Készült: 2020.08.09.19:15:31 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

125. ülésnap (2004.02.23.),  1-18. felszólalás
Felszólalás oka Napirend előtti felszólalások
Felszólalás ideje 17:01


Felszólalások:   1   1-18   19-24      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Köszöntöm önöket mai ülésnapunkon. Köszöntöm jelen lévő képviselőtársaimat, a kormány jelen lévő tagjait, s köszöntök mindenkit, aki figyelemmel kíséri mai ülésnapunkat akár itt az ülésteremben, akár a televízió- és a rádiókészülékek előtt.

Az Országgyűlés tavaszi ülésszakának 4. ülésnapját megnyitom. Bejelentem, hogy az ülés vezetésében Németh Zsolt és Füle István jegyző urak lesznek segítségemre.

Bejelentem, hogy holnap 9 óra 30 perctől Jacques Chirac úr, a Francia Köztársaság elnöke a parlament felsőházi üléstermében beszédet tart. Kérem azokat a képviselőtársaimat, akiknek időbeosztása lehetővé teszi, hogy részt vegyen, úgy tegyen ennek eleget, hiszen a köztársasági elnök úr az Európai Unió jövőjéről, országaink együttműködéséről fog beszélni.

Tisztelt Képviselőtársaim! A mai napon a kormány nevében felszólalásra jelentkezett Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter úr, “Európai miniszteri konferencia az információs társadalomrólö címmel. Miniszter úr, öné a szó ötperces időkeretben.

KOVÁCS KÁLMÁN informatikai és hírközlési miniszter: Köszönöm szépen. Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! 67 nap 10 óra és 56 perc - ennyi időnk van, hogy egy új korszakba, az Európai Unió korszakába lépjünk. A Millenárison mindenki nézheti az órát, számolhatja a perceket. Befejeződik a rendszerváltás, és egy új korszakot kezd meg az új időszámítás; egy új korszakot, amikor nemcsak alkalmazkodnunk kell, de magunk is alakíthatjuk európai jövőnket. Örömmel mondhatom, hogy ennek az időszaknak egyik első fontos eseménye éppen a héten lesz, február 26-27-én Budapesten, amikor Budapest lesz a gazdája az első, az Unión kívül megrendezésre kerülő európai miniszteri konferenciának, éppen az információs technológia, az informatika témakörében. Ennek a konferenciának a mottója: “Új növekedési lehetőségek egy kibővített Európában.ö

Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egyedülálló, hogy egy elnökségi esemény színhelye más országban legyen. Az Európai Unió történetében erre még nem volt példa, és arra sem volt példa, hogy a miniszteri konferencia egy, az Unión kívüli államban kerüljön megrendezésre; nagy jelentőségű témában ráadásul, abban a témában, amit az Európai Unió napjaink legprogresszívebben fejlődő ágazatának tart, amely az Unió megítélése szerint a gazdasági növekedés, az Unió versenyképességének záloga. Eddigi erőfeszítéseink, mindannyiunk, egész Magyarország sikere, a rendszerváltás sikere, hogy egy ilyen jelentős, közvetlenül a csatlakozást megelőző stratégiai konferencia lebonyolításával hazánkat bízták meg. Tagországként azonban most először nyílik lehetőségünk arra - és ezt kötelességünk is kihasználni -, hogy ne csupán alkalmazkodjunk az uniós követelményekhez, de kezdjük el közösen alakítani az európai szabályozást. Az új, a kibővített Európa, a kibővített Európai Unió már nem lesz ugyanaz, mint ami eddig volt. Új szabályozást, új belső működési rend kialakítását igényli, s most kell megharcolnunk szerepünket a jövő Európájában.

De nem megyünk üres kézzel. Ez a konferencia színteret ad arra is, hogy bemutathassuk, milyen tudományos, kulturális kincsekkel járulunk hozzá és járultunk eddig hozzá az európai értékekhez. De gondoljuk csak meg, hogy a közelmúltig, mondhatnám úgy is, hogy az internet előtti - vagy röviden i. e., időszámításunk előtti - időben csak azoknak a tudósoknak, művészeknek a munkásságát ismerhette meg a világ, akik nemzetközi elismerésben is részesültek, akik a nemzetközi porondra is ki tudtak lépni. Az információs társadalom térnyerése óta fiatal kutatóink az internet segítségével már részesei lehetnek az élvonalbeli kutatásoknak. Megváltozik a világ. Elég csak utalnom egy 16 éves fiatalra, Turczi Dávidra, aki a NASA-központban vehet részt majd a Mars-szonda irányításában, vagy a szintén középiskolás Gaál Bernadettre, aki pár évvel ezelőtt Hódmezővásárhelyről kutathatta s találhatta meg a Mars-szonda leszállásának helyét.

67 nap 10 óra és már csak 52 perc, s nem csupán alkalmazkodnunk kell, de magunk is alakíthatjuk Európa jövőjét. Ez az a kulcsgondolat, amelynek a jegyében zajlik a konferencia, és amelynek a jegyében a következő hónapokban és években élnünk kell. Mint ahogyan a világ sem lehet már ugyanaz, Európa sem lesz ugyanaz. Új szabályozás kell. Éppen ezért 2004 nem lehet más, mint az informatikai szabályozás, az adathoz, az információhoz való jutás, az információs szabadság szabályozásának időszaka. Magyarországon is ez lesz. Társadalmi vitát kezdeményezünk arról, hogy mik az információs társadalom alkotmányos alapelvei, melyek az információs szabadság kerettörvényének legfontosabb elemei, a liberális értékeken nyugvó, szabad információáramlás a szabad Európában, és hogy hogyan teremtjük meg a hozzáférést mindenki számára. Ez az, amiről a következő időszak szólni fog, ez az, ami az új időszámítás, az internet utáni időről szól.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban. - Szórványos taps az MDF soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr, a felszólalást. A Házszabály értelmében, ha a kormány tagja felszólal, ebben az esetben a képviselőcsoportok vezetői 2-2 percben felszólalhatnak. Elsőként megadom a szót Rogán Antal frakcióvezető-helyettes úrnak, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség képviselőcsoportjából. Öné a szó, frakcióvezető-helyettes úr.

ROGÁN ANTAL (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A parlament informatikai bizottságának elnökeként is örülök neki és nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy az európai, az információs társadalommal foglalkozó miniszterek konferenciájukat Budapesten tartják.

Némi üröm az örömben az, amivel a miniszter úr majd február 25-ét követően fogadni fogja őket, hiszen február 25-e a kormányülés azon napja, ahol véglegesítik a Draskovics-csomagot, azt a csomagot, amely a miniszter úr tárcájától 7,8 milliárd forintot von el, amellyel a miniszter úr tárcája Európa szóban forgó minisztériumai közül minden kétséget kizáróan a legkisebb költségvetésű tárca lesz. Némi üröm az örömben, hogy a miniszter úrnak azt kell mondania, hogy ennek megfelelően sajnos le fog lassulni Magyarországon a nemzeti audiovizuális archívumra vonatkozó program előkészítése és lebonyolítása, le fog lassulni jó néhány más program, az e-szignó-program, a közhálóprogram megvalósítása, és talán a hozzáférés bővítésétől is egy jó időre el kell tekintenünk. Némi üröm az örömben, hogy a miniszter úrnak azt kell mondania, hogy a pénzügyi tárcánál megfontolás tárgyává tették azt, hogy a reprográfiai díjat azokra a nyomtatókra is kivessék, amelyek egyébként az információs társadalom használatának nélkülözhetetlen eszközei, és még sorolhatnám.

(13.10)

Szóval, nem fog tudni jó híreket mondani a miniszter úr, annak ellenére, hogy lehetne ezt úgy is csinálni, hogy ugyan a koalíción belüli érdekek sérülnek, de valójában az információs társadalom érdekei nem sérülnek. Hiszen jól láthatjuk, a Draskovics-csomag az SZDSZ-es tárcáktól vonja el a Draskovics-csomag megtakarításának 40 százalékát, és gyakorlatilag semmit nem von el attól a tárcától, amelyet Baja Ferenc vezet, amely egy kicsi informatikai minisztérium, amelynek megszüntetésével (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) és feladatainak a minisztériumba való integrálásával meg lehetne menteni az információs társadalom ezen projektjeit.

Remélem, február 25-én (Az elnök ismét csenget.) inkább jó döntés születik. (Taps a Fidesz soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, frakcióvezető-helyettes úr. Mécs Imre képviselő urat illeti a szó, a Szabad Demokraták Szövetsége képviselőcsoportjából.

MÉCS IMRE (SZDSZ): Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Tisztelt Rogán Antal Képviselő Úr! Az SZDSZ és a magam nevében szintén örömmel üdvözlöm, hogy ez a nagyon fontos konferencia itt, nálunk kerül megrendezésre, és úgy gondolom, hogy vannak is eredményeink, amelyekkel nem kell szégyenkeznünk, amellett, hogy számtalan olyan probléma tornyosul elénk, amelyeket meg kell oldani. Ezekben közösen kell munkálkodnunk adott esetben az ellenzékkel is. Ilyen a Rogán képviselő úr, elnök úr által említett lobbizás, amellyel megpróbálják a nyomtatókat és más perifériákat is megadóztatni.

Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos az a munka, amit az SZDSZ programja és személyisége által irányított minisztérium előkészít, és erről be tudunk számolni a nagy nyilvánosság előtt, az EU nyilvánossága előtt. Külön öröm számomra, hogy Neumann János centenáriuma után nem sokkal következik ez be.

Igen fontos dolog, hogy az IHM megkezdte az információs szabadságról szóló törvény kidolgozását, és nagyon jó lenne, hogyha ezt az ellenzékkel közösen tudnánk oly módon megalkotni, hogy valóban segítse a törvény az információs szabadság érvényesülését; többek között azt, hogy közpénzen gyűjtött információ megismerése elemi jogon jár minden polgárnak, tehát megismerhessék a közérdekű információkat. Minél több információt kell közérdekűnek sorolni, hogy az emberek minél jobban magukénak tekintsék és építsék az e-társadalmat.

Nagyon fontos, hogy a magyar kormány (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) elfogadta a magyar információstársadalom-stratégiát, és gondolom, hogy ezek komoly eredmények, amelyek arra serkentenek minket…

ELNÖK: Frakcióvezető-helyettes úr!

MÉCS IMRE (SZDSZ): …hogy tovább folytassuk ezt az utat. Köszönöm, elnök asszony. (Taps az SZDSZ soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ugyancsak két percben megadom a szót Csáky András frakcióvezető-helyettes úrnak, a Magyar Demokrata Fórum képviselőcsoportjából. Öné a szó.

DR. CSÁKY ANDRÁS (MDF): (A mikrofonja nincs bekapcsolva. - A kijelzőtáblán még Mécs Imre neve látható.) Köszönöm szépen, elnök asszony. (Mécs Imre: Elnök Asszony! Átadtam a szót! - Derültség. - Pettkó András tapsol.)

ELNÖK: Kérem Csáky András képviselő úr gépét bekapcsolni! (Megtörténik.) Köszönöm. Most már a mikrofon is az öné.

DR. CSÁKY ANDRÁS (MDF): Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Miniszter Úr! Valóban egyetértünk abban, hogy a hon minden polgárát örömmel tölti el, hogyha jelentős nemzetközi esemény színtere lehet az ország, azonban mindezek a tanácskozások lehetőséget biztosítanak arra, hogy áttekintsük azt, hogy valóban minden megtörtént-e az adott téren.

Az informatika, mint ahogy ön is mondta, lehetőséget nyújt arra, hogy a világ mindenki számára megnyíljon, ne csak itt Budapesten, hanem az ország legeldugottabb zugában. Azonban óva intem a miniszter urat az elégedettségtől akkor, amikor sorra néptelenednek el települések, akkor, amikor a különböző településeken postákat zárnak be, akkor, amikor az uniós összehasonlítás szerint szokatlanul magas, a legmagasabb szolgáltatási díjakat vezetnek be vagy tartanak fenn az országban.

Örülni lehet, de célszerűbb inkább a feladatokat lajstromba venni, és sorozatban ezeket megoldani. Úgyhogy kérem a miniszter urat, hogy az elégedettség helyett inkább ezekkel a kérdésekkel foglalkozzunk.

Köszönöm szépen. (Szórványos taps az ellenzéki pártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Márfai Péter frakcióvezető-helyettes urat, képviselő urat illeti a szó, a Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportjából. Öné a szó.

MÁRFAI PÉTER (MSZP): Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Tisztelt Miniszter Úr! Mindannyian örömmel üdvözöljük, és valóban az információs társadalom kiépítésének gyorsítása terén elért eredményeink elismeréseként könyveljük el, hogy egy ilyen kimagasló esemény megrendezésére Budapesten kerül sor. Ebben jelentős szerepe van annak, hogy az uniós felkészülésünk során elsőként a csatlakozó országok közül hazánk teljesítette a hírközlési ágazat törvényi szintű jogharmonizációját, az Országgyűlés novemberben elfogadta az elektronikus hírközlésről, valamint a postáról szóló törvényt, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény módosítását is. A Magyar Köztársaság kormánya elfogadta a magyar információs stratégiát, és ezért lehetőség van arra, hogy a hazai forrásokat kiegészítve az Unió strukturális alapját is igénybe vegyük az információs társadalom fejlesztéséhez.

A 2003. évi fontosabb kormányzati intézkedések közül a jelentősebbeket említem: nagyarányú informatikai fejlesztések, lakossági számítógép-ellátottság javítását szolgáló adókedvezmények, dolgozók számára ingyenes vagy kedvezményes számítógép-használat és internet-hozzáférés, az internethasználati díj 25 százalékos csökkentése. Végül is ezeknek köszönhetően az otthoni internethasználat-növekedés az elmúlt évben meghaladja az 50 százalékot. Az alkalmazott széles sávú technológia aránya is jobb, mint az uniós átlag. E folyamat eredményeként a lakosság körében is meghatározó szemléletváltás történt az információs technológiák alkalmazásával kapcsolatban.

Külön ki kell emelnem ezeket az eredményeket akkor, amikor az európai miniszteri konferencia is rávilágít arra, hogy a gazdasági növekedés kulcskérdése az Európai Unióban és nálunk is az információs társadalom minél gyorsabb ütemű kiépítése. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Erre utal a konferencia mottója is, amely így hangzik: “Új növekedési lehetőségek (Az elnök ismét csenget.) egy kibővített Európában.ö

ELNÖK: Frakcióvezető-helyettes úr!

MÁRFAI PÉTER (MSZP): Természetesen több területen is van még tennivalónk.

ELNÖK: Kétperces az ön hozzászólása. Frakcióvezető-helyettes úr, sajnos lejárt a két perc.

MÁRFAI PÉTER (MSZP): Köszönöm. (Taps az MSZP soraiban.)
Felszólalások:   1   1-18   19-24      Ülésnap adatai