Készült: 2020.09.25.13:00:03 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

196. ülésnap, 215. felszólalás
Felszólaló Dr. Kontrát Károly
Felszólalás oka interpelláció szóban megválaszolva
Beosztás belügyminisztériumi politikai államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 4:05

Felszólalások:  <<  215  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Engedje meg nekem, hogy én is az előzmények felidézésével kezdjem az interpellációjában feltett kérdésekre adandó válaszomat.

Engem úgy tájékoztattak, hogy 1996 közepén a Hszt., az 1996. évi XLIII. törvény elfogadása során, e törvény végrehajtási rendeletének - a 140/96. (VIII.31.) számú kormányrendelet - előkészítése során alakult ki egy olyan helyzet, amelynek következtében tárgyalások folytak az akkori tűzoltó érdek-képviseleti szervezetekkel, és ezek a tárgyalások végződtek egy megállapodással, egy olyan megállapodással, amelyet nem írtak alá a felek, és amelyek végül is alapját képezték azoknak a peres eljárásoknak, amelyek következtében a tűzoltók bírósághoz fordultak.

Szeretném tájékoztatni önt, hogy a Belügyminisztérium a jogerős bírósági ítéleteket tudomásul veszi, és azokat a maga részéről teljesíti. Szeretném tájékoztatni a tisztelt Házat, hogy ennek keretében 279 állami tűzoltó részére kifizette a Belügyminisztérium a nekik járó műszakpótlékot.

Ami pedig a többi, önkormányzati tűzoltó műszakpótlékát illeti, a bíróság - úgy, ahogy ön nagyon helyesen és pontosan idézte, tisztelt képviselő úr - a munkáltatót kötelezi a pótlék kifizetésére. Úgy, ahogy a korábbi interpellációjára válaszolva elmondtam, a kormány segítséget nyújt az önkormányzatoknak a műszakpótlék kifizetéséhez. A Belügyminisztérium, illetőleg a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetői tárgyalásokat folytattak, illetőleg folytatnak a 95 vonulási területtel rendelkező önkormányzati tűzoltóság vezetőivel, illetőleg az érintett önkormányzatok vezetőivel; a mai napig 85 településsel, annak vezetőivel folytattak tárgyalásokat. E települések közel fele önhibáján kívül hátrányos helyzetű település, illetőleg egy része ennek a kifizetésétől lesz önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzat. Ilyen módon 29-en már kifizették vagy kifizetik a műszakpótlékot, és 22-en a saját költségvetésükből bizonyos kompenzációt vállalnak ebben a kérdésben.

Úgy ítéljük meg, hogy átlagosan 80 százalékos mértékű állami hozzájárulásra volna szükség - tehát átlagosan -, amely szakmai szempontok szerint differenciálható például a vonulási szám vagy a működési területen élő lakosság száma szerint. Bízom abban, hogy ez a kormányzati segítség eredményes lesz, és a tűzoltók ilyen módon egyébként az önkormányzatok kötelezettségvállalásával is hozzájuthatnak a műszakpótlékhoz.

Egyébként engedje meg, hogy egy problémára felhívjam a figyelmet, nevezetesen arra, hogy nagyon sok önkormányzat felfelé eltérítette a tűzoltók illetménypótlékát, tehát saját maguk is felelősek azért, hogy ilyen nagyságrendű pótlékot kell kifizetni. Ezzel együtt az a probléma is megvizsgálandó, amit ön fölvetett, nevezetesen, hogy azok a települések, amelyek úgymond, csak a tűzoltóság előnyeit élvezik, tehát nem tartanak fönn önkormányzati tűzoltóságot, nem járulnak hozzá sem a tűzoltóság fenntartásához, sem a műszakpótlék kifizetéséhez. Szeretném elmondani, hogy úgy, ahogy egy azonnali kérdésre adott válaszomban elmondtam, most zajlik az önkormányzati törvény és a kapcsolódó jogszabályok átfogó reformja, és ennek keretében megvizsgáljuk azt, hogy lehetőséget adjunk azoknak az önkormányzatoknak is a kötelezettségvállalásra, amelyek nem tartanak fönn tűzoltóságot, de élvezik ezek szolgáltatásait.

Tisztelt Képviselő Úr! Bízom abban, hogy el tudja fogadni a válaszomat. Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormánypártok és a MIÉP padsoraiban.)

Felszólalások:  <<  215  >>    Ülésnap adatai