Készült: 2020.09.20.03:46:06 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

98. ülésnap, 354. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 14:17

Felszólalások:  <<  354  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy az ajánlás 6. pontjában szereplő indítványt előterjesztői visszavonták, így erről nem határoz az Országgyűlés.

Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy az előterjesztő a törvényjavaslathoz érkezett módosító javaslatok közül egyet sem támogat.

Az ajánlás 1., valamint az ezzel összefüggő 2. és 3. pontokban Keller László, Szabó Sándorné és más képviselők a tb pénzügyi alapjai főösszegeinek módosításával azt kezdeményezik, hogy a gyógyszertámogatásra 1998 decemberében előlegként nyújtott 10,5 milliárd forint ne az 1998. évi zárszámadásban kerüljön elszámolásra. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 101 igen, 185 nem és 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 11. pontban Szabó Sándorné és más képviselők a törvényjavaslat zárórendelkezései közül csak a törvény hatálybalépését tartalmazó rendelkezés megtartását javasolják. Felhívom figyelmüket, hogy az indítvány elfogadása kizárja az ajánlás 4., 5., 7., 8., 9. és 10. pontjainak elfogadását. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 106 igen, 190 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett utasította el.

 

(18.40)

Az 5. pontban Keller László a törvényjavaslat 20. §-ának elhagyását javasolja. Az alaprendelkezés szerint nem kell értékesíteni a Wesselényi utcai székház és parkoló ingatlanából származó vagyont. A javaslat elfogadása kizárja a 4. pontban található indítványt. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 115 igen szavazattal, 190 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 4. pontban Szabó Sándorné és más képviselők a törvényjavaslat 20. §-ában a tb 1999. évi költségvetéséről szóló törvény 9. §-át új bekezdéssel javasolják kiegészíteni. Az indítvány szerint a Wesselényi utcai székház és parkoló használatba vételéért a központi költségvetés kártalanítja az Egészségbiztosítási Alapot. A bizottságok nem támogatják. És önök?

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 114 igen szavazattal, 194 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 7. pontban Kertész István a törvényjavaslat 21. §-ának elhagyását javasolja, amely a tb-költségvetési törvényt új szakasszal egészíti ki. Az alaprendelkezés az APEH személyi juttatásainak fedezetére elkülöníthető összegeket tartalmazza. Az indítvány elfogadása kizárja a 8. és 9. pontokban szereplő javaslatokat. A bizottságok nem támogatják. És önök?

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 114 igen szavazattal, 194 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most a 8. pontot teszem fel szavazásra Kertész István javaslata szerint, amelyben új feltételt terjeszt elő a személyi juttatások kifizetéséhez. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 115 igen szavazattal, 194 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most a 9. pontról határozunk Kertész István javaslata alapján. Lényege: az átadott pénzeszköz csak a behajtásban közvetlenül részt vevő személyek jutalmazására fordítható. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 118 igen szavazattal, 195 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 10. pontban Szabó Sándorné és más képviselők a törvényjavaslat 23. §-ában a tb-költségvetési törvény 39. § (6) bekezdése a) pontjának kiegészítését javasolják azzal, hogy a kormány csak a tb-alapok működési előirányzatait csökkenthesse. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 117 igen szavazattal, 196 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. Megkérdezem, van-e valakinek tudomása olyan módosító javaslatról, amelyről kellett volna, de nem határoztunk. (Nincs jelentkező.) Nincs.

Tisztelt Országgyűlés! Arra figyelemmel, hogy az Országgyűlés az előterjesztéshez érkezett módosító javaslatok közül egyet sem fogadott el, a Házszabály 106. § (8) bekezdése alapján most zárószavazásra kerül sor. Előtte azonban megkérdezem az alkotmányügyi bizottságot, látja-e akadályát a zárószavazás megtartásának. (Dr. Pokol Béla: Nem.) Elnök úr jelzi, hogy nem látja akadályát.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/1507. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés - a miniszterelnök úr igen szavazatával - 195 igen szavazattal, 114 nem ellenében, 13 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/1501. számon, az egységes javaslat javított változatát pedig T/1501/405. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, amelyekről az alkotmányügyi bizottság T/1501/404. és 406. számokon ajánlást készített, ezért záróvitára is sor kerül. Bejelentem, hogy a T/1501/404. számú ajánlás 43., 44. és 45. pontjait előterjesztője visszavonta.

Tisztelt Országgyűlés! Kezdeményezem, hogy a záróvitában a módosító javaslatokat egy szakaszban tárgyaljuk meg. Amennyiben önök elfogadják ezen indítványomat, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége az indítványt elfogadta.

Megnyitom a záróvitát. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelentkező.) Egyetlen képviselőtársam sem jelezte, hogy a záróvitában hozzá kívánna szólni, így a záróvitát lezárom.

Tisztelt Országgyűlés! (Kovács Kálmán jelentkezik.) Képviselőtársaim, lehet engem azzal vádolni, hogy nem hagyok önöknek... (Zaj és közbekiáltások a kormánypárti oldalon: Dehogynem! Pont elég ez az idő!) Megköszönöm a támogató nyilatkozatokat, kifejezetten jólesnek. (Taps a kormánypárti oldalon.) Ezért kérem önöket folyamatosan arra, kísérjék figyelemmel azt, amit az elnök mond. Én nem magam miatt vagyok itt, hanem azért, hogy az Országgyűlés hatékonyan végezhesse a munkáját. (Taps a kormánypárti oldalon.) Köszönöm. Képviselő úr közben visszavonta hozzászólási szándékát.

Most a módosító javaslatokról történő határozathozatal következik. Ezek körében nem határozunk tehát a visszavont 43., 44. és 45. számú pontokról, valamint a T/1501/406. számú ajánlás 1. pontjáról, amely nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatait a T/1501/404. számú ajánlás 1-42. pontjai szerint, amelyeket az alkotmányügyi bizottság támogat.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés - a miniszterelnök úr igenlő szavazatával együtt - 199 igen szavazattal, 113 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a módosító javaslatokat elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazásra kerül sor. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 189 igen szavazattal, 126 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés elnöke a Házszabály 108. § (2) bekezdése alapján e törvény sürgős kihirdetését kezdeményezze.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 192 igen szavazattal, 105 nem ellenében, 15 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvény sürgős kihirdetését a köztársaság elnökétől.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/1469. számon, az egységes javaslatot pedig T/1469/38. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz senki nem nyújtott be módosító javaslatot, a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 221 igen szavazattal, 28 nem ellenében, 62 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

(18.50)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991. évi XI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/1267. számon, az egységes javaslatot pedig T/1267/40. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz senki nem nyújtott be módosító javaslatot, a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991. évi XI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 226 igen, 5 nem szavazat és 87 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik a gyermekgondozási díj bevezetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/1280. számon, az egységes javaslatot pedig T/1280/21. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz senki sem nyújtott be módosító javaslatot, a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a gyermekgondozási díj bevezetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 226 igen szavazat, 21 nem szavazat és 66 tartózkodás mellett elfogadta a törvényjavaslatot.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Európai Szociális Charta kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája és a határozathozatal. Az előterjesztést T/1656. számon, a külügyi bizottság ajánlását pedig T/1656/1. számon kapták kézhez.

Megadom a szót Őry Csaba politikai államtitkár úrnak, a napirendi pont előadójának. Államtitkár úr, önt illeti a szó.

Felszólalások:  <<  354  >>    Ülésnap adatai