Készült: 2020.09.26.12:58:34 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

80. ülésnap, 29. felszólalás
Felszólaló Dr. Áder János (Fidesz)
Felszólalás oka általános vita folytatása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 5:37

Felszólalások:  <<  29  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása.

A házbizottság csütörtöki ülésén nem született megállapodás az egyes napirendi pontok tárgyalását illetően. Ennek megfelelően a napirendi javaslatot elnöki jogkörömben terjesztem elő. Az Országgyűlés ülésének rendjére, a tanácskozás időtartamára, a felszólalási időkeretekre vonatkozó ajánlást kézhez kapták.

Tisztelt Országgyűlés! Az SZDSZ képviselőcsoportja a szükséges aláírások csatolásával kezdeményezte, hogy a mai rendkívüli ülésünk napirendje egészüljön ki az egyes állami vezetők tisztázatlan érdekeltségi kapcsolatai következtében kirobbant Fidesz-Lockheed-botrány tényeit és következményeit vizsgáló bizottság felállításáról szóló országgyűlési határozati javaslat részletes vitájával.

Tisztelt Országgyűlés! Felhívom a figyelmüket, hogy az előterjesztés tárgyalásának bizottsági előkészítése még nem történt meg.

Elsőként a napirend kiegészítéséről határozunk, utána pedig döntünk az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi javaslatról.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy kiegészíti-e az ülés napirendjét a H/1304. számú országgyűlési határozati javaslat részletes vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendi javaslat kiegészítését nem fogadta el. Kuncze Gábor szeretné, ha megismételnénk a szavazást? (Kuncze Gábor bólint.) Jól sejtettem a frakcióvezető úr szándékát, köszönöm, hogy bólintott. Kérem bekapcsolni a szavazógépeket! Az el nem hangzott, de az elnök által kitalált javaslatnak megfelelően most megismételjük a szavazást.

Tehát kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy kiegészíti-e az Országgyűlés most kezdődő ülésének napirendjét a H/1304. számú országgyűlési határozati javaslat részletes vitájával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés 86 igen szavazattal, 185 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett a napirend kiegészítésére irányuló javaslatot nem fogadta el. (Jelzésekre:) Közben néhányan jelzik, hogy a szavazógépük nem működött. Tehát kérem Kovács Zoltánnak és Mátrai Mártának - mindketten a Fidesz-Magyar Polgári Párt frakciójában ülnek -, valamint Gógl Árpád miniszter úrnak a szavazógépét bekapcsolni, mert az imént nem működött.

Kérem, mindenki figyelje, ha netán a következő alkalommal is szavazógép alkalmazására kerül sor, hogy a szavazógépe működik-e vagy sem!

Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy egyetért-e az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlással. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendi javaslatot elfogadta.

Nos, akkor el tudjuk kezdeni a munkát. (Számos képviselő elhagyja az üléstermet.)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a gyermekgondozási díj bevezetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása. Az előterjesztést T/1280. számon, a bizottságok ajánlásait pedig T/1280/1-4. számokon kapták kézhez.

Most a képviselői felszólalásokra kerül sor, az elfogadott napirendi ajánlás szerint (Folyamatos zaj. - Megkocogtatja a csengőt.) 10-10 perces időkeretben. Először az írásban előre jelentkezett képviselőknek adom meg a szót, és utána természetesen az itt, helyben jelentkező képviselőknek is lehetőségük lesz a hozzászólásra.

Tisztelt Országgyűlés! (Folyamatos zaj. - Megkocogtatja a csengőt.) Ha kérhetem, akkor az abbéli örömkiáltásokat, miszerint eredményesen elfogadta az Országgyűlés az e heti napirendjét, mindenki tartsa magában, és biztosítsa azt a lehetőséget, hogy végre el tudjuk kezdeni ennek a törvényjavaslatnak a vitáját.

Az írásban előre jelentkezett felszólalók sorrendje a következő: elsőként Horváth Zsolt, Fidesz-Magyar Polgári Párt; őt követi majd Kökény Mihály, Magyar Szocialista Párt. A harmadik hozzászólót is ismertetem, és utána majd természetesen ismertetem mindig a soron következőket is: Hegedűs Mihály, a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt részéről lesz a következő hozzászóló.

Tehát elsőként megadom a szót Horváth Zsolt képviselő úrnak, Fidesz-Magyar Polgári Párt.

Felszólalások:  <<  29  >>    Ülésnap adatai