Készült: 2020.09.24.19:15:51 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

142. ülésnap, 284. felszólalás
Felszólaló Balczó Zoltán (Jobbik)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 5:15

Felszólalások:  <<  284  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a záróvitát lezárom. Navracsics Tibor miniszter úr jelzi, hogy nem kíván a vitában elhangzottakra reagálni, így a módosító javaslatokról határozunk.

Az ajánlásában az alkotmányügyi bizottság 23 ajánlási pontot terjesztett elő, ezek mindegyikét támogatja az előterjesztő is. Mivel a módosító javaslatok jelentős hányadának elfogadásához a jelen lévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, két ütemben kell határoznunk.

Először az alkotmányügyi bizottságnak a minősített többséget igénylő javaslatairól döntünk, a bizottsági ajánlás 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., valamint 17., 19. és 22. pontjai szerint. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e ezeket. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 251 igen szavazattal, 58 nem ellenében, 36 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az egyszerű többséget igénylő javaslatokról határozunk. Az előterjesztő ezeket is támogatja. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a 13., 14., 15., 16., 18., 20., 21. és 23. pontokban lévő javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 253 igen szavazattal, 60 nem ellenében, 36 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Arra figyelemmel, hogy az egységes javaslat is tartalmaz egyszerű és minősített többséget igénylő részeket, erről is két döntéssel kell határoznunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/4745. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a minősített többséget igénylő rendelkezéseket 259 igen szavazattal, 100 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most az egyszerű többséget igénylő rendelkezésekről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/4745. számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak az egyszerű többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket 258 igen szavazattal, 99 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

(21.00)

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő indítványozta a törvény sürgős kihirdetését. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e ezzel. (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 260 igen szavazattal, 98 nem ellenében, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvény sürgős kihirdetését a köztársasági elnöktől.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/4746. számon, az egységes javaslatot pedig T/4746/31. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz az alkotmányügyi bizottság is módosító javaslatokat nyújtott be, záróvitára is sor kerül.

Kezdeményezem, hogy a záróvitában a benyújtott javaslatokat azok jellegére figyelemmel összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés az összevont tárgyalásra tett javaslatot elfogadta.

Így tehát megnyitom a záróvitát a T/4746/35. számú ajánlás 1-43. pontjaira. Megadom a szót Gyüre Csabának, a Jobbik képviselőjének.

Felszólalások:  <<  284  >>    Ülésnap adatai