Készült: 2020.09.21.18:16:58 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

142. ülésnap, 278. felszólalás
Felszólaló Balczó Zoltán (Jobbik)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 5:30

Felszólalások:  <<  278  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról határozunk. Az ajánlásban kizárólag az alkotmányügyi bizottság terjesztett elő módosító javaslatokat, ezeknek mindegyikét támogatja az előterjesztő.

Mivel a módosító javaslatok között egyszerű és minősített többséget igénylő indítványok is vannak, két részletben határozunk.

Először a minősített többséget igénylő módosító javaslatokat teszem fel szavazásra.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az alkotmányügyi bizottság módosító javaslatait az ajánlás 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., valamint 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40. és 43. pontjai alapján. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 258 igen szavazattal, 93 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most az egyszerű többséget igénylő javaslatokról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az ajánlás 3., 4., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., valamint 41. és 42. pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 258 igen szavazattal, 96 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik.

Arra figyelemmel, hogy az egységes javaslat is tartalmaz egyszerű és minősített többséget igénylő részeket, erről is két döntéssel határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/4744. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a minősített többséget igénylő rendelkezéseket 259 igen szavazattal, 86 nem ellenében, 12 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az egyszerű többséget igénylő rendelkezésekről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/4744. számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak az egyszerű többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket 259 igen szavazattal, 87 nem ellenében, 11 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő indítványozta a törvény sürgős kihirdetését. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e ezzel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 259 igen szavazattal, 87 nem ellenében, 11 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvény sürgős kihirdetését a köztársasági elnöktől.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az ügyészségről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/4745. számon, az egységes javaslatot pedig T/4745/20. számon kapták kézhez.

Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem az előterjesztés tárgyalására érkezett Polt Péter legfőbb ügyész urat és vendégeinket, akik figyelemmel kísérik munkánkat. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Mivel az egységes javaslathoz az alkotmányügyi bizottság is módosító javaslatokat nyújtott be, záróvitára is sor kerül.

Kezdeményezem, hogy a záróvitában a benyújtott javaslatokat, azok jellegére figyelemmel, összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a javaslatot elfogadta.

Megnyitom tehát a záróvitát a T/4745/22. számú ajánlás 1-23. pontjaira. Megadom a szót Gaudi-Nagy Tamásnak, a Jobbik képviselőjének.

Felszólalások:  <<  278  >>    Ülésnap adatai