Készült: 2021.05.06.17:46:56 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Staudt Gábor
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 100 101 - 200 201 - 284
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2016.09.27.(170)  177 Általános vita lefolytatása T/12179 A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról vezérszónoki felszólalás 15:04
 181 Általános vita lefolytatása T/12179 A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról felszólalás 4:29
2016.09.19.(168)  162 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12148 Pontosan mikortól fog járni a könnyített magyar állampolgárság a letelepedési kötvények vásárlóinak? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:14
 166 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12148 Pontosan mikortól fog járni a könnyített magyar állampolgárság a letelepedési kötvények vásárlóinak? azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz 1:06
 204 Napirend utáni felszólalások "Továbbra is kaotikus a helyzet a taxiszolgáltatás piacán: az Ubert szempillantás alatt betiltó Kormány meglepően megértő a csaló taxishiénákkal szemben" napirend utáni felszólalás 5:09
2016.09.13.(166)   48 Általános vita lefolytatása H/10540 Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
B/9278 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2015
felszólalás 14:36
  80 Általános vita megkezdése T/11900 A polgári perrendtartásról vezérszónoki felszólalás 16:07
  92 Általános vita lefolytatása T/11232 Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, valamint egyes büntetőjogi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról vezérszónoki felszólalás 15:10
  96 Általános vita lefolytatása T/11232 Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, valamint egyes büntetőjogi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról kétperces felszólalás 2:12
2016.09.12.(165)  120 Interpelláció megtárgyalása I/11955 Vásárolhattak-e terroristák is letelepedési jogot Magyarországon? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:41
 124 Interpelláció megtárgyalása I/11955 Vásárolhattak-e terroristák is letelepedési jogot Magyarországon? képviselő elutasította a választ 1:03
2016.06.08.(161)   44 Összevont vita T/10934 A Montenegrónak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről felszólalás 11:15
  70 Vita lefolytatása Ü/11016 Kérelem az Igazságügyi bizottság 7/2014-2018. IUB számú eseti jellegű állásfoglalásának elutasítására felszólalás 5:01
  78 Vita lefolytatása Ü/11016 Kérelem az Igazságügyi bizottság 7/2014-2018. IUB számú eseti jellegű állásfoglalásának elutasítására Előadói válasz 2:08
2016.06.07.(160)   61 Összevont vita B/10929 Egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról
H/10931 Egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról
felszólalás 15:10
<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 >>
Összesen: 284