Készült: 2021.05.18.12:12:05 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Staudt Gábor
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 100 101 - 200 201 - 284
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2015.11.16.(116)  300 Bizottsági jelentések vitája T/6985 A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról felszólalás 4:41
 333 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/6981 A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése 5:02
 339 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/6981 A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról felszólalás 3:38
 385 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/6623 Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről felszólalás 1:53
2015.11.05.(114)   10 Általános vita lefolytatása T/6980 A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi törvények módosításáról vezérszónoki felszólalás 11:57
  24 Általános vita lefolytatása T/6985 A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról vezérszónoki felszólalás 11:03
  44 Általános vita lefolytatása T/6988 Egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről vezérszónoki felszólalás 8:42
2015.11.03.(112)   14 Napirend előtti felszólalások "Valakik szétlopták az országot, ez vitathatatlan. A kérdés csak az, hogy meg lesznek-e valaha a felelősök?" napirend előtti felszólalás 4:58
2015.10.21.(108)    8 Általános vita lefolytatása H/6370 A Kúria elnökének a Kúria 2014. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámolójának elfogadásáról
B/5618 A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2014. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében
vezérszónoki felszólalás 21:48
  12 Általános vita lefolytatása H/6370 A Kúria elnökének a Kúria 2014. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámolójának elfogadásáról
B/5618 A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2014. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében
kétperces felszólalás 2:01
  20 Általános vita lefolytatása H/6370 A Kúria elnökének a Kúria 2014. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámolójának elfogadásáról
B/5618 A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2014. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében
kétperces felszólalás 1:58
2015.10.20.(107)   64 Általános vita lefolytatása T/6625 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, valamint ezzel összefüggésben egyes további törvények módosításáról vezérszónoki felszólalás 15:05
  78 Általános vita lefolytatása T/6634 Egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges és más célból történő módosításáról vezérszónoki felszólalás 9:55
2015.10.06.(102)   34 Általános vita lefolytatása T/6410 A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról vezérszónoki felszólalás 15:13
2015.10.05.(101)  239 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/6133 A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról felszólalás 6:45
<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 >>
Összesen: 284