Készült: 2021.05.06.17:44:09 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Staudt Gábor
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 100 101 - 200 201 - 284
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2016.05.30.(158)  249 politikai vita lefolytatása V/10571 Az offshore-ellenes fellépéshez szükséges lépésekről felszólalás 7:59
2016.05.25.(157)   12 Általános vita lefolytatása T/10722 A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának és a Statútum 8. cikkére vonatkozó kampalai módosításának kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 15:11
 130 Általános vita lefolytatása T/10723 Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi ... törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról vezérszónoki felszólalás 7:55
2016.05.24.(156)   66 Általános vita lefolytatása H/9798 Az Európai Unió harmadik országokkal kötött kereskedelmi és beruházási megállapodásaival kapcsolatos követelményekről felszólalás 15:04
2016.05.18.(154)   12 Általános vita lefolytatása T/10528 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról vezérszónoki felszólalás 15:14
2016.05.17.(153)  212 Általános vita lefolytatása T/10529 Az engedély nélkül, személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményekről vezérszónoki felszólalás 15:05
2016.05.12.(151)   50 Általános vita folytatása és lezárása T/10377 Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről felszólalás 14:10
2016.05.09.(148)  210 Tárgysorozatba vétel T/10085 A vizsgálóbizottságok létrehozhatóságának érdekében az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása Önálló indítvány indokolása 5:08
 220 Tárgysorozatba vétel T/10085 A vizsgálóbizottságok létrehozhatóságának érdekében az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása Előadói válasz 2:10
2016.05.02.(147)  205 politikai vita lefolytatása V/10090 A 2007-2013 közötti időszakban Magyarországnak járó uniós források felhasználásáról vezérszónoki felszólalás 7:31
2016.04.27.(146)   62 Általános vita lefolytatása T/10306 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról felszólalás 8:09
  68 Általános vita lefolytatása T/10306 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról kétperces felszólalás 2:00
  92 Általános vita lefolytatása T/10308 A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról vezérszónoki felszólalás 10:14
2016.04.26.(145)   26 Törvényalkotási bizottság jelentésének és módosító javaslatának vitája T/9380 A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése 3:31
  38 Törvényalkotási bizottság jelentésének és módosító javaslatának vitája T/9380 A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról felszólalás 4:41
<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 >>
Összesen: 284