Készült: 2020.08.14.19:41:13 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

142. ülésnap, 187. felszólalás
Felszólaló Dr. Deutsch Tamás (Fidesz)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 9:32

Felszólalások:  <<  187  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, tárgysorozatba veszi-e a T/4292. számon benyújtott törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 332 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot tárgysorozatba vette.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes törvények választásokkal összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/9263. számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig T/9263/14. és 17. számokon kapták kézhez. Emlékeztetem önöket, hogy a miniszteri zárszó már elhangzott.

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy az ajánlás 4. és 8. pontjait előterjesztője visszavonta.

Felhívom figyelmüket, hogy a törvényjavaslat elfogadásához az alkotmány 71. § (3) bekezdésének, valamint 61. § (4) bekezdésének rendelkezéseire tekintettel a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő előzetesen írásban minden frakció részére eljuttatta a támogatott módosító javaslatok körét. Ezek szerint a T/9263/14. számú ajánlás 1. és 5. pontjait az előterjesztő támogatja. A Fidesz-frakció az 5. pontról külön szavazást kért.

Tisztelt Országgyűlés! Most a támogatott módosító javaslatokról határoz az Országgyűlés.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az ajánlás 1. pontját, amelyet az előterjesztő támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatot 329 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Először a külön szavazásra kért ajánlási pontról és a vele összefüggő pontról határozunk.

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában Salamon László a törvényjavaslat 6. §-ában a választási eljárásról szóló törvény 99/A. §-át kívánja kiegészíteni a politikai hirdetések ingyenes közzétételére utaló fordulattal. A javaslat elfogadása nem zárja ki az ajánlás 5. pontjában lévő indítványt. A bizottságok az említett indítványt nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 323 igen szavazattal, 8 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Az ajánlás 5. pontjában Herényi Károly a törvényjavaslat 6. §-ában a törvény 99/A. §-ának módosítását javasolja, amely a jelölő szervezetek finanszírozási szabályát tartalmazza. A javaslatot a bizottságok és az előterjesztő egyaránt támogatja, de a Fidesz kérésére külön szavaz az Országgyűlés. Kérem, szavazzanak, képviselőtársaim! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 209 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 122 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Most azokról a módosító javaslatokról határozunk, amelyekről a Házszabály értelmében még szavazni lehet.

A 2. pontban Salamon László a törvényjavaslat 3. §-ában a választási eljárásról törvény 62. § (4) és (5) bekezdése elhagyását indítványozza. Az alaprendelkezés a szavazatszámláló bizottság munkájára tartalmaz szabályokat. A bizottságok nem támogatják. A javaslat elhagyásra irányul, ezért szavazási gyakorlatunknak megfelelően egyszerű többséggel szavazunk róla. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 308 igen szavazattal, 19 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett elfogadta.

A 3. pontban Salamon László a törvényjavaslat 4. és 5. §-aiban a törvény 78. § (2), valamint 79. § (3)-(6) bekezdései elhagyását indítványozza, amely a kifogások elbírálásának szabályait tartalmazza. A bizottságok nem támogatják. Mivel a javaslat elhagyásra irányul, ezért a szavazási gyakorlatunknak megfelelően ismételten egyszerű többséggel szavazunk róla. Kérem képviselőtársaimat, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 327 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 10 tartózkodás mellett elfogadta.

Az ajánlás 6. pontjában Salamon László a törvényjavaslat 9. §-ában a rádiózásról és televíziózásról szóló törvény 11. § (1) bekezdése elhagyását indítványozza, amely a politikai hirdetések szabályait tartalmazza. A bizottságok nem támogatják. Ismételten felhívom a figyelmüket, hogy mivel a javaslat elhagyásra irányul, ezért a szavazási gyakorlatnak megfelelően egyszerű többséggel szavazunk róla. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 330 igen szavazattal, 8 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

 

(17.30)

A törvényjavaslat 10. §-ának módosítására két, egymás mellett is elfogadható javaslat érkezett.

Most Salamon László javaslatát teszem fel szavazásra a kiegészítő ajánlás 2. pontja szerint. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 330 igen szavazattal, 10 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most Herényi Károly javaslatát teszem fel szavazásra az ajánlás 7. pontja szerint. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 201 igen szavazattal, 125 nem ellenében, 11 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. Megkérdezem, van-e valakinek tudomása olyan módosító javaslatról, amelyről kellett volna, de nem szavazott az Országgyűlés. (Nem érkezik jelzés.) Mivel jelzést nem látok, ezért bejelentem, hogy a zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a lőfegyverekről és lőszerekről szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/9115. számon, az egységes javaslatot pedig T/9115/31. számon kapták kézhez a képviselők.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/9115. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 204 igen szavazattal, 131 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Európa-tervvel és az európai uniós csatlakozással kapcsolatos, a belügyi ágazatba tartozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/9125. számon, az egységes javaslatot pedig T/9125/14. számon kapták kézhez a képviselők.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/9125. számú törvényjavaslat az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 206 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 131 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az ipari balesetek határokon átterjedő hatásaiból eredően a határvizeken okozott károkért viselt polgári jogi felelősségről és kártérítésről szóló, Kijevben 2003. május 21-én aláírt jegyzőkönyv megerősítéséről szóló országgyűlési határozati javaslat általános vitája és a határozathozatal.

Az előterjesztést H/9564. számon, a bizottságok ajánlásait pedig H/9564/1., illetve 3. számokon kapták kézhez a képviselők.

Megadom a szót Kis Zoltán államtitkár úrnak, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium politikai államtitkárának, a napirendi pont előadójának.

Felszólalások:  <<  187  >>    Ülésnap adatai