Készült: 2021.05.16.07:02:08 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

295. ülésnap (2013.07.04.), 71. felszólalás
Felszólaló Dr. Budai Gyula (Fidesz)
Beosztás vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka interpelláció szóban megválaszolva
Videó/Felszólalás ideje 4:01


Felszólalások:  Előző  71  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. BUDAI GYULA vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Képviselő Úr! Ahol föld van vagy ahol földről beszélünk, tudomásul kell venni, hogy ott érzelmek is vannak. A magyar föld mindig olyan dolog volt a magyar gazdák számára, amely az életüket jelentette, ahhoz az adott településhez kötötte őket, ahol éltek és élethivatásszerűen folytatták a tevékenységüket.

A kormány célja az új földforgalmi törvénnyel egy olyan új agrárközéposztály létrehozása, amelynek a gerincét a kis és közepes családi gazdaságok alkotják. Ehhez azonban egy olyan új földbirtok-politikát kell kialakítani, amely lehetővé teszi, hogy a korábbi földhasználat aránya, amely megközelítőleg 50-50 százalékban oszlott meg a nagygazdaságok, illetőleg a kis- és közepes gazdaságok földhasználata és földtulajdona vonatkozásában, megváltozzon, és ez az arány a kis- és közepes gazdaságok vonatkozásában 80 százalék fölé kerüljön, míg a nagygazdaságok tekintetében 20 százalék alá menjen. Ezzel egy olyan új földbirtok-politikai koncepció jön létre Magyarországon, amelyben a kis- és közepes gazdaságok túlsúlyba kerülnek, a vidéki életminőség megváltozik, illetőleg az adott településen élő, élethivatásszerűen mezőgazdaságból élő földművesek kerüljenek előtérbe.

Ehhez azonban egy új földhaszonbérleti pályázati rendszerre is szükség van, és ennek a földhaszonbérleti pályázati rendszernek az első része már lezajlott, és ahogy képviselő úr mondta, közel 40 ezer hektárra kötöttek szerződést, megközelítőleg 1800 haszonbérleti szerződés került megkötésre. További közel 200 ezer hektár föld megpályáztatásáról döntött a kormány áprilisban, ebből közel 132 ezer hektár már meghirdetésre került, és a továbbiakban közel 40 ezer hektár nemzeti parkos terület kerül meghirdetésre.

(17.10)

Ezekre a területekre az ott élő földműves, élethivatásszerűen mezőgazdaságból élő gazdák pályázhatnak eredményesen, és ezáltal a második része a földhaszonbérleti pályázati rendszernek olyan lehetőséget teremt a vidéken élő gazdáknak, hogy az a korábbi arány, amely lényegében fele-fele arányban oszlott meg a nagygazdaságok és a kis- és közepes gazdaságok között, a kis- és közepes gazdaságok arányába fog eltolódni. Úgy gondolom, hogy az új földforgalmi törvény lehetőséget biztosít azokkal az intézményekkel és azokkal a rendszerekkel, amelyek elfogadásra kerültek, hogy a földműves, az élethivatásszerűen gazdálkodó szerezhessen földet és pályázhasson földre.

Ezen kívül az új földforgalmi törvényen kívül nemrég döntött a parlament arról, hogy a Nemzeti Födalapkezelő a 3 hektár alatti területeket pályáztatás nélkül el kívánja adni a helyben élő gazdáknak egyrészt a birtokösszevonások elősegítése céljából, másrészt azoknak, akik kisebb területen kívánnak gazdálkodni, lehetőséget kívánunk adni arra, hogy a mezőgazdaságban folytassák a tevékenységüket.

Köszönöm szépen, és kérem válaszom elfogadását. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  71  Következő    Ülésnap adatai