Készült: 2021.05.11.21:17:12 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

295. ülésnap (2013.07.04.), 240. felszólalás
Felszólaló Tállai András (Fidesz)
Beosztás Belügyminisztérium államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 4:11


Felszólalások:  Előző  240  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

TÁLLAI ANDRÁS belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény a hulladékgazdálkodást a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé telepíti. Ezzel összhangban a hulladékról szóló törvény szerint a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

Ez az önök előtt fekvő törvényjavaslat azt a célt szolgálja, hogy abban a kivételes esetben, ha az önkormányzatnak nem sikerült közszolgáltatási szerződés kötésével gondoskodnia a hulladék elszállításáról, a kormánynak lehetősége legyen kormányrendeletben kijelölni egy vagy két olyan állami szervet, amely átmenetileg képes rendezni a helyzetet. Annak érdekében van erre szükség, hogy ne alakulhasson ki egészségügyi kockázat és hogy ne csúfítsa el településeinket az el nem szállított szemét.

A törvényjavaslatban meghatározott rend szerint első lépésben az önkormányzat képviselő-testületének jelzése alapján a kormányrendeletben meghatározott állami szerv kijelöl egy, a megfelelő engedélyekkel már rendelkező szolgáltatót, hogy a település vonatkozásában ellássa a hulladékgazdálkodási tevékenységet. Ez a hatósági jogkörben előírt tevékenység azonban a szolgáltató érdekeit szem előtt tartva csak ideiglenes lehet, és az a célja, hogy a közszolgáltatás ne maradjon el hosszabb időn keresztül.

A második lépcső ebben a folyamatban akkor következik, ha a megyei tiszti főorvos azt állapítja meg, hogy az egészségügyi kockázat mértéke elérte azt a szintet, amely különleges intézkedést igényel. Ebben az esetben a kormány által kijelölt állami szerv szervezési lépéseket tesz, és szükségellátás keretében gondoskodik a hulladék elszállításáról. Ennek során nagyobb létszámú közfoglalkoztatottat alkalmazhat. Szeretném hangsúlyozni, hogy az ideiglenes és a szükségellátás során megnyilvánuló állami szerepvállalás nem menti fel az önkormányzatot a hulladéktörvényben meghatározott feladatainak teljesítése alól. Az állami szerepvállalás csupán a súlyosabb következmények elhárítása érdekében valósul meg.

A törvényjavaslat további rendelkezései a kőolajtermékek jelölésére vonatkozó részletszabályok megalkotása során felmerült problémákat is orvosolni kívánják. A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény 2013. október 1-jei határidővel előírja a kőolajtermékek jelölésére és ellenőrzésére vonatkozó rendszer létrehozásának kötelezettségét. (Dr. Józsa István: Szorosan idetartozik, igen.)

Tekintettel az európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségekre, Magyarország eleget kíván tenni a műszaki szabványok és a szabályok szerint történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló irányelvben, az úgynevezett notifikációs irányelvben foglaltaknak.

(22.00)

Az irányelv szerint az Európai Bizottság és a tagállamok legalább három, de akár hat hónapig is elhúzódó eljárás keretében a részükre megküldött jogszabálytervezeteket ellenőrzik és véleményezik. Ennek megfelelően az üzemanyag-jelölő és -ellenőrző rendszer magyarországi bevezetésére vonatkozó határidők pontosítása szükséges. A törvényjavaslat értelmében a rendszer kialakítását a Magyar Szénhidrogén-készletező Szövetség 2014. július 1-jéig köteles megvalósítani. (Dr. Józsa István: Ugrott az üzlet!)

Kérem, hogy támogassák a törvényjavaslatot; természetesen először vitassuk azt meg. Köszönöm szépen a beszólásokat is a szocialista képviselőtársamtól. (Dr. Józsa István: Figyelünk, figyelünk!)
Felszólalások:  Előző  240  Következő    Ülésnap adatai