Készült: 2021.05.13.17:15:10 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

295. ülésnap (2013.07.04.), 204. felszólalás
Felszólaló Szijjártó Péter (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 10:07


Felszólalások:  Előző  204  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Azt gondolom, hogy talán célszerű volna ennek a vitának a legelején leszögeznünk a legalapvetőbb tényeket.

Tény az, hogy Magyarország 2010 óta a választott gazdaságpolitikája nyomán jobban teljesít, biztos lábakon áll, sőt most már a saját lábán áll, és gazdasági kilátásai kifejezetten biztatóak.

Tény, hogy Magyarország a magyar emberek és a magyar gazdaság teljesítményének köszönhetően kilenc hosszú esztendő után lekerült az Európai Unió szégyenpadjáról, hiszen az Európai Unió megszüntette a Magyarországgal szemben érvényben volt túlzottdeficit-eljárást.

Mondhatnánk ezt persze úgy is, hogy tény, hogy az Európai Unió kénytelen volt elismerni, hogy Magyarország jó úton jár, a magyar emberek jó úton járnak. Ezt bizonyítja az, hogy rajtunk kívül talán nincsen még egy olyan ország Európában, amely úgy tudja csökkenteni a munkanélküliséget, úgy tudja növelni a foglalkoztatást, úgy tudja növelni a reálbéreket, úgy tudja növelni a nyugdíjak vásárlóértékét, és úgy tudja csökkenteni a rezsiköltségeket (Nyakó István: Hogy közben több a szegény ember!), hogy közben három éve csökken az államadósság, és fenntartható módon 3 százalék alá csökkent a költségvetés hiánya.

Nyilvánvalóan nem véletlen, hogy a tavalyi esztendő végére elérte a 78 milliárd dollárt a Magyarországon befektetett közvetlen külföldi tőke állománya, amelyet ha a bruttó hazai össztermékhez viszonyítunk, akkor Közép-Európában az első helyet foglaljuk el.

Tény az, tisztelt képviselőtársaim, hogy a magyar gazdaságpolitika a méltányos közteherviselés elvén alapul. (Nyakó István: Egykulcsos jövedelemadó!) Tény az, hogy ez a méltányos közteherviselés elve komoly érdeksérelmet okozott mindazoknak, akik korábban garantált és meglehetősen nagy mértékű profitot tehettek el, mégpedig a magyar családok zsebeiből.

Tisztelt Képviselőtársaim! Tény az, hogy az Európai Bizottság országspecifikus ajánlásaiban a következőket kéri a magyar kormánytól. Csökkentse minimálisra az ágazatspecifikus adók súlyát az adórendszerben. Szüntesse meg a szabályozott energiaárakat. Mindez mit jelent, tisztelt képviselőtársaim? Azt jelenti, hogy tény, hogy az Európai Bizottság a bankadó csökkentését és a rezsiköltségek emelését kéri a magyar kormánytól.

Tény az, hogy a kormány világossá tette, hogy ezeknek az elvárásoknak nincs módjában megfelelni, és nem is kíván megfelelni azoknak, vagyis tovább fogja csökkenteni a rezsiköltségeket.

Végezetül pedig, tisztelt hölgyeim és uraim, tény az, hogy az Európai Parlament a hatalmával visszaélve, egy alaptalan megállapításoktól hemzsegő, balpártos jelentésben ítélte el Magyarországot, a magyar embereket, és ezzel igazságtalanságot tett hazánkkal szemben.

Tisztelt Képviselőtársaim! Tény az, hogy a jelentés nyilvánvalóan kettős mércét alkalmaz, hiszen olyan jogintézményeket kér számon rajtunk, olyan jogintézmények alapján nevezi megingottnak a magyar demokráciát, amely jogintézményeket egyébként számos más európai uniós tagország is alkalmaz. Érdekes módon velük szemben soha, semmilyen kifogással nem éltek, róluk vitát az Európai Parlament nem folytatott, és róluk jelentést az Európai Parlament nem fogadott el.

Tény az, hogy a jelentés hazugságokat tartalmaz, és tény az, hogy a jelentés valós tényeket és fontos körülményeket hallgat el. Mindez azt jelenti, hogy igazságtalan Magyarországgal és a magyar emberekkel szemben.

Tény az, hogy a jelentés hazugságokat tartalmaz a magyar alaptörvény megalkotásával kapcsolatban, hiszen a jelentés nem veszi figyelembe, hogy a kommunista hatalomátvételt követően elfogadott alkotmány a saját preambuluma szerint is ideiglenes volt. Nem veszi figyelembe a jelentés azt a tényt, hogy mi voltunk az utolsó közép-európai ország, amely képtelen volt arra, hogy új alkotmányt, új alaptörvényt fogadjon el a rendszerváltoztatás utáni időszakban. Nem veszi figyelembe a jelentés azt sem, hogy egy 20 éves ígéretét teljesítettük be a magyar parlamentnek, a magyar politikusoknak azzal, hogy elfogadtuk az alaptörvényt. És hazudik a jelentés akkor, amikor azt írja, hogy 35 nap alatt készült el hazánk új alaptörvénye, miközben mindenki tudja, mindenki tudhatja, hogy jó egyéves előkészítési folyamat előzte meg az alaptörvény parlamenti vitáját. És mindenki tudja azt is, hogy a nemzeti konzultációban több mint egymillió ember írásos véleménye született meg, amely alapján a parlament elfogadta az új alaptörvényt.

Mindezen körülményeket a jelentés hazug módon figyelmen kívül hagyja.

Számos hazugság van a jelentésben az alaptörvény negyedik módosítása kapcsán is, hiszen ennek a módosításnak egyetlen célja volt, hogy az Alkotmánybíróság által alkotmányellenesnek ítélt helyzetet feloldjuk.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Súlyos sértés és aljas hazugság hazánkkal szemben a jelentésnek az a kitétele, azon kitételei, amely és amelyek szerint Magyarország a rasszizmus, az antiszemitizmus vagy a cigányellenesség hazája lenne. Ez egy súlyos sértés és aljas hazugság, amelyet nekünk a magyar emberek nevében itt együtt kell kikérnünk.

A 2010 előtti emberijog-sértéseket először is a jelenlegi kormány számlájára írja a jelentés, ami már önmagában is nevetséges. Ugyanakkor nem veszi figyelembe azt, hogy a szélsőjobboldali paramilitáris csoportok fenyegető felvonulásait ennek a kormánynak a javaslatára minősítettük bűncselekményekké. Nem veszi figyelembe azt, hogy az új büntető törvénykönyv bünteti a holokauszttagadást és a náci jelképek viselését. Nem veszi figyelembe azt, hogy mi nyilvánítottuk 2014-et a holokauszt emlékévévé, és nem veszi figyelembe azt sem, hogy 2011-ben az európai uniós elnökségünk egyik fontos prioritása volt a romaintegráció kérdése.

Tisztelt Képviselőtársaim! Ez a jelentés hazugságokat ír a magyar parlament döntéseivel kapcsolatban a magyar Alkotmánybíróság tekintetében. Hiszen ha megvizsgáljuk a világ országainak jogrendszereit, láthatjuk, hogy a magyar Alkotmánybíróság ebben a kategóriában a világ egyik legszélesebb hatáskörrel rendelkező testülete.

(20.10)

Még a Velencei Bizottság is visszaigazolta a jogállami elvárásoknak való megfelelést. Ehhez képest a jelentés homlokegyenest ezzel ellentétes megállapításokat tesz.

Tisztelt Képviselőtársaim! Jellemző az is a jelentés komolyságára, hogy hosszú kritikát fogalmaz meg velünk szemben a bírósági ügyek áthelyezésének lehetővé tétele miatt. Azt valamilyen rejtélyes oknál fogva ez a jelentés nem veszi figyelembe, hogy a magyar kormány azóta megegyezett ebben a kérdésben az Európai Bizottsággal. Érdekes módon a jelentést megszavazó szocialista képviselőtársaink az Európai Parlamentben valamiért ezzel kapcsolatos észrevételeket nem tettek.

Hosszú kritikát fogalmaz meg a jelentés az új választási rendszerrel kapcsolatban is, mondván, hogy azt nem fogadta el az ellenzék. Ez alapján lehet kérdezni, hogy az Európai Parlament szocialistái, zöldjei és liberálisai szerint minden rossz, amit a magyar ellenzék nem támogat, és vajon minden jó-e, amit a magyar ellenzék támogat. Nyilvánvalóan ez egy komolytalan és nevetséges kitétele a jelentésnek. Ráadásul a Velencei Bizottság és az EBESZ közös jelentése úgy szól, hogy az országgyűlési képviselők választásának felülvizsgált szabályai "jó alapot biztosítanak 2014-től hiteles és demokratikus parlamenti választások lebonyolításához". Erről ennyit, mondhatnánk röviden. Ugyanakkor, tisztelt hölgyeim és uraim, ez a jelentés azt sugalmazza, hogy bizony, itt már jó előre kételyek merülhetnek fel a 2014-es választások kapcsán. Ezt nekünk határozottan vissza kell utasítanunk.

Tisztelt Képviselőtársaim! A választási reklámok kapcsán is súlyos kritikákkal illet minket ez a jelentés, holott a szabályozás célja kifejezetten az volt, hogy gazdasági érdekcsoportok számára a választások aránytalan befolyásolása ne legyen lehetséges. Ugyanakkor elfogadtuk, figyelembe vesszük az Európai Bizottság azon felvetését, hogy ingyenes politikai reklámok közzétételére lehetőség legyen a kereskedelmi médiumokban. Ez is közismert tény. Ehhez képest a jelentés ezzel homlokegyenest ellenkezőképpen fogalmaz, és olyan állításokat fogalmaz meg, amelyek sértők ránk nézve és sértők Magyarország egészére nézve.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ha végignézzük tehát a jelentést, annak elfogadásának körülményeit, azokat a hazugságokat, amelyeket ez a jelentés tartalmaz, azokat az aljas rágalmakat és sértéseket, amelyeket megfogalmaz, akkor azt gondolom, világos mindannyiunk számára, hogy a magyar emberektől kapott felhatalmazás alapján itt mi, magyar parlamenti képviselők mindössze egyet tehetünk: a leghatározottabban elutasítjuk és a magyar emberek nevében kikérjük magunknak hazánk súlyos megsértését. Ezt úgy tehetjük meg, hogy elfogadjuk azt a parlamenti határozatot, amelyet Rogán Antal képviselőtársunk nyújtott be az Országgyűlésnek.

Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)
Felszólalások:  Előző  204  Következő    Ülésnap adatai