Készült: 2022.05.24.16:54:06 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

156. ülésnap, 365. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Felszólalás oka A záróvita megnyitása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 2:15

Felszólalások:  <<  365  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Kérem, foglalják el helyüket. A szavazási eredmény ismertetésére később kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy a T/5000. sorszámú, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés név szerinti szavazással 253 igen szavazattal, 67 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő indítványozta, hogy az Országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérem, foglalják el helyüket. Kérdezem önöket, hozzájárulnak-e ehhez. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 229 igen szavazattal, 53 ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a szakképzésről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/4919. sorszámon, az egységes javaslatot pedig T/4919/183. sorszámon kapták kézhez a képviselők.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, így záróvitára is sor kerül. Az alkotmányügyi bizottság ajánlása T/4919/189. sorszámon a hálózaton elérhető.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre tekintettel kezdeményezem, hogy a benyújtott indítványokat egy szakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-31. pontjaira, és megadom a szót Sós Tamás képviselő úrnak felszólalásra, MSZP.

Felszólalások:  <<  365  >>    Ülésnap adatai