Készült: 2022.05.22.18:44:31 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

138. ülésnap, 186. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Felszólalás oka Részletes vitára bocsátás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 16:11

Felszólalások:  <<  186  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Kérem képviselőtársaimat, hogy foglalják el helyüket, ellenőrizzék, hogy kártyájuk megfelelően benn van-e a helyén. (Rövid szünet.)

Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatjuk a munkánkat. Mint már kértem önöket, ellenőrizzék, hogy kártyáik megfelelően be vannak-e helyezve a szavazógépbe. Kérem, foglalják el helyüket, mert szavazásokkal kezdünk.

Tisztelt Országgyűlés! Először sürgős tárgyalásba vételi kérelmekről döntünk.

A kormány sürgős tárgyalást kérve benyújtotta a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal kapcsolatos módosításáról szóló T/4992. számú törvényjavaslatot. Megkérdezem Simicskó István államtitkár urat, hogy kívánja-e indokolni a sürgős tárgyalásba vételt. (Dr. Simicskó István jelzésére:) Nem kívánja.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/4992. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 272 igen szavazattal, 52 nem ellenében, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette.

A kormány sürgős tárgyalást kérve benyújtotta a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény közszolgálati életpályák összehangolásával összefüggő módosításáról szóló T/4998. számú törvényjavaslatát. Megkérdezem Kontrát Károly államtitkár urat, hogy kívánja-e indokolni a sürgős tárgyalásba vételt. (Dr. Kontrát Károly jelzésére:) Nem kívánja.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/4998. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 284 igen szavazattal, 53 nem ellenében, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette.

A kormány sürgős tárgyalást kérve benyújtotta a közszolgálati tisztviselőkről szóló T/5002. számú törvényjavaslatát. Megkérdezem Navracsics Tibor miniszter urat, kívánja-e indokolni a sürgős tárgyalásba vételt. (Dr. Navracsics Tibor: Nem.) Nem kívánja.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/5002. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 247 igen szavazattal, 94 nem ellenében, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette.

A kormány sürgős tárgyalást kérve benyújtotta a nemzeti felsőoktatásról szóló T/4999. számú törvényjavaslatát. Kérdezem Hoffmann Rózsa államtitkár asszonyt, kívánja-e indokolni a sürgős tárgyalásba vételt. (Dr. Hoffmann Rózsa: Nem.) Nem kívánja.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/4999. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 251 igen szavazattal, 95 nem ellenében, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette.

A kormány sürgős tárgyalást kérve benyújtotta a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló T/5000. számú törvényjavaslatát.

Kérdezem Halász János államtitkár urat, hogy kívánja-e indokolni a sürgős tárgyalásba vételt. (Jelzésére:) Nem kívánja.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/5000. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 249 igen szavazattal, 94 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

Tisztelt Országgyűlés! A kormány sürgős tárgyalást kérve benyújtotta a nemzetiségek jogairól szóló T/4997. számú törvényjavaslatát. Kérdezem Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter urat, kívánja-e indokolni. (Dr. Navracsics Tibor: Nem.) Nem kívánja indokolni a sürgősséget. Tisztelt Képviselőtársaim! Felhívom figyelmüket, hogy a sürgős tárgyalásba vételhez a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/4997. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 251 igen szavazattal, 97 nem ellenében, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette.

A kormány sürgős tárgyalást kérve benyújtotta az egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő további törvénymódosításokról szóló T/5004. számú törvényjavaslatát. Kérdezem Kontrát Károly államtitkár urat, kívánja-e indokolni a sürgős tárgyalásba vételt. (Dr. Kontrát Károly: Köszönöm szépen, nem.) Nem kívánja. Szintén felhívom figyelmüket, hogy a sürgős tárgyalásba vételhez a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/5004. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 252 igen szavazattal, 99 nem ellenében, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette.

A kormány sürgős tárgyalást kérve benyújtotta az egyes törvények alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló T/5001. számú törvényjavaslatát. Kérdezem Navracsics Tibor miniszter urat, kívánja-e indokolni a sürgős tárgyalásba vételt. (Dr. Navracsics Tibor: Köszönöm, nem.) Nem kívánja. Itt is felhívom figyelmüket, hogy a sürgős tárgyalásba vételhez a jelen lévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/5001. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Kimondom a határozatoz: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 251 igen szavazattal, 102 nem ellenében, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette.

Most részletes vitára bocsátások következnek.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló T/4858. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 335 igen szavazattal, 3 nem ellenében és 15 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/4857. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 293 igen szavazattal, 48 nem ellenében és 16 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint egyes további törvények sporttal kapcsolatos módosításáról szóló T/4877. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztést 311 igen szavazattal, 48 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

A részletes vitákra ma este kerül sor.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló T/4859. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztést 350 igen szavazattal, 8 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett.

(17.20)

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/4855. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 269 igen szavazattal, 54 nem ellenében, 34 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló T/4866. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 298 igen szavazattal, 62 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

A részletes vitákra holnap kerül sor.

Most tárgysorozatba-vételi kérelmekről határozunk.

A Jobbik képviselőcsoportja a Házszabály rendelkezése alapján kérte, hogy az Országgyűlés döntsön az alkotmányügyi bizottság által elutasított, a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvénynek a büntethetőségi korhatár csökkentése érdekében szükséges módosításáról szóló T/4774. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről.

Megadom a szót Szilágyi György képviselő úrnak, aki jelezte, hogy meg kívánja indokolni a tárgysorozatba-vételi kérelmet. Az időtartam pedig 5 perc. Parancsoljon, képviselő úr! (Németh Szilárd István: Szenzációs lesz! Nagyon-nagyon szenzációs lesz!)

Felszólalások:  <<  186  >>    Ülésnap adatai