Készült: 2020.07.13.01:58:12 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Szabó Sándor
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló

Az ülésnapokat 2020.07.03. (146)-ig vettük figyelembe.

Összes felszólalás szövege
1 - 55
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2019.11.21.(96)   34 Általános vita lefolytatása T/8019 A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvénnyel kapcsolatos módosításáról felszólalás 4:37
  56 Általános vita lefolytatása T/8039 A közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról vezérszónoki felszólalás 4:38
  70 Általános vita lefolytatása T/8038 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról vezérszónoki felszólalás 1:58
  96 Általános vita lefolytatása T/8018 Egyes törvényeknek az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésével, valamint a bizonytalan minőségű, tisztázatlan hátterű egészségügyi szolgáltatók tevékenységének visszaszorításával összefüggő módosításáról vezérszónoki felszólalás 1:32
2019.11.20.(95)  207 Általános vita lefolytatása T/8041 Egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról felszólalás 3:52
 431 Általános vita folytatása és lezárása T/8044 Az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő egyes törvények módosításáról
H/8042 Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat módosításáról
felszólalás 6:00
2019.11.18.(93)  223 Tárgysorozatba-vételi kérelem vitája T/7575 A helyi önkormányzatok pénzügyi függetlenségének helyreállítása érdekében egyes központi költségvetésről szóló törvények módosításáról felszólalás 5:07
 235 Tárgysorozatba-vételi kérelem vitája T/7575 A helyi önkormányzatok pénzügyi függetlenségének helyreállítása érdekében egyes központi költségvetésről szóló törvények módosításáról Előadói válasz 1:16
2019.11.11.(92)   58 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/7947 Hogyan és mikortól akarják az összes nyugdíjban és szociális juttatásban részesülő számára az elektronikus utalást megoldani? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 1:58
 206 Napirend utáni felszólalások "Megannyi ígéret és 20 év eltelte után itt az ideje, hogy a kormány valóban cselekedjen" napirend utáni felszólalás 5:08
2019.10.28.(88)   36 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/7771 Indokoltnak tartja-e a KRESZ módosítását, hogy a lejárt műszaki érvényességi idejű autókat az illetékes hatóságok (rendőrség, közterületfelügyelet) a közterületről elszállíttathassák a városkép megőrzése, a környezetszennyezés elkerülése érdekében?" elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:09
2019.07.08.(82)   81 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/6322 Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről felszólalás 2:46
2019.07.01.(80)  174 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/6663 Miért nem biztosítja a Kormány, hogy legyen elegendő K-vitamin, ami szükséges a gyermekek fejlődéséhez? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:05
2019.06.20.(76)   68 Általános vita folytatása T/6322 Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről felszólalás 13:53
2019.06.11.(70)   40 Interpelláció megtárgyalása I/6365 Mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy senki ne maradjon egészségügyi ellátás nélkül? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:49
<<  1  2  3  4 >>
Összesen: 55