Készült: 2020.09.19.17:51:29 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

124. ülésnap (2020.05.04.), 211. felszólalás
Felszólaló Dr. Salacz László (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Törvényalkotási bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 2:53


Felszólalások:  Előző  211  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. SALACZ LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság 2020. április 23-án tartott ülésén megtárgyalta a büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/9918. számú törvényjavaslatot. Az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést a bizottság a házszabály 46. §-a alapján 26 igen szavazattal, 3 nem ellenében és 2 tartózkodás mellett elfogadta. Tisztelt Országgyűlés! A nagy horderejű igazságügyi reform részeként az Országgyűlés 2012 és 2018 között három új büntetőjogi kódexet fogadott el, az új Btk.-t, az új Be.-t és az új büntetés-végrehajtási törvényt. Mint ahogyan általánosságban véve valamennyi jogszabályról, úgy ezekről is elmondható, hogy az elmúlt években bekövetkezett gazdasági és társadalmi változások, az uniós tagságunkból fakadó és egyéb nemzetközi kötelezettségek, az Alkotmánybíróság határozatai, az alapvető jogok biztosának ajánlásai, illetve a jogalkalmazó szervek gyakorlati visszajelzései mind indokolttá teszik a nagy kódexek időről időre történő, átfogó felülvizsgálatát.

A Ház asztalán fekvő javaslatban szereplő törvények három csoportba sorolhatók. Az elsőben találhatók a büntetőjogi tárgyú törvények, melyek esetében tartalmi jellegű módosításokról van szó. Idetartoznak például a Btk.-, a Be.-, a Bv.-törvény, illetve az Európai Unió tagállamaival folytatott, a bűnügyi együttműködésről vagy a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló törvények.

Másodsorban az említett büntetőjogi törvényekkel való szoros tartalmi összefüggés okán indokoltnak mutatkozik egyes nem büntetőjogi tárgyú törvények szintén tartalmi módosítása is. Idesorolható például a rendőrségről, az ügyészségről szóló vagy a szabálysértési törvény.

Harmadrészt pedig a törvényjavaslat tartalmazza számos olyan ágazati törvény kifejezetten technikai jellegű módosítását, amelyekben a módosuló büntetőjogi jogintézményekre, tényállásokra történik utalás.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az előttünk fekvő törvényjavaslatban foglaltak alkalmasnak bizonyulnak a hatályos büntető törvénykönyvek időszerű és átfogó felülvizsgálatából eredő problémák orvoslására. A javaslatban szereplő módosítások megfelelően tudják biztosítani a hazai jogrendszer koherenciáját és annak hatékony működését. Ezért a benyújtott törvényjavaslat támogatandó.

Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok soraiból.)
Felszólalások:  Előző  211  Következő    Ülésnap adatai