Készült: 2019.12.16.11:26:54 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

82. ülésnap, 40. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Felszólalás oka bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája megkezdve
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 4:23

Felszólalások:  <<  40  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, jegyző úr. Tisztelt Országgyűlés! Amikor a házelnök úr átadta az ülés vezetését, nem hirdettem ki a szavazás eredményét: az Országgyűlés a kijelölt bizottságot 111 igen szavazattal, 40 nem ellenében, tartózkodás nélkül a határozathozatalra felkérte.Tisztelt Országgyűlés! Most újabb határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadjae az S/6781. számú személyi javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 154 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a személyi javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. Az előterjesztés T/6322. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető.

Tájékoztatom az Országgyűlést, hogy az előterjesztést uniós és nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja az Országgyűlés.

A költségvetésitörvény-javaslat részletes vitáját az ágazati bizottságok lefolytatták. A Költségvetési bizottság mint kijelölt bizottság részletes vitáról szóló jelentése T/6322/830. számon, a vitához kapcsolódó bizottságok jelentései pedig T/6322/821-828., /831., /832., /834-836. számokon az informatikai hálózaton elérhetők.

Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslat tárgyalása során a Törvényalkotási bizottságként eljáró Költségvetési bizottság összegző módosító javaslata T/6322/838. számon, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokról szóló összegző jelentése pedig T/6322/839. számon a honlapon elérhető.

A vitában elsőként a Költségvetési bizottság előadói kapnak szót. Emlékeztetem önöket, hogy a házszabály rendelkezései szerint a bizottság előadója a tárgyaló bizottságok véleményét is összefoglalva, valamint a kisebbségi vélemény ismertetője az írásban megfogalmazódott kisebbségi véleményeket összefoglalva, összesen 60 perces időkeretben szólalhatnak fel úgy, hogy a kisebbségi vélemény ismertetésére 30 percet kell biztosítani.

Megadom a szót Szűcs Lajos jegyző úrnak, a Költségvetési bizottság előadójának, legfeljebb 30 perces időkeretben.

Felszólalások:  <<  40  >>    Ülésnap adatai