Készült: 2019.11.17.08:13:45 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

287. ülésnap (2006.02.13.), 185. felszólalás
Felszólaló Dr. Gémesi György (MDF)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Önálló indítvány indokolása
Videó/Felszólalás ideje 5:09


Felszólalások:  Előző  185  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. GÉMESI GYÖRGY (MDF): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Ez a beadvány arról szól tulajdonképpen, hogy a nemrégiben elfogadott adókról és járulékokról szóló törvény azon módosító passzusát, ami beemelésre került, vegyük ki belőle, magyarul hogy az iparűzési adó beszedési lehetősége maradjon meg az önkormányzatok számára.

Mint ismeretes, 1992-ben került bevezetésre a települések számára az iparűzési adó intézménye, és ez lehetővé tette az elmúlt 13-14 esztendőben azt, hogy a települések valóban aktív szerepet játsszanak abban, hogy vállalkozásokat telepítsenek le, munkahelyeket teremtsenek, és olyan típusú bevétel formájában tudjanak terheket tenni ezekre a vállalkozásokra, amit szabadon használhatnak föl.

Ma már egyébként tudjuk, hogy ezeknek a bevételeknek 90-95 százaléka egyébként az önkormányzatok működési feltételeit biztosítja, ami annak az eredménye, hogy az elmúlt években szép lassan vonult ki a központi költségvetés, mondhatni: az állam az önkormányzati kötelező feladatok finanszírozásából.

A mintegy 350 milliárd forint közel 15 százaléka az önkormányzatok bevételeinek, és mint ahogy az előbb említettem, olyan működési feladatokat finanszíroznak belőle, hogy amennyiben nem tudják finanszírozni ezeket a feladatokat a bevétel elmaradása miatt, akkor komoly problémák lesznek.

A beadványunk azért született, mert bár kétségen kívüli, hogy a települések finanszírozása szempontjából vitatható ennek az adónemnek a teljes mértékben való arányossága, mégis úgy került bevezetésre, úgy került kivételre, úgy került be ebbe a törvényjavaslatba az adó beszedésének eltörlése, hogy nincsen alternatíva. Nem gondoskodik ma az állam arról, hogy 2007. december 31. után ez a 350 milliárd forint hogyan kerül be az önkormányzatok büdzséjébe - ezt nagyon felelőtlen magatartásnak tartjuk.

És annál is inkább érdekes ez a dolog, hogy amikor ez a törvény bevezetésre, elfogadásra került, kaptak ugyan az önkormányzati érdekszövetségek erről egy tájékoztatást, de igazi érdemi egyeztetés nem volt.

A javaslat arról szól, hogy kerüljön ki a törvényből ez a passzus, kerüljön vissza az iparűzési adó beszedésének lehetősége, és mindaddig maradjon benne, amíg nincsen olyan alternatíva, ami ezt a bevételt biztosítaná. Kezdetben egyébként arra hivatkozott a kormányzat és a Pénzügyminisztérium, hogy nem eurokonform ez az adónem, forgalmi típusú adóból csak egy formában lehet beszedni adót. A későbbiek során aztán igazolódott, hogy az égadta egy világon nincs problémája az Európai Uniónak ezzel az adónemmel. Ez már egyébként bizottsági ülésen is elhangzott a Pénzügyminisztérium képviselője részéről. Ott az hangzott el, hogy azért volt fontos ennek az eltörlése, hogy a vállalkozók terheit csökkentsék.

Még egyszer mondom, a Magyar Demokrata Fórum számára nem probléma az a folyamat, hogy a vállalkozók terheit csökkentsék, mégis felelőtlen magatartás előbb dönteni arról, hogy eltörlik ezt az adónemet, miközben nem döntünk arról vagy nem beszélünk arról, hogy mi ennek az alternatívája.

És még egy nagyon fontos problémát kell itt felvetni ennek a kérdésnek a kapcsán. Az önkormányzatok az elmúlt időszakban a hitelfelvételeiket, amelyek megtöbbszöröződtek az elmúlt időszakban az állami források kivonulása miatt, ennek az adóbevételnek a terhére tették meg, ez volt a hitel fedezete. Hovatovább az elmúlt esztendő végén döntöttünk arról is, hogy a gépjárműadó is lehet ilyen típusú hitelfelvételek fedezete, azaz forrásbővítési lehetőséget biztosítottak ezzel a településeknek. (Folyamatos zaj.)

Pontosan ellentétes ezzel az a döntés, hogy eltörlik az iparűzési adót, tekintettel arra, hogy ha hiteleket vettek föl az önkormányzatok erre - arra biztatjuk őket ezekkel a típusú döntésekkel, hogy bátran vegyenek föl hiteleket ezekre a típusú adónemekre -, akkor a másik oldalon, eltörölve ezt, lesz egy nagy űr, ami nem pótolja ezeket a forrásokat a települések számára.

Összességében arra szeretném kérni az Országgyűlést ezen beadvány kapcsán, hogy ha tárgysorozatba veszi az Országgyűlés ennek a beadványnak a kérdését, akkor biztosítson arra lehetőséget, hogy ezt tárgyalja az Országgyűlés, és döntsünk arról, hogy milyen alternatívák pótolhatják a településeknek ezt az adónemet.

Végezetül pedig még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Miután ez az adónem eltörlésre került, számos olyan településről érkezett jelzés, hogy nem akarnak fizetni helyi adót. Hiába csak 2007. december 31-ével törli el ez a törvény az iparűzési adót, már jelentkeznek a cégek az önkormányzatoknál, és azt mondják, hogy kivárjuk ezt az időt, nem fizetjük ezt az adót, és pereskedjetek.

Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy vegye tárgysorozatba ezt a beadványt, és döntsünk arról, hogy helyezzük vissza az iparűzési adót a törvénybe, és csak akkor kerüljön ki, hogyha megvan a megfelelő alternatíva.

Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiból.)
Felszólalások:  Előző  185  Következő    Ülésnap adatai