Készült: 2020.08.05.19:23:41 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

18. ülésnap, 31. felszólalás
Felszólaló Kövér László (Fidesz)
Felszólalás oka bejelentés
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 7:33

Felszólalások:  <<  31  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy 2017. június 28-án a székely népcsoport honos népcsoporttá nyilvánítása tárgyában az alábbi kezdeményezés érkezett a Nemzeti Választási Bizottsághoz: a magyarországi székelyek a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 148. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján bizonyosságot kívánnak tenni arról, hogy megfelelnek a nemzetiségi törvényben foglaltaknak. A kezdeményezést a Nemzeti Választási Bizottság 2017. július 25-én meghozott 94/2017. számú határozatával hitelesítette, amely döntést a Kúria 2017. november 7-én kelt végzésével helybenhagyta. Az aláírásgyűjtésre nyitva álló határidőt követően meghozott, az aláírás-ellenőrzés eredményéről szóló 996/2018. számú NVB-határozat 2018. július 10-én emelkedett jogerőre. A kezdeményezést H/839. számon a honlapon megismerhetik. A kezdeményezésről az Országgyűlés későbbi ülésén dönt majd.

Tisztelt Ház! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre, az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre az elnöki jogkörben előterjesztett javaslat alapján döntünk.

Tisztelt Országgyűlés! Czunyiné dr. Bertalan Judit előterjesztő a szükséges számú támogató aláírás benyújtásával kezdeményezte, hogy az Országgyűlés kivételes eljárásban tárgyalja meg a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról szóló T/856. számú előterjesztést. Az előterjesztő azt kezdeményezte, hogy az Országgyűlés rendkívüli ülésének napirendi javaslata egészüljön ki a törvényjavaslat tárgyalásával, a módosító javaslatok benyújtására a mai ülésnapon a kivételes eljárást elrendelő döntés meghozatalát követő harmadik óráig legyen lehetőség, az összevont vitára a holnapi ülésnapon, az összegző módosító javaslatról történő határozathozatalra és a zárószavazásra a pénteki ülésnapon kerüljön sor.

A házszabályi rendelkezések 62. § (1) bekezdése alapján a kivételes eljárásban történő tárgyalásról az Országgyűlés vita nélkül határoz. Felhívom figyelmüket, hogy a kivételes eljárás elrendeléséhez a képviselők több mint felének, azaz száz képviselőnek az igen szavazatára van szükség.

Most a döntéshozatal következik. Kérdezem önöket, elfogadjáke a T/856. számú előterjesztés kivételes eljárásban történő tárgyalását az előterjesztői indítvány szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztés kivételes eljárásban történő tárgyalását 114 igen szavazattal, 17 nem ellenében, 20 tartózkodás mellett elfogadta.

Az elfogadott döntésünknek megfelelően a módosító javaslatok benyújtására ma 17 óra 24 percig van lehetőség.

Tisztelt Országgyűlés! A kormány azt kezdeményezte, hogy az Országgyűlés kivételes eljárásban tárgyalja meg a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú európai bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló T/857. számú előterjesztést.

A kormány azt kezdeményezte, hogy az Országgyűlés rendkívüli ülésének napirendi javaslata egészüljön ki a törvényjavaslat tárgyalásával, a módosító javaslatok benyújtására a mai ülésnapon a kivételes eljárást elrendelő döntés meghozatalát követő harmadik óráig legyen lehetőség, az összevont vitára a holnapi ülésnapon, az összegző módosító javaslatról történő határozathozatalra és a zárószavazásra a pénteki ülésnapon kerüljön sor. A Ház az előzőekben ismertetett szabályok szerint dönt.

Kérdezem a tisztelt képviselőket, elfogadjáke a T/857. számú előterjesztés kivételes eljárásban történő tárgyalását az előterjesztői indítvány szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztés kivételes eljárásban történő tárgyalását 115 igen szavazattal, 37 nem ellenében, tartózkodás nélkül fogadta el.

A módosító javaslatok benyújtására ma 17 óra 26 percig van lehetőség.

Tisztelt Országgyűlés! Most a napirend módosítására tett javaslatról döntünk. A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy az Országgyűlés 2018. július 20-i ülésnapján az ülésnap kezdésére 11 óra helyett 14 órától kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház látható többsége a javaslatot elfogadta.

Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadjae a napirendi ajánlást az előbbiekben elfogadott módosítással. Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta.

Személyi javaslatról való döntésre a mai napon nem kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. Az előterjesztés T/503. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tájékoztatom az Országgyűlést, hogy az előterjesztést uniós és nemzetiségi napirendi pontként tárgyaljuk.

A költségvetési törvényjavaslat részletes vitáját az ágazati bizottságok lefolytatták. A Költségvetési bizottság mint kijelölt bizottság részletes vitáról szóló jelentése T/503/839. számon, a vitához kapcsolódó bizottságok jelentései pedig T/503/827., 828., 829., 830., 831., 832., 833., 834., 835., 836., 837., 840., 841. és 842. számokon az informatikai hálózaton elérhetők.

Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslat tárgyalása során Törvényalkotási bizottságként eljáró Költségvetési bizottság összegző módosító javaslata T/503/844. számon, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokról szóló összegző jelentése pedig T/503/845. számon a honlapon elérhető.

A vitában elsőként a Költségvetési bizottság előadói kapnak szót. Emlékeztetem önöket, hogy a házszabály rendelkezései szerint a bizottság előadója a tárgyaló bizottságok véleményét is összefoglalva, valamint a kisebbségi vélemény ismertetője az írásban megfogalmazódott kisebbségi véleményeket összefoglalva összesen 60 perces időkeretben szólalhatnak fel úgy, hogy a kisebbségi vélemény ismertetésére 30 percet kell biztosítani.

Megadom a szót Szűcs Lajosnak, a Költségvetési bizottság előadójának.

Felszólalások:  <<  31  >>    Ülésnap adatai