Készült: 2021.05.09.09:25:31 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

75. ülésnap, 23. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Felszólalás oka Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 4:38

Felszólalások:  <<  23  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, jegyző asszony. Tisztelt Országgyűlés! A Házszabály 53. § (1) bekezdése értelmében a határozathozatal előtt bármely képviselőcsoport egy tagja 3 perces időkeretben felszólalhat. Megkérdezem, kíván-e élni valaki ezzel a lehetőséggel. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok.

Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatal következik. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e azzal, hogy a T/2627. számú és a T/2628. számú törvényjavaslatok együttes általános vitáját az Országgyűlés 40 órás időkeretben tárgyalja meg. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 276 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatok együttes általános vitájának 40 órás időkeretben történő tárgyalását elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa két tagjának választása. Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem a tagjelölteket, Simor András urat, a Magyar Nemzeti Bank elnökét és valamennyi kedves vendégünket, akik a helyszínen kísérik figyelemmel munkánkat. Emlékeztetem önöket, hogy az Országgyűlés a múlt héten a tanács két tagját már megválasztotta, akik a mai naptól látják el feladataikat.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 49. §-ának rendelkezései alapján az Országgyűlés gazdasági és informatikai bizottsága megtette javaslatait a két új tag személyére. A bizottság azt kezdeményezte, hogy az Országgyűlés a tanács tagjának 2011. március 22-től Cinkotai János Bélát, 2011. április 5-től pedig Kocziszky Györgyöt is válassza meg. Tájékoztatom önöket, hogy a törvény rendelkezései alapján a tagokat az Országgyűlés egyenként, egyszerű többséggel, 6 évre választja meg.

Kérdezem önöket, hogy megválasztják-e a monetáris tanács tagjának Cinkotai János Bélát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 278 igen szavazattal, 38 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett Cinkotai János Béla urat a monetáris tanács tagjának megválasztotta. (Taps. - A páholyban helyet foglaló Cinkotai János Béla feláll.)

Kérdezem önöket, hogy megválasztják-e a monetáris tanács tagjának Kocziszky Györgyöt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 282 igen szavazattal, 36 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett Kocziszky György urat a monetáris tanács tagjának megválasztotta. (Taps. - A páholyban helyet foglaló Kocziszky György feláll.)

Tisztelt Országgyűlés! Most a megválasztott tagok eskütétele következik. Felkérem a monetáris tanács új tagjait, fáradjanak a terem közepére és tegyék le az esküt. Megkérem Földesi Gyula jegyző urat, olvassa elő az eskü szövegét. (A teremben lévők felállnak. - Cinkotai János Béla és Kocziszky György a terem közepére lép. - Földesi Gyula jegyző előolvassa az eskü szövegét.)

Felszólalások:  <<  23  >>    Ülésnap adatai