Készült: 2020.08.12.04:13:37 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

47. ülésnap, 95. felszólalás
Felszólaló Dr. Ujhelyi István (MSZP)
Felszólalás oka Az OGY nem veszi tárgysorozatba
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 8:50

Felszólalások:  <<  95  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Most az előző két előterjesztés tárgysorozatba-vételéről döntünk. Megkérdezem először a tisztelt Országgyűlést, hogy tárgysorozatba veszi-e a Mesterházy Attila és Lamperth Mónika képviselők által előterjesztett T/1298. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak most! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 55 igen szavazattal, 294 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba az előterjesztést.

Kérdezem most a tisztelt Országgyűlést, hogy tárgysorozatba veszi-e a Varju László és képviselőtársai által előterjesztett H/1115. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak most! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 98 igen szavazattal, 253 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba az előterjesztést.

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy az Országgyűlés jegyzői összeszámolták a leadott név szerinti szavazatokat. Megállapítom, hogy az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosítását kezdeményező T/1445. számú törvényjavaslatot 261 igen szavazattal, 103 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztők indítványozták, hogy az Országgyűlés elnöke az imént elfogadott alkotmánymódosító törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak-e ehhez. Kérem, szavazzanak most! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: 257 igen szavazattal, 100 nem ellenében, tartózkodás nélkül a sürgős kihirdetési kérelmet az Országgyűlés elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazás előtti módosító javaslatainak határozathozatala és a zárószavazás. Lázár János, Balsai István, Vejkey Imre képviselők önálló indítványát T/1446. számon, az egységes javaslatot pedig T/1446/6. számon kapták kézhez. A módosító javaslat és a törvényjavaslat elfogadásához az alkotmány 32/A. § (6) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatát a T/1446/9. számú ajánlás 1. és 2. pontjai szerint, amelyeket az alkotmányügyi bizottság támogat. Kérem, szavazzanak most! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 260 igen szavazattal, 100 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. A határozathozatal előtt kérdezem, a kormány álláspontját kívánja-e valaki ismertetni. (Nincs jelentkező.) Nem kívánja.

Akkor kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/1446. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Dr. Schiffer András és Karácsony Gergely felállva egy transzparenst húznak ki a padsorok között, és körbemutatják az ülésteremben. Felirata: Az Alkotmánybíróság döntései mindenkire kötelezőek. Nincs kibúvó, kiskapu, ez a magyar demokrácia első törvénye. Orbán Viktor, 2007. június 29. - Moraj a kormánypárti oldalon.)

Kimondom a határozatot: 260 igen szavazattal, 100 nem ellenében, tartózkodás nélkül az Országgyűlés a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztők indítványozták, hogy az Országgyűlés elnöke az elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak-e ehhez. Kérem, szavazzanak most! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 260 igen szavazattal, 101 nem ellenében, tartózkodás nélkül a sürgős kihirdetési kérelmet elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazás előtti módosító javaslatainak határozathozatala és a zárószavazás. Lázár János, Balsai István, Vejkey Imre képviselők önálló indítványát T/1447. számon, az egységes javaslatot pedig T/1447/ 21. számon kapták kézhez.

Most a benyújtott módosító javaslatokról határozunk. Ezek mindegyikét az előterjesztő nyújtotta be, és az alkotmányügyi bizottság azokat támogatja. Kérdezem most önöket, elfogadják-e ezeket az indítványokat az ajánlás 1-4. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak most! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 261 igen szavazattal, 59 nem ellenében, 42 tartózkodás mellett a módosító javaslatokat elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. A határozathozatal előtt kérdezem a kormányt, hogy kívánja-e valaki a kormány álláspontját képviselni, ismertetni. (Nincs jelentkező.) Nem kívánja.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a T/1447. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak most! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 304 igen szavazattal, 58 nem ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

Az előterjesztők indítványozták, hogy az Országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem, hogy hozzájárul-e ehhez az Országgyűlés.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 303 igen szavazattal, 57 nem ellenében, tartózkodás nélkül a sürgős kihirdetési kérelmet elfogadta.

Soron következik az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/1320. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/1320/75. és 86. számon kapták kézhez. Az előterjesztő T/1320/76. számon pontosítást nyújtott be.

Az előterjesztői zárszó már elhangzott, így most határozathozatalok következnek. Felkérem Földesi Gyula jegyzőt, ismertesse az ezzel kapcsolatos információkat.

Felszólalások:  <<  95  >>    Ülésnap adatai