Készült: 2021.02.25.23:14:28 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

191. ülésnap (2016.11.28.), 173. felszólalás
Felszólaló Dr. Seszták Miklós (KDNP)
Beosztás nemzeti fejlesztési miniszter
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz
Videó/Felszólalás ideje 0:56


Felszólalások:  Előző  173  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési mi­nisz­ter: Arról szeretném tájékoztatni a kép­vi­selő­tár­sa­mat, hogy a hazai földgázellátás biztonságát to­vább erősíti a kormány sikeres útvonal-diverzi­fi­ká­ciós törekvésének az eredménye. Erről jobb, ha itt is be­szé­lünk egypár mondatot, hiszen az új infra­struk­túra-fejlesztés révén már üzemel a magyar-szlo­vák határt keresztező földgázvezeték, és ez a veze­ték ‑ igaz, a jelenlegi alacsony kihasználás ellené­re ‑ számottevően járul ahhoz hozzá, hogy a hazai nagy­kereskedelmi földgázáraknak a nemzetközi piaci árakhoz való közelítését megoldja.

A családok otthonainak melegét abban az eset­ben is garantálni tudjuk, ha az import váratlanul vagy tartósan leállna. Bár a szállítások rövidebb-hosszabb ideig tartó felfüggesztésének a kockázata az el­múlt évek tapasztalatai alapján várható, de sem­milyen olyan vészhelyzetet nem ismerünk, amely ennek bekövetkezését vetítené előre. Egyet tudok mon­dani, a lakosok földgázellátása biztosított. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok sorai­ban.)
Felszólalások:  Előző  173  Következő    Ülésnap adatai