Készült: 2021.02.24.21:51:47 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

191. ülésnap (2016.11.28.), 169. felszólalás
Felszólaló Dr. Seszták Miklós (KDNP)
Beosztás nemzeti fejlesztési miniszter
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka kérdés megválaszolva
Videó/Felszólalás ideje 1:55


Felszólalások:  Előző  169  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési mi­nisz­ter: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisz­telt Képviselő Úr! Magyarország föld­gáz­ellá­tá­sá­nak biztonsága három forrásra támaszkodik: a tá­roló­kapacitásokra, az importforrásokra és a hazai ki­ter­melésre. Az ország föld alatti földgáztároló-ka­pa­ci­tása a kedvező geológiai adottságoknak és az év­ről évre csökkenő földgázfogyasztásnak köszön­hető­en jó­val meghaladja igényeink mértékét. Tá­rolóinkban jelenleg közel 3,2 milliárd köbméter földgáz van, ami meg­közelítőleg 50 százalékos töl­tött­ségi szintnek fe­lel meg. Ebből a mennyiségből a biztonsági föld­gáz­kész­let több mint 900 millió köb­mé­ter. Jelenleg 120 millió köbméterrel nagyobb mennyiség található a tá­rolóban, mint egy évvel ez­előtt. A magyar­or­szá­gi­nál nagyobb tároló­ka­pa­ci­tás­sal csak sokkal népesebb és nagyobb fogyasztással rendelkező országok ren­delkeznek, ilyen Német­ország vagy Franciaország.

A töltöttségi szint mértékénél a meghatározó szempont az, hogy a betárolt földgáz hogyan aránylik a fűtési szezon fogyasztásához. Ma a leghidegebb téli napon hétszer több földgázt használunk fel, mint egy átlagos nyári napon. Az erős ingadozásból és a gáz­fogyasztásnak a hőmérséklet-változástól való függése miatt a biztonságos téli ellátás érdekében nyáron he­lyez­zük el a gázt a tárolókban. Az idei fűtési időszak kezdetén rendelkezésre álló földgázmennyiség bőven fe­dezné az előző teljes téli hazai fogyasztás fel­hasz­ná­lá­sát is. Az előző fűtési sze­zonban felhasznált gáz­mennyiség közel 3,5 milliárd köbméter volt, ebből több mint 1,6 milliárd köbmétert tett ki a lakossági fo­gyasztás. Ennek a la­kos­sági fogyasztásnak a két­szerese található meg je­len­leg a tárolókban, így az ellátás biztosított. Kö­szö­nöm a kérdést. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  169  Következő    Ülésnap adatai