Készült: 2020.10.01.04:18:30 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

93. ülésnap, 141. felszólalás
Felszólaló Várhegyi Attila (Fidesz)
Felszólalás oka interpelláció szóban megválaszolva
Beosztás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának politikai államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 3:03

Felszólalások:  <<  141  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

VÁRHEGYI ATTILA, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának államtitkára: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház! A kormány egyetért a képviselő úrral: az egyházalapítás szabályai reformra szorulnak. Az Országgyűlés által is elfogadott, Az új évezred küszöbén címet viselő kormányprogram előirányozta az egyház-alapítási szabályok módosítását.

A jelenlegi szabályok szerint száz fő, azaz egy népesebb család is alapíthat egyházat vallás gyakorlása céljából. Az egyház, mint a jogi személyek sajátos típusa, bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. Álláspontom szerint a közel tízéves törvényi szabályozás sok tekintetben kiállta az idő próbáját, és jól szolgálta a vallásszabadság alapvető jogainak érvényesítését.

Ugyanakkor tagadhatatlan, amire ön az interpellációjában is utal, hogy a jelenlegi szabályokkal visszaélve néhány, a valóságban nem vallási tevékenységet lefolytató csoport is, kihasználva az egyházak számára létrehozott státuszt, több tekintetben kiváltságos védettséget és anyagi előnyöket élvez. A kormány elhatározott szándéka e visszaélések megelőzésére és felszámolására, valamint az egyházi státusz megfelelő új szabályainak kialakítására a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházról szóló '90. évi IV. törvény egyházalapításra vonatkozó szabályainak módosítása.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, ezen belül a közelmúltban létrejött egyházi tájékoztatási és koordinációs főosztály megkezdte a törvénymódosítás előkészítését. Összetett kérdésről van szó, széles körű egyeztetésre van szükség, hiszen az elvégzendő törvénymódosítás minősített többséget igényel. Ezenkívül lehetőséget kívánunk adni a vallási közösségek számára is, hogy a törvénymódosítással kapcsolatos álláspontjukat kifejtsék. Terveink szerint a jövő év elejére elkészül a szabályozási koncepció, amelynek alapján a kormány benyújthatja a tisztelt Háznak a törvény módosítására irányuló javaslatot.

A kormány elvi kiindulópontja e kérdésben az emberi jogok, köztük a kitüntetett helyet elfoglaló vallásszabadság feltétlen tisztelete. Arra is ügyelni kell, hogy a törvénynek oly módon kell a visszaéléseket megelőznie, illetve kiszűrnie, hogy az ne csorbítsa a vallásszabadságot a tényleges vallási közösségként működő egyházak működésének korlátozásával vagy indokolatlan mértékű ellenőrzésével. Olyan szabályokat kívánunk létrehozni, amelyek a vallásszabadságot mindenki és minden közösség számára egyformán biztosítják, de figyelembe veszik a különböző vallási közösségek egymástól lényegesen eltérő társadalmi jelenlétét.

Megjegyzem, hogy a jelenlegi szabályokkal kapcsolatban az Alkotmánybíróság több ízben is megállapította, hogy az egyházak egyenjogúsága nem jelenti azt, hogy az állam ne vehetné figyelembe a nyilvántartásba vett egyházak tényleges különbségeit. A készülő szabályozás másik szempontja annak megakadályozása, hogy vallási tevékenységet ténylegesen nem folytató csoportok is egyházi státuszhoz jussanak.

Kérem a tisztelt képviselő urat válaszom elfogadására. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Felszólalások:  <<  141  >>    Ülésnap adatai