Készült: 2020.09.19.04:52:00 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
15 81 1998.09.30. 1:44  1-191

GUBICZA TIBOR (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Túlsó patkó, innenső patkó, karzat, s mindannyian, akik szívükön viselik nyugdíjasaink sorsát! Lehet, hogy pátosznak tűnik, ha azt mondom, hogy legyen békesség közöttünk ebben a témában, de én valóban így érzem. Hozhatnék esetleg humorosan népies mondást is, hogy meztelen gyereknek nem lehet a zsebébe nyúlni, vagy mondhatnám, hogy üres kamrának bolond a szakácsa. (Zaj a kormánypárti padsorokban.)

Ez mind így lenne, de merem hasonlítani az államkasszát családjaink kasszájához is, amikor a család minden tagja összedugja a fejét, és azon spekulál, hogy megvegye-e a cipőt, jut-e vagy nem jut most erre. Arra kérném a nyugdíjasainkat, hogy próbálják megérteni, s legyen békesség közöttünk, mindahányunk között ebben a témában; egyelőre ennyi jut, és ne érezze senki úgy, hogy ez tulajdonképpen a nyugdíjasaink megsértése, leszólása, meg nem értése vagy lekezelése lenne.

Én így az ország színe előtt valamennyi nagymamának és nyugdíjasnak kézcsókomat merem adni (Közbeszólások az MSZP padsoraiból.), valamennyi nyugdíjas nagyszülőnek baráti kézfogásomat merem adni; egyelőre ennyi van, kérem, próbálják megérteni. (Zaj.) Legyen békesség, és nem szándékozom senkit sem a túlsó oldalon kifigurázni, sem magunk közül felemelni. Én ezt tartom a legfontosabbnak, a megértő békességet. Egyébként azt hiszem, az egész világ erre esedezne, ha be mernénk ismerni magunknak is.

Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
54 115 1999.03.04. 2:23  97-144

GUBICZA TIBOR (Fidesz): Általam is igen tisztelt elnök asszony, a témához híven engedtessék meg a megszólítás, hogy tisztelt élő emberek, akik ma beszélünk, és törvényt alkotni kívánkozunk az élettel kapcsolatban, és helyénvaló a megszólítás, hogy akik valamennyien sírva jöttünk a világra, amikor felsírtunk. És bízom benne, hogy valamennyiünk környékén síró élők sokasága fog majd az utolsó, gyászszertartáson megjelenni.

Örülök, hogy a Fidesz-Magyar Polgári Párt a koalícióval együtt felvállalta e téma törvényjavaslatának az előkészítését, mert nekünk kötelességünk, hogy rend legyen ebben a témában is, mert nagy volt a rendetlenség, és már ugyancsak várják polgáraink vidéken is a rend teremtését a végtisztesség megadásában. Tegnap is részt vettem egy gyászszertartáson, ezért nem tudtam helyben lenni, és testközelből érezve a problémáit, megnyugtatóan érzékelem és mondhatom itt a vitában, hogy jó úton jár a törvényalkotás, sok mindent megold.

A számtalan módosító indítvány mellett engedtessék meg nekem egy be nem teljesíthető indítvány megtétele, de nem kívánom, hogy napirendre tűzzük, én ezzel csak megfertőzni szeretném a jelenlegi élőket, a következő nemzedékeket, mert ha felsírunk, amikor megszületünk, és államunk ellát bennünket különböző segítségekkel, segélyekkel, támogatásokkal, kérdésként fogalmazhatnám meg, miért nem jár minden magyar polgárnak egy végtisztesség társadalombiztosítási szinten.

Nekem ez volna az igazi nagy-nagy módosító indítványom. Talán tíz év múlva, húsz év múlva, de bízom benne, hogy eljön az idő, és öregeinknek nem arra kell kuporgatni, hogy megfelelő végtisztességet kapjanak.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
76 59 1999.06.03. 2:10  20-88

GUBICZA TIBOR (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr és tisztelt Képviselőtársaim! Már az előző fejezetben is szerettem volna szót kérni, de a gombjaim mechanizmusán el nem igazodva az előző fejezetről lemaradtam. Most viszont kioktatást kapva szeretném elmondani a véleményemet a minőségi pótlékról.

Valamennyien, sokan az oktatási bizottság tagjai közül is jártuk a környéket, tudjuk valamennyien, hogy a pedagógustársadalom nem a minőségi pótlékra esedezik. A pedagógustársadalom, valamennyi tanár minőségi munkát igyekszik végezni tudása legjava, fogadalma, képességei szerint. A pedagógustársadalom tehát nem azt kívánja, hogy őt minőségi szempontból skatulyázzák be, hanem inkább azt várja, hogy a társadalom kellőképpen becsülje meg, minőségi pótlékok nélkül. S ha újra eljön a tanév vége, és valaki egész évben tényleg olyan kimagasló eseményeket szervezett, vitt a nevelés-oktatás érdekében, akkor pedagógusnap tájékán kapjon minőségibb jutalmat, akár 200 000 forintot is.

Szabad legyen itt megjegyzem a tisztelt ellenzék szerepével kapcsolatosan azt, hogy úgy veszem észre, a tisztelt ellenzék jó ritmust akar diktálni. Szeretném azonban tisztázni egy szemléletes hasonlattal, hogy az ellenzéknek eddig ugyan már volt lehetősége a nevelés-oktatásnál, de ez a zenekar, amely jelenleg ebben a patkóban játszik, önöknek egy kontrabrácsát adott a kezükbe, azon a ritmust fokozhatják, játszhatnak, de fölösleges azon most erőlködni, hogy szép dallamot adjanak elő egy kontrabrácsa hegedűn.

 

(11.50)

Majd ha szólóhegedű lesz a kézben, azon talán jobban jön a dallam is, de egyelőre a dallam nálunk van.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
84 208 1999.09.08. 3:11  163-309

GUBICZA TIBOR (Fidesz): Tisztelt Elnök Urunk! Tisztelt Képviselőtársaim! - akik, gondolom, most valamennyien rám figyelnek. A mondandómat két hangulati elemmel szeretném felvezetni: az egyik kellemes, a másik már kevésbé. Kellemes hangulatot áraszt, ha idézem az Ezerszínű Magyarország felvezető gondolatát, amely úgy fogalmaz: "Szegényes érzés a te hazaszereteted, ha csak vallod, de a tájak élménye nem színesíti azt. Gyere hát, s vedd birtokodba méltó örökséged!" Magyarországnak, hazánknak számtalan szinte tényleg ezer és ezer színű ilyen tájegysége van, amely sóhajt manapság, a törvénymódosításkor, a módosításokért a területfejlesztésnél és a területrendezésnél.

Azt hiszem, ez volt az érzelmekben hangulatosabb felvezetésem, azonban meg kell vallanom, a második felvezetésem mély lélegzetvételt igényel tőlem, mert olyanná válok én most, mint édesanyám baromfiudvarában a piros kukorica, mert piros kukoricává válok most egy kicsit, amikor narancsbőröm megsömörösödött, és politikai hangulatom elszönytyömpörödött, amikor is benyújtottam törvénymódosítási indítványaimat, szám szerint hármat: a Velencei-tó és Vértes térségi társulat, kistérségi társulatok és társulat megalakulásával kapcsolatban. Mentségemre szolgáljon - habár nem tartozom ezért mosakodással -, hogy magam is részt vettem más frakcióba tartozó képviselőtársaimmal az előkészítő munkálatokban is. Ilyen alapon megalakult hat kistérségi társulás: a székesfehérvári, a vértesi, az oroszlányi, a csákvári, a velencei és a martonvásári körzetekben, és örömmel jelentem be, hogy augusztus 25-én a majkpusztai remeteházak előadótermében pedig létrejött a Velencei-tó-Vértes területfejlesztési tanács is.

Ez csak úgy jöhetett létre, hogy az illetékes két megyei - a Fejér megyei és a Komárom-Esztergom megyei - és a közép-dunántúli regionális fejlesztési tanácsok is egyetértettek ennek a létrejöttével. Ott áll most ez a fejlesztési tanács készen, elfogadta ügyrendjét, létrehozta tisztségviselőit. A törvénymódosítási javaslatommal van baj... (Az elnök megkocogtatja a csengőt.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
103 376 1999.11.30. 0:17  361-386

GUBICZA TIBOR (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Parlament! Nekem is van gyónnivalóm. Ugyanis én tegnap már többet visszavontam, és sajnálatosan kimaradt belőle az 54/6., a 600-asok közül. A visszavonást ezennel bejelentem.

Köszönöm szépen. (Zaj.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
129 70 2000.03.23. 2:11  29-105

GUBICZA TIBOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Azt hiszem, ebben a Házban már senki sem emlékszik arra a kis versikére, amit valamikor gyermekkorunkban tanultunk, anyánk tanította, és úgy kezdődött, hogy "Piroska, Piroska, mit fontál hajadba? Nemzeti szalagot, édesanya mondta. Édesanyám mondta, hogy így járjak vasárnap." Ebből az idézetből csak azt akarom bizonyítani, hogy nekünk itt valamennyien egységesnek kellene lennünk ebben a gondolatban, ha a formák megjelenítéséről beszélünk, mert az ember gondolatához, érzelmeihez kell a forma is, és ez a forma az, amit a törvényjavaslat a módosításokhoz rak.

Csodálkozom rajta, hogy egyáltalában itt ellenvéleménnyel találkozhatunk, és ezért döbbentem meg a "gyomlálni" kifejezésen, hiszen gyomlálni mi, magyarok gazdag nyelvünkkel azt szoktuk jelölni, ha gazt tépek ki a kultúrnövény közül. Sok a gaz, sok a dudva, és ha ezt nem vesszük komolyan, akkor elnyomja még a kultúrnövényt is. Ezzel a szimbolikus hasonlattal én a lélekre gondolok.

 

(11.40)

 

Elnyomja a normális hazafiság érzését, és ha nem mutatunk példát ennek a törvénymódosító javaslatnak az elfogadásával, kérem, akkor nagy hibát követnénk el. Nem erőltet itt senki semmit.

(Az elnöki széket dr. Szili Katalin, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

 

De irányt mutatni törvényeinkkel is kötelességünk, mint ahogy példát mutatunk otthon a családban is mindenkor a neveléssel, és azt hiszem, azért sóhajtozik az oktató-nevelő munka is, mert kevés a jó példa. Fogadjuk el jó példának!

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
129 88 2000.03.23. 2:07  29-105

GUBICZA TIBOR (Fidesz): Általam tényleg tisztelt Elnök Asszony és tisztelt Képviselőtársaim! Tulajdonképpen minden vita nem más, mint a fény és az árnyék játéka, a kontraszt, azt viszont kell hogy észrevegyük. Ennek előrebocsátásával szeretném leszögezni, hogy egyéni véleményem, hogy én nem szeretem az amerikázást és az amerikai példákat akkor, amikor a magyarságtudatról és a magyarság képéről vagyon szó. Iskolai életben se szerettem azt, hogyha a gyerek értékelését összehasonlítással végeztem el, hogy egyik a másiknak függvényében milyen osztályzatot érdemel, megérdemli az a gyerek is, és magyarságunk is, hogy arról beszéljünk, ami rá jellemző. S nekünk egy kicsit, sajnos, úgy kell igyekezzünk, mint egy koraszülött gyermeknek, mert nálunk lemaradás van jelképeink használatában és magyarságunk öntudatában. És itt legyünk abban egyek, hogy nem vagyunk mi ellenségei, de azt büszkén vallom, hogy ebben a témában igenis ellenzékek vagyunk mindazokkal szemben, akik ezt a javaslatot nem támogatják, vagy nem fogadják el.

Kicsit azt is még meg merem fogalmazni a békés hangvételű vitában, hogy nem is bánom, hogy az SZDSZ ellenzi ezt. Nem bánom, kell ez, hogy ellenezze. Azt viszont egy kicsit örömmel állapítom meg, hogy nem tudja belőle leszűrni azt a következtetést, hogy a magyarság zöme emiatt nem mellette, hanem az igaz szó mellett tör lándzsát - aki akarja a formaságot és a jelképek viselését. Hisz azért ha nincs is hagyományunk, vannak szinte olyan cselekedetek, ami önként jön ki sportrendezvényeknél és máshol, elvárják azt, hogy a magyarság is megjelenjék.

Köszönöm szépen, elnök asszony, a lehetőséget. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
133 219 2000.04.12. 2:16  80-292

GUBICZA TIBOR (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Képviselőtársaim! Ez ismét olyan téma, amelyben egyáltalán nem lehet csak a száraz tényekre támaszkodni, hanem ebben, ahogy előttem több képviselő is foglalkozott a témával, nagy szerepe van az érzelmeknek.

Tulajdonképpen ebben az esetben, most, amikor a törvényt hozzuk és vitatjuk, úgy érzem, egy kicsit a szükségletnek megfelelő pótcselekvést is végzünk, mert az elmúlt évtizedek után rákényszerültünk arra, hogy ilyen törvénnyel kelljen foglalkoznunk. Ha - és a "ha" nagyon sok lesz a két percemben... - majd minden fiatal megérik arra, hogy örömmel vállalja a gyermekáldást, és nem tekinti ezt terhességnek - ez a kifejezés se tetszik nekem valahogy, hiszen a magyar nyelvünk olyan szépen mondja az áldott állapotot, s mondja a várandósra, hogy jövője van, oda kellene érniük a fiataloknak, hogy szülővé érjenek.

Mivel több felszólaló, Béki Gabriella, s az államtitkár asszony is említette az iskolai nevelés szükségességét, ezt nem vitatom, hanem megtoldom, de nem úgy, ahogy volt rá javaslat, hogy kötelező vizsgálatokat vezessünk be a nem kívánt terhesség kiszűrésére. De a nevelés fontosságánál mindenképpen odatenném eléje a családi fészket.

A példa: volt az ellenzéki oldalon olyan képviselő asszony, aki elmondta, hogy ő ugyan a Kádár-korszakban élt, mégis két gyermeknek adott életet. Megdicsérem, mert valóban odaérett. Sokan vannak ilyenek, de még többen vannak olyanok, akik nem érettek meg a szülői kötelességre. A gyermeket szeretni kell már a fogamzás pillanatában, s várni kell a világra jöttét. Én is azt mondom: az új életet, sajnos, ha el kell pusztítani - hiszen az Alkotmánybíróság visszaadta a szabályozást -, ezt meg kell tenni. Szerelemből fakadt gyermekeket és örömmel teli életet kívánok valamennyiünknek!

Köszönöm szépen. (Taps.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
171 150 2000.11.08. 2:05  95-167

GUBICZA TIBOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Sokféleképpen lehet csavarni a gondolatot, sokféleképpen lehet beszélni erről a fontos témáról, aminek valóban szerintem is itt van az ideje. Egy megközelítést azonban hiányolok, a jó szülő és a pedagógus megközelítését; mert a reklámok zöme negatív reklám. Egyszerűen véteknek tartom az ifjúsággal szemben azt, hogy gyerekeken keresztül akarjuk a nyalánkságra nevelést, szoktatást, gyerekeken keresztül akarjuk elérni a telhetetlenség vágyát, gyerekeken keresztül akarunk olyan ingereket okozni, ami a későbbi személyiségformálásban igen is káros. Valamikori szüleim, boldogult szüleim minket ettől mindtől óvtak. Még a köpülő tetejére is tökből védőt szereltek, hogy ne nyalakodjunk, mert az nem pozitív tulajdonság, mondhatom azt, vétek.

Azt szeretném, hogy a reklámnál, amelynek törvénymódosítási szintjére valóban szükség van, a következő nemzedék érdekében való aggódások is megjelenjenek, nevelés szempontjából olyan személyiségeket célozzunk meg, amik pozitívak. Mert a jelenlegi reklámunkban igen is félreneveljük, követelőzővé neveljük a gyereket, mert: anya, apa vedd meg nekem, mert nekem az kell - nem az, hogy szeretném vagy kérem -, így hangzik el ez a neveletlen gyerekek részéről. És ha a gyermek neveletlen lesz, a következő generáció sem lesz neveltebb.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti oldalon.)