Készült: 2020.06.04.04:30:32 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

259. ülésnap, 140. felszólalás
Felszólaló Balczó Zoltán (Jobbik)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 13:59

Felszólalások:  <<  140  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Miniszter úr jelzi, hogy nem kíván válaszolni. Most a benyújtott módosító javaslatokról határozunk. Elsőként az előterjesztő által benyújtott indítványokról döntünk. Ezek közül a 4., 5. és 6. pontok elfogadásához minősített többség, az 1., 2., 7., 8., 9., 10. és 11. pontokéhoz pedig egyszerű többség szükséges.

Kérdezem önöket, hogy elfogadják-e a minősített többséget igénylő előterjesztői módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatokat 297 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett elfogadta.

Kérdezem önöket, hogy elfogadják-e az egyszerű többséget igénylő előterjesztői módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatokat 297 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett elfogadta.

Az ajánlás 3. pontjában szereplő javaslat nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de az MSZP kérte erről a szavazást. Ebben Mesterházy Attila és mások a 13. §-t új bekezdésekkel egészítik ki, amelyekben adófizetési kötelezettség alóli mentesülést, valamint kártérítési kötelezettséget írnak elő a jogellenes jogviszony-megszüntetés miatt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 16 igen szavazattal, 252 nem ellenében, 37 tartózkodás mellett elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Az egységes javaslat imént módosult sarkalatossági záradéka szerint a 14-32. §-ok, a 34. §, valamint a 35. § (1) bekezdés a) és b) pontja, továbbá (2) bekezdése elfogadásához a jelen lévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/9598. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat imént módosított szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 263 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 38 tartózkodás mellett elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/9598. számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 263 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 36 tartózkodás mellett elfogadta.

(17.30)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100 százalékos állami tulajdonban lévő, valamint azok 100 százalékos tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/10243. számon, az egészségügyi bizottság ajánlásait pedig T/10243/7. és 9. számon kapták kézhez.

Megkérdezem Balog Zoltán miniszter urat, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Jelzésre:) Nem kíván.

Így most a határozathozatalok következnek. Tisztelt Országgyűlés! Az ajánlás 1., 2., 3., 4., 5. és 6. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért ezekről nem döntünk. Tájékoztatom Önöket, hogy az előterjesztő a kiegészítő ajánlás 1-12. pontjait támogatja.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 266 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 39 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatokat elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes közúti közlekedést érintő törvényeknek a Magyary Program Egyszerűsítési Programjával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/9801. számon, az egységes javaslatot pedig T/9801/6. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz érkezett módosító javaslatokról az alkotmányügyi bizottság elkészítette ajánlását, amelyet T/9801/9. számon a hálózaton elérhetnek.

Kezdeményezem, hogy a benyújtott indítványokat egy szakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés! Aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a záróvita szerkezetére tett javaslatomat elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1. és 2. pontjaira. Megkérdezem, ki kíván felszólalni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok, így feltételezem, hogy Fónagy János államtitkár úr sem kíván a módosítókról külön szólni. (Dr. Fónagy János: Köszönöm szépen, nem.) Köszönöm szépen.

Most a benyújtott módosító javaslatokról határozunk. Ezeket az előterjesztő nyújtotta be, tehát az ajánlás 1. és 2. pontjairól egy döntéssel szavazunk.

Kérdezem Önöket, elfogadják-e ezeket a javaslatokat.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 265 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 38 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/9801. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 294 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 8 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/10215. számon, a gazdasági és informatikai bizottság ajánlásait pedig T/10215/3. és 6. számon kapták kézhez.

Az előterjesztői zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek. Ennek során nem döntünk az ajánlás 6. pontjáról, mert azt előterjesztője visszavonta. Az ajánlás 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de az MSZP erről a javaslatsorról kérte a szavazást. Tájékoztatom Önöket, hogy az előterjesztő a kiegészítő ajánlás 1. pontjában szereplő javaslatot támogatja.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 291 igen szavazattal, 8 nem ellenében, tartózkodás nélkül a támogatott módosító javaslatot elfogadta.

Frakciókérésre figyelemmel további javaslatról is döntenünk kell. Az ajánlás 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8. és 9. pontjaiban Szekeres Imre és Kovács Tibor a tagi hozzájáruláshoz szükséges ellenőrzés, a kőolajterméki megjelölés és az adóbeszedés egyes szabályainak elhagyását kezdeményezik. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 11 igen szavazattal, 294 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! A frakciók bizottsági tagcserékre nem tettek javaslatot, így a mai napon személyi döntésekre nem kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk, munkánk folytatása előtt 2 perc technikai szünetet rendelek el. Felkérem a tisztelt képviselőtársakat és a kormánytagokat, hogy konzultációjukat lehetőleg ne az ülésteremben folytassák le, hogy munkánkat mihamarabb folytatni tudjuk. Köszönöm megértésüket. (Rövid szünet.)

Ismételten és tisztelettel felkérem a képviselőket és a kormánytagokat, minisztereket, hogy a fontos konzultációjukat ne a plenáris ülésteremben folytassák le. Megértem, hogy mindenki Varga Mihály gazdasági miniszter úrnál áll sorban, de ha kint konzultálnának, akkor tudnánk haladni.

Tisztelt Képviselőtársaim! Tudomásom szerint eskütételre a patkóban ma nem kerül sor. Köszönöm megértésüket. Szeretném, ha Latorcai János úr méltó körülmények között tartaná meg expozéját.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Finnugor Rokon Népek Napjáról szóló országgyűlési határozati javaslat általános vitája a lezárásig. Horváth János, Fidesz; Latorcai János, KDNP; Gruber Attila, Fidesz; Mandur László, MSZP; Gyöngyösi Márton, Jobbik; Szilágyi Péter, független, képviselők önálló indítványát H/10160. számon megismerhették.

Most az előterjesztői expozé következik. Megadom a szót Latorcai János úrnak, a napirendi pont előadójának, 20 perces időkeretben. Öné a szó.

(17.40)

Felszólalások:  <<  140  >>    Ülésnap adatai