Készült: 2020.05.30.02:11:40 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

255. ülésnap, 177. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Felszólalás oka Részletes vitára bocsátás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 6:25

Felszólalások:  <<  177  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Felkérem Móring József Attila jegyző urat, hogy aláírásra készítse elő az esküokmányokat, és Szilágyi Péter jegyző urat, hogy kézjegyével lássa el azokat. (Megtörténik. - Az esküokmányt aláírató Móring József Attila gratulál Szilágyi Péternek, és átadja az aláírt esküokmány egyik példányát. - Szilágyi Péternek elsőként Kövér László, majd Volner János, dr. Semjén Zsolt, Harrach Péter, Tóbiás József és Balla György gratulál.) Köszönöm.

Engedjék meg, hogy Szilágyi Péter jegyző úrnak az Országgyűlés és a magam nevében megválasztásához gratuláljak, munkájának ellátásához jó erőt és sok sikert kívánjak!

Tisztelt Országgyűlés! Most határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat. Kérem, ellenőrizzék, kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben. Köszönöm.

Tisztelt Országgyűlés! Most részletes vitára bocsátások következnek.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes közúti közlekedést érintő törvényeknek a Magyary Program Egyszerűsítési Programjával összefüggő módosításáról szóló T/9801. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 282 igen szavazattal, 39 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló T/9875. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 287 igen szavazattal, 40 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása címmel benyújtott T/9929. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 273 igen szavazattal, 47 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról szóló T/9598. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 275 igen szavazattal, 23 nem ellenében, 33 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

(17.30)

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Magyar Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló T/9634. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 243 igen szavazattal, 87 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/9560. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/9560. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 327 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot egyhangúlag elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/9777. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/9777. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 298 igen szavazattal, 32 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája és a határozathozatal. Az előterjesztést T/10046. számon kapták kézhez a képviselők.

Megadom a szót Németh Zsolt államtitkár úrnak, a napirendi pont előadójának.

Felszólalások:  <<  177  >>    Ülésnap adatai