Készült: 2019.11.15.08:16:07 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

59. ülésnap (2010.12.13.), 206. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Videó/Felszólalás ideje 15:16


Felszólalások:  Előző  206  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, kíván-e még valaki felszólalni. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Megkérdezem a kormány képviselőjét, hogy kíván-e hozzászólni. (Jelzésre:) Nem.

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról döntünk. A benyújtott indítványok mindegyikét támogatja az előterjesztő (Folyamatos zaj. - Csenget.), de arra figyelemmel, hogy az ajánlás 1., 22., 23., 27. és 31. pontjainak, valamint a 47. pont ezek hatálybalépésével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazó szabályainak elfogadásához minősített többségű határozathozatalra van szükség, ezekről két részletben döntünk.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a minősített többséget igénylő indítványokat.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 266 igen szavazattal, 70 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elfogadta.

Most az egyszerű többséget igénylő támogatott javaslatokról szavazunk. Az LMP ezek közül külön szavazást kért az ajánlás 34. és 38. pontjairól. Kérdezem önöket, elfogadják-e az egyszerű többséget igénylő támogatott indítványokat a külön szavazásra kért javaslatok kivételével. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 265 igen szavazattal, 71 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elfogadta.

Most az LMP által külön szavazásra kért, az ajánlás 34. pontjában szereplő indítványról döntünk. Ebben az előterjesztő az egységes javaslat 50. §-ában a felsőoktatási törvény 23. §-át új bekezdéssel, (7) bekezdését pedig új pontokkal egészíti ki. Ezekben utasításadási jog kizárását és összeférhetetlenségi szabályt terjeszt elő. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 250 igen szavazattal, 55 nem ellenében, 36 tartózkodással a módosító javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Az egységes javaslat imént módosított szövege alapján a 2., 3., 4., 15., 19., 31. és 38. §, valamint az ezek hatálybalépését tartalmazó rendelkezések elfogadásához az alkotmány rendelkezései alapján a jelen lévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

(18.50)

Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/1665. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 255 igen szavazattal, 90 nem ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/1665. sorszámú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 254 igen szavazattal, 91 nem ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő indítványozta, hogy az Országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak-e ehhez.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 253 igen szavazattal, 92 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A későbbi félreértések elkerülése miatt és az egyértelműség érdekében tartom szükségesnek jegyzőkönyvbe mondani a következőket: a mai határozathozatalok során a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény módosítását kezdeményező törvényjavaslat során az Országgyűlés döntött az ajánlás 1. pontjában szereplő támogatott indítványról. Bejelentettem, hogy a képviselők 255 igen, 65 nem és 43 tartózkodó szavazatot adtak le. Az ismertetett szavazati arány természetesen azt jelenti, hogy az Országgyűlés a módosító javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/1480. sorszámon, az egységes javaslatot pedig T/1480/71. sorszámon kapták kézhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül.

Az alkotmányügyi bizottság T/1480/74. sorszámon elkészítette ajánlását. Ebben összesen 9 ajánláspont található. Kezdeményezem, hogy ezeket összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-9. pontjaira. Megkérdezem, hogy kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok, így nyilván a kormány képviselője sem kíván felszólalni, ezért most a módosító javaslatokról döntünk.

Ezek mindegyikét az előterjesztő nyújtotta be, és az alkotmányügyi bizottság támogatja, így a javaslatokról egy szavazással határozunk. Kérdezem önöket, elfogadják-e a támogatott módosító javaslatokat az ajánlás 1-9. pontjai szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 269 igen, 37 nem szavazattal, 42 tartózkodás mellett a módosító javaslatokat elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Az egységes javaslat 122. § (1), (4), (5), (8), (9), (10), (11), (12) és (13) bekezdéseinek, valamint a 135. §-ának és az ezeket hatályba léptető rendelkezéseknek az elfogadásához az alkotmány rendelkezései alapján a jelen lévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/1480. sorszámú törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 300 igen, 48 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/1480. sorszámú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét az egységes javaslat imént módosított szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 294 igen szavazattal, 56 nem ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő indítványozta, hogy az Országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak-e ehhez.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 294 igen szavazattal, 56 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/1479. sorszámon, az egységes javaslatot pedig T/1479/49. sorszámon kapták kézhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül.

Az alkotmányügyi bizottság T/1479/52. sorszámon elkészítette ajánlásait. Ebben összesen 17 ajánláspont található. Kezdeményezem, hogy ezeket összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-17. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok, a záróvitát lezárom.

Most a módosító javaslatokról döntünk. Ezek mindegyikét az előterjesztő, illetve az alkotmányügyi bizottság nyújtotta be, így a javaslatokról egy szavazással döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az ajánlás 1-17. támogatott pontjait.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 311 igen szavazattal, 38 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatokat elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/1479. sorszámú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 297 igen szavazattal, 53 nem ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő indítványozta, hogy az Országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak-e ehhez. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 297 igen szavazattal, 52 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

(19.00)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a nyugdíjreform és adósságcsökkentő alapról és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/1817. számon, az egységes javaslatot pedig T/1817/21. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül.

Az alkotmányügyi bizottság T/1817/23. számon elkészítette ajánlásait. Ebben összesen 12 ajánláspont található. Kezdeményezem, hogy ezeket összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

A látható többség elfogadta a javaslatot.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-12. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Jelzésre:) Igen. Megadom a szót Scheiring Gábor képviselő úrnak, LMP.
Felszólalások:  Előző  206  Következő    Ülésnap adatai