Készült: 2020.09.23.10:55:08 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

107. ülésnap (1999.12.08.), 47. felszólalás
Felszólaló Dr. Lotz Károly (SZDSZ)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 3:22


Felszólalások:  Előző  47  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. LOTZ KÁROLY (SZDSZ): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársak! Roppant nehéz így vitatkozni, tulajdonképpen részletesen vitatkozni, hogy úgy mondjam, amikor a tegnapi napon valamilyen döntés született, de csak a rádió híreiből sikerült valamit felfogni abból, hogy igazából a két rossz változat közül a jobbikat vagy a rosszabbik változatot fogadta el a kormány, hogy egyáltalában hogyan tovább. Kár, hogy az államtitkár úr ezzel kapcsolatban nem tud bennünket tájékoztatni, mert nyilván az ember aszerint szabja egy kicsit.

De itt a részletes vitában is szükségesnek tartom megerősíteni, hogy a gazdasági kamarák tevékenységében az elmúlt években vitathatatlan és figyelemre méltó eredmények születtek. A felmerült problémák jelentős részét, különösen azokat, ahol viszonylag egyértelműen lehetett a kamarák feladatait tisztázni, végre sikerült rendezni. A fennmaradt nyitott kérdések pedig véleményem szerint a törvény módosításával, megújításával megoldhatók lennének. Ami szakmai szempontok alapján megfelelő, illetve továbbfejleszthető, azt pusztán politikai bizonyítási kényszerből elvetni, elfogadhatatlan és hibás döntés lenne.

A gazdasági kamarák működésének szabályozásakor alapvető fontosságú, hogy a nemzetgazdaság számára hosszú távon is hasznos, a tárgyalt törvényjavaslat preambulumában is tömören megfogalmazott, alapvető célkitűzések ne szenvedjenek kárt, ne szenvedjenek csorbát. Ebből a szempontból a 43. számon benyújtott és ebben nagyon sok részletpontban tárgyalt kormánypárti ajánlást, ha jól tudom, Rigler-Babák néven jelzett kezdeményezést, rendkívül károsnak tartom. Szétver megítélésem szerint egy működő struktúrát, megsemmisítené a sok munkával eddig elért eredményeket, és helyette, kénytelen vagyok kimondani, ez a javaslat a kamarákból A Pál utcai fiúkból ismert, gittegyletre emlékeztető szervezeteket tervez létrehozni, oktalan és káros versengést gerjeszt az egyéb gazdasági érdekvédelmi szervezetekkel.

Ennél már csak az a parlamenti körökig eljutott, de egyelőre bizonytalan sorsú javaslat tragikusabb, amely a gazdasági kamarákat egy tollvonással meg akarja szüntetni. Ez az abszurd ötlet homlokegyenest ellentétes az Európai Unió gazdasági képviseleti követelményrendszerével, és mint az uniós bizottság tagja, nyugodtan kimondhatom, hogy abszolút káros az Európai Unió szempontjából. Valamennyi európai uniós jogszabálykészítésnél, valamennyi magyarországi átvételnél, illetve általában a csatlakozni szándékozó országok joganyagátvételénél a kamarák első kérdése, hogy a szakmai szervezetekkel, kamarákkal megtárgyalásra került-e; nyilván ez nem törvényszerű, de ez az alapvető kérdés, tehát így indul. Tehát a kamarák szerepe az európai uniós csatlakozás szempontjából alapvető fontosságú. Ilyen szempontból szeretnék majd a későbbiekben még néhány módosító indítványunkkal kapcsolatban megjegyzéseket tenni.

Köszönöm szépen.
Felszólalások:  Előző  47  Következő    Ülésnap adatai