Készült: 2022.01.28.20:06:27 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

161. ülésnap, 35. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Felszólalás oka egyéb szavazás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 11:20

Felszólalások:  <<  35  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Megköszönöm államtitkár úr válaszát. Tisztelt Országgyűlés! A napirend előtti felszólalások végére értünk. Most a napirend szerinti határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat. Kérem, foglalják el helyüket!Mivel ez megtörtént, a szavazás megkezdése előtt a szavazógépek működőképességének ellenőrzése érekében jelenlét-ellenőrzést tartunk. Kérem, nyomják meg szavazógépük valamelyik gombját! (Jelenlét-ellenőrzés.  Jelen van: 155; távol van: 44.) Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy Bóna Zoltán képviselőtársunk gépe nem működik, ezért az eredmény kihirdetésénél az ő szavazatát mindig külön hozzáadjuk az eredményhez.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény és a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény módosításáról szóló T/13259. számú törvényjavaslat zárószavazása.

Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/13259. számú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 157 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. (Jelzésre:) 158, Bóna Zoltán szavazatával. Köszönöm.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a pénzügyi közvetítőrendszer egyes elemeit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/13105. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/13105/4. számon, összegző jelentését pedig T/13105/5. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/13105/4. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 111 plusz 1, tehát 112 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 46 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/13105/6. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 112 plusz 1, tehát 113 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 46 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) való magyar részvételről szóló 44/2006. (X. 10.) OGY határozat hatályon kívül helyezéséről szóló H/13107. számú határozati javaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát H/13107/5. számon, összegző jelentését pedig H/13107/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság H/13107/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 157 plusz 1, azaz 158 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a H/13107/7. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 157 plusz 1, azaz 158 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik az állattenyésztők napjáról szóló H/13099. számú határozati javaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a határozati javaslat benyújtott szövegéről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a H/13099. számú határozati javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 158 plusz 1, azaz 159 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról szóló T/13109. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/13109. számú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 132 plusz 1, azaz 133 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 22 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalok végére értünk. Most kétperces technikai szünetet rendelek el. Köszönöm együttműködésüket. (Rövid szünet.  Számos képviselő távozik a teremből.)

(10.40)

Tisztelt Országgyűlés! Megkérem képviselőtársaimat, szíveskedjenek helyüket elfoglalni, folytatjuk munkánkat. Most általános viták következnek. Felhívom figyelmüket, hogy az ülésteremben lehetőség szerint csak a soron következő felszólaló és az azt követő két, felszólalásra váró képviselőtársunk tartózkodjon.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az ingatlanok közműcsatlakozásának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló előterjesztés általános vitája a lezárásig. A kormány-előterjesztés T/13478. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető.

Elsőként megadom a szót Schanda Tamás János úrnak, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkárának, a napirendi pont előterjesztőjének. Parancsoljon, államtitkár úr!

Felszólalások:  <<  35  >>    Ülésnap adatai