Készült: 2020.12.04.22:02:22 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

246. ülésnap (2001.12.10.), 165. felszólalás
Felszólaló Balla György (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 3:45


Felszólalások:  Előző  165  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BALLA GYÖRGY (Fidesz): Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Államtitkár Úr! Képviselőtársaim! Az Európai Unió országjelentéseit tanulmányozva egyértelműen kiderül, hogy a csatlakozni vágyó országok számára három olyan alapfeladat van, amelyet az európai energetikai jogharmonizáció során teljesíteni kell. Ezek közé tartozik a földgáz- és villamosenergia-piacok megnyitása, az atomerőművek megfelelő biztonsági körülmények közötti működtetése, valamint a biztonsági kőolaj-készletezés megvalósítása.

Az európai csatlakozási tárgyalások során Magyarország egyik nagy sikere volt, hogy a jelölt országok közül elsőként sikerült lezárnia az energetikai fejezetet. Az energetikai fejezet lezárását többek között az tette lehetővé, hogy a biztonsági kőolaj-készletezést Magyarországon a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi IL. törvény megvalósította. Az előttünk fekvő törvényjavaslat pontosító jellegű, technikai módosításai biztosítják a teljes összhangot a magyar és az európai uniós szabályozás között.

A törvénymódosítás alapvető célja, hogy a Magyar Köztársaság az Európai Unióhoz való csatlakozásának időpontjában rendelkezzen olyan jogi szabályozással a kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezése terén, amely megfelel mind az Európai Unió, mind a Nemzetközi Energia Ügynökség követelményeinek. A módosítást indokolja még a törvény hatálybalépése óta nyert működési tapasztalatok jogi szabályozásba való beépítése.

A közösségi jogszabályok szerint minden olyan átmeneti nehézség, amely zavarokat okozhat a kőolajellátásban és így veszélyezteti a gazdasági tevékenységeket, szükségessé teszi, hogy a tagállamok gondoskodjanak a kőolaj és kőolajtermékek minimális készletének tartásáról. A szabályozás rögzíti, hogy készletek álljanak a tagállamok rendelkezésére, ha nehézségek merülnek fel a kőolajellátásban; előírja továbbá, hogy a tagállamoknak rendelkezniük kell azokkal a jogosítványokkal és képességekkel, amelyekkel szabályozhatják a készletek felhasználását oly módon, hogy azok haladéktalanul rendelkezésre álljanak azokon a területeken, amelyek ellátása a leginkább szükséges.

A törvénymódosítás pontosan tartalmazza a készletezési kötelezettséggel kapcsolatos szabályokat, rendelkezik a készletezés alá tartozó termékekről, a készlet mértékéről, annak számítási módjáról, világosan megmondja, hogy milyen arányban és milyen módon lehet az egyes termékeket helyettesíteni. A lehetőségekkel összhangban további három ponttal bővíti azokat a kivételeket, amelyek sem készletképzési, sem tagi hozzájárulás-fizetési kötelezettséget nem írnak elő. Lényeges módosítás, hogy a biztonsági készlet tárolási lehetőségeit szabályozza. A tagállamok kölcsönösen egymás területén is teljesíthetik készletezési kötelezettségeiket.

A törvényjavaslat felügyelőbizottság felállításával bővíti a Kőolaj és Kőolajtermék Készletező Szövetség szerveit. A felügyelőbizottság megalakítása a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által lefolytatott ellenőrzés eredményeként megfogalmazott igény megjelenítése a törvényben. A módosítás világosan rendezi a szövetség együttműködését az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatallal, valamint a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságával, és ez mindhárom szervezet előnyére válhat.

Tisztelt Képviselőtársaim! Lévén ezek a módosítások döntően technikai jellegűek, pozitívak, és összhangban vannak az európai uniós szabályozással, ezért a Fidesz-Magyar Polgári Párt képviselőcsoportja a javaslatot támogatja, és támogatásra javasolja a tisztelt Háznak is.

Köszönöm a figyelmüket.

 
Felszólalások:  Előző  165  Következő    Ülésnap adatai