Készült: 2020.02.28.13:03:52 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

207. ülésnap (2001.05.10.), 234-236. felszólalás
Felszólaló Balla György (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Gazdasági bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 4:05


Felszólalások:  Előző  234 - 236  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BALLA GYÖRGY, a gazdasági bizottság előadója: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr!

A területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az országos területfejlesztési koncepció végrehajtásáról szóló jelentést, valamint az ehhez kapcsolódó országgyűlési határozati javaslatot 15 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett javasolta a gazdasági bizottság általános vitára alkalmasnak.

A gazdasági bizottság annak tudatában hozta meg határozatát, hogy a jelentés nem tartalmazza a régiók behatárolásával kapcsolatos információkat. A határ menti együttműködéssel kapcsolatos elemzés részben szerepel, de pontos és részletes elemzése nem tudott ebben a jelentésben megtörténni, hiszen a területi folyamatok ezen a területen egyrészt lassan változnak, másrészt az európai integrációs folyamatok határozzák meg döntően.

A jelentés az országos területfejlesztési koncepcióban megfogalmazott fő stratégiai célok, valamint az ágazati fejlesztési prioritások érvényesülésének helyzetét tekinti át, és javaslatokat tesz a legfontosabb intézkedésekre. Az országgyűlési jelentés melléklete bemutatja a gazdasági és társadalmi folyamatokat ágazat szerint, továbbá a környezeti állapotváltozást, a műszaki infrastruktúra területi alakulását, valamint a területfejlesztési intézményrendszer változását.

Különösen érdekes a gazdasági és társadalmi térszerkezetet közvetlenül alakító célok között a Budapest központú térszerkezet oldásával kapcsolatos elemzés. Rendkívül sok változás történt az áttekintett időszak alatt ebben a kérdéskörben, de az eredmények összegzése azt mutatja, hogy struktúrájában változott ugyan, de a főváros súlya és hatása a térszerkezetre inkább növekedett.

A területi információs rendszer országos szintjének kialakítása és adatfeltöltése kiemelt fontossággal bír, hiszen a területfejlesztés eszközeit enélkül lehetetlen hatékonyan kihasználni.

Gondoljunk csak a Phare-programok iránt támasztott követelményekre vagy a vállalkozási övezetek egyedi feladatainak... (A mikrofonja recseg.) Már délelőtt sem működött a mikrofon.

 

ELNÖK: Tessék megvárni a mozgatható mikrofont! Hosszú a hét még a technikának is, barátaim!

BALLA GYÖRGY, a gazdasági bizottság előadója: (Hordozható mikrofonba:) Köszönöm szépen, elnök úr. Már délelőtt is volt ilyen probléma a mikrofonnal, úgyhogy ez nem új keletű.

Nos, az információs rendszerről beszéltem, és ezen információs rendszerrel is nagyon szigorúan bánik az idő. Tudjuk, hogy az adatvédelem kérdésétől a közérdekű adat fogalmának meghatározásáig, a korszerű szoftverek folyamatos rendelkezésre állásáig nagyon sok aktuális feladatot ad nap mint nap. Talán a legnehezebb munka ezen a téren a felhasználók felkészítése a rendszer igénybevételére.

A területfejlesztési programok közül kiemelendők a regionális Phare-programok, amelyek 1992 óta a nemzeti Phare-program részeként, motorként működnek a területfejlesztés jogi és intézményi hátterének kialakításában. A területfejlesztési Phare-programok forrásai az addicionalitás és a forráskoordináció elvének megfelelően egyre növekvő mértékben egészülnek ki a hazai társfinanszírozási programokkal is.

Az első regionális szintű kormányzati beavatkozási csomag az Alföldre készült, amely elsősorban ökológiai, környezetvédelmi problémák enyhítésére helyezte a hangsúlyt. Megállapítható a teljes anyag áttekintése után, hogy hazánk e legnagyobb tájegysége jogosan kapta elsőként e kiemelést.

Sajnos, azóta az ország más részei, különösen a Balaton térsége többszörösen elkerülték az Alföld-programot. Ez öröm azoknak, akik gyorsítani tudtak, és bánat azoknak, akik az Alföldért aggódnak.

Összességében megállapítható, hogy egy rendkívül értékes anyag került az Országgyűlés elé, mely hatékonyan segíti a nemzeti fejlesztési terv elkészítését. Az országgyűlési határozati javaslat tervezete reálisan értékel, és biztosan tűzi ki a feladatokat a jövőre vonatkozóan, ezért mindkét előterjesztést a gazdasági bizottság többségi véleménye alapján támogatom.

Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  234 - 236  Következő    Ülésnap adatai