Készült: 2021.05.10.09:12:13 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

229. ülésnap (2012.10.15.),  195-205. felszólalás
Felszólalás oka Záróvita
Felszólalás ideje 30:46


Felszólalások:   195   195-205   205      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! A szavazatok összeszámlálásáig a következő napirendi pontok határozathozatalával folytatjuk munkánkat.

Soron következik az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/7984. számon, az egységes javaslatot pedig T/7984/14. számon kapták kézhez.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik. Arra figyelemmel, hogy a törvényjavaslat 183. §-a sarkalatossági záradékot tartalmaz, ennek alapján a 180. § (4) bekezdésének elfogadása minősített többséget igényel, ezért a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/7984. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, a minősített többség szabályai szerint szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 302 igen szavazattal, 31 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett a törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit elfogadta.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/7984. számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 305 igen szavazattal, 31 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Lázár János és Román István, Fidesz, képviselők önálló indítványát T/8441. számon, a gazdasági és informatikai bizottság ajánlásait pedig T/8441/5. és 8. számon kapták kézhez.

Mivel a részletes vita lezárását követően előterjesztői zárszó nem hangzott el, megkérdezem Román István képviselő urat, kíván-e most élni ennek lehetőségével. (Jelzésre:) Nem, így most a határozathozatalok következnek.

Az ajánlás 3. pontja nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de az LMP kérte róla a szavazást. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztők a kiegészítő ajánlás 1., 3., 5. és 6. pontjait támogatják. Ezek közül az 5. pontról az LMP külön szavazást kért. A további támogatott javaslatok elfogadása kizárja az ajánlás 1., 2., 4. és 5. pontjait, valamint a kiegészítő ajánlás 2. és 4. pontjait.

Tájékoztatom önöket, hogy a támogatott javaslatok közül a kiegészítő ajánlás 6. pontjában szereplő indítvány az állami vagyonról szóló törvényt módosítja. Az alaptörvény 38. cikkében foglaltak szerint ennek elfogadása minősített többséget igényel. Arra figyelemmel, hogy a javaslat összefügg a kiegészítő ajánlás 1. pontjával, így ezekről most együtt a jelen lévő képviselők kétharmadának igen szavazatával határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a kiegészítő ajánlás 1. és 6. pontjaiban szereplő támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 261 igen szavazattal, 67 nem ellenében, 19 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az egyszerű többséget igénylő támogatott indítványról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a kiegészítő ajánlás 3. pontjában szereplő támogatott módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 261 igen szavazattal, 64 nem ellenében, 22 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatot elfogadta.

(18.00)

Tisztelt Országgyűlés! Most a külön szavazásra kért javaslatról határozunk.

A kiegészítő ajánlás 5. pontjában Riz Gábor a törvényjavaslatot új rendelkezéssel egészíti ki, amelyben közzétételi kötelezettséget terjeszt elő. Az előterjesztő támogatja, de az LMP kérésére külön szavazunk róla. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 307 igen szavazattal, 39 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Frakciókérésre figyelemmel még egy javaslatról döntenünk kell. Az ajánlás 3. pontjában Vágó Gábor az 1. §-ban a törvény 2. §-át új bekezdéssel egészíti ki, amelyben kormányfeladatot határoz meg. Az LMP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 20 igen szavazattal, 325 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. Zárószavazásra a jövő heti ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Navracsics Tibor és Szabó Erika fideszes képviselők önálló indítványát T/8315. számon, a gazdasági és informatikai bizottság ajánlásait pedig T/8315/3. és 6. számokon kapták kézhez.

Az előterjesztői zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek. Tájékoztatom önöket, hogy az ajánlás 1. és a kiegészítő ajánlás 1. pontjait egyaránt támogatják.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 262 igen szavazattal, 71 nem ellenében, 18 tartózkodás mellett elfogadta.

Határozathozatalunk végére értünk. Zárószavazásra a jövő heti ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Most a Magyarország Alaptörvényének második módosítása címmel benyújtott törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatalával folytatjuk a munkánkat. Bejelentem, hogy a jegyzők összeszámolták a kiegészítő ajánlás 1. pontjában szereplő módosító javaslatra leadott név szerinti szavazatokat. Ennek alapján megállapítom, hogy az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatot 264 igen szavazattal, 85 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

A javaslat elfogadására figyelemmel az ajánlás 1. pontjában szereplő indítványról már nem kell döntenünk. Bizottsági állásfoglalásra és frakciókérésre figyelemmel még további javaslatokról is döntenünk kell.

Az ajánlás 2. pontjában Gulyás Gergely és Salamon László a törvényjavaslat 1. cikkében az alaptörvény átmeneti rendelkezései 23. cikk (4) bekezdésének az elhagyását javasolják, a kiegészítő ajánlás 2. pontjában Mesterházy Attila és mások ennek helyébe új rendelkezést léptetnek.

Először az elhagyásra irányuló javaslatról döntünk. Az alkotmányügyi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 263 igen szavazattal, 84 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

A kiegészítő ajánlás 3. pontjában Karácsony Gergely a 2. cikk (2) bekezdésének kiegészítésével e törvény népszavazással történő megerősítését javasolja. Az LMP kérésére szavazunk.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 46 igen szavazattal, 263 nem ellenében, 37 tartózkodás mellett elutasította.

Határozathozatalunk végére értünk. Zárószavazásra a jövő heti ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása.

Az előterjesztést T/7953. számon, az egységes javaslatot pedig T/7953/21. számon kapták kézhez.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy ezeket összevontan tárgyaljuk meg. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát a T/7953/23. számú ajánlás 1-7. pontjaira. Megadom a szót Kovács Tibornak, az MSZP képviselőjének.

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Sajnos, azt kell mondjam ezen törvényjavaslat kapcsán, hogy a javaslat címe sem felel meg a valóságnak. Természetesen nincs szó arról, hogy az egészségügy többletforrásokat kapna, sőt éppen az ellenkezője az igaz, a következő évben kevesebb forrásból gazdálkodhat az egészségügy. Egyszerűen, tisztelt képviselőtársaim, pénzbehajtásról szól a történet, és a javaslat indoklása egyszerűen kétszínűnek mondható, ami megfogalmazódik benne.

Csóválhatják a fejüket azok az emberek, akik átalakították a gépjárművüket például autógázas üzemmódra, ráköltöttek több százezer forintot, és most azt tapasztalhatják, hogy a kormány megemeli az autógáz jövedéki adóját két lépcsőben majd' 100 százalékkal. Tehát lényegesen drágább lesz ez az üzemanyag, így az átalakítások megtérülésére várhatnak az autósok.

Valóban komolyan gondolják-e, tisztelt képviselőtársaim, és főleg a kormánypárti orvosokat kérdezem, hogy ha a dohánytermékek és az alkoholtermékek adóját azért kell emelni, mert azok az egészségre károsak, akkor hogy van az, hogy az a házilag főzött pálinka, amely után nem kell adózni, nem ártalmas az egészségre. Ezek szerint a kormánypárti orvosok azonosulnak azzal a tétellel, hogy mégiscsak elegánsabb májrákban meghalni, amit az ellenőrizetlen minőségű pálinka okoz, mint tüdőrákban, amit természetesen a dohánytermékektől kaphatnak az állampolgárok. Arról természetesen már nem is beszélek, hogy ez a törvényjavaslat is tartalmaz olyan elemeket, amelyek következtében a köztársasági elnök valószínűleg ezt a javaslatot is vissza fogja küldeni önöknek, és a következő hetek valamelyikén ismét tárgyalhatjuk ezt a javaslatot, de ennek a részleteiről Tukacs képviselőtársam fog beszélni.

Mindezekre tekintettel mi nem tudjuk támogatni az indítványt.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

ELNÖK: Megkérdezem, hogy az előterjesztő képviseletében ki van jelen, mert a miniszter úr elhagyta a miniszteri széket. Kérdezem, hogy valamelyik államtitkár vállalja-e az előterjesztői feladatot. (Halász János: Én átvállalom.) Köszönöm, így folytathatjuk.

Megadom a szót Z. Kárpát Dánielnek, a Jobbik képviselőjének.

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Most, hogy kiderült, hogy csak átmenetileg üresedett meg az a bársonyszék, megnyugodva folytathatjuk a vitát. Fontos arról is egypár szót ejtenünk, hogy ha ezt az előterjesztést bárki elfogadja, belesüllyed abba a kormányzati mocsárba, ami az utóbbi hónapokban egyre inkább csak mélyült. Azért mondhatjuk, hogy mélyült, mert a zárószavazás előtti módosítóknak "köszönhetően" és ezen előterjesztést szemlélve fel kell tenni a kérdést: hogy jön a köznevelés az egészségügy többletforrásaihoz. Hogy jöhet az az őskáosz létre, amit önök létrehoztak, hogy teljes mértékben oda nem illő zárószavazás előtti módosítókkal lényegében saját maguk sem tudják, hogy miről szavaznak, de azért megnyomják a gombot, mert különben bírságot kapnának.

(18.10)

Nevetséges ez a metodika és elfogadhatatlan, még akkor is, hogyha az előterjesztés mögött húzódó alapcélokkal, miszerint az egészségügy jusson többletforrásokhoz, nyilvánvaló, hogy mindenki egyetértene, én magam is egyetértenék ezzel.

A problémám az, hogy nincs az előterjesztésben garancia semmiféle többletforrásra az egészségügy számára, tehát a nagyon szép célokat nem sikerült cselekvéssel alátámasztani, és olyan egészen elképesztő dolgokat rejtettek ebbe bele, amelyek egész egyszerűen vállalhatatlanná teszik az elénk lerakott tervezetet.

Példának okáért: mit csinál a kormányzat? A szájával arról beszél, hogy hát a városi tömegközlekedést is gázolajalapúvá kell tenni, vagy legalábbis olyan üzemanyagot keresni hozzá, ami a legkevésbé terheli a környezetet, egy kímélő üzemmódba kívánná átállítani a városi tömegközlekedést, a taxisokat, a személyszállító szolgáltatókat is erre próbálná rábírni. És mit tesz a kezével? Ezen üzemanyagfajta adótartalmát növeli azért, hogy egypár milliárdos költségvetési bevételt generáljon, és mindezt teszi az egészségügy többletforrásai érdekében látszólag, de tudjuk, hogy nem erről van szó. Teljesen egyszerű és primitív költségvetési behajtási módozatról van szó.

Azt is láthatjuk, hogy az előttünk fekvő előterjesztés van, akire vonatkozik, van, akire kevésbé. Példának okáért a legnépszerűbb üdítőitalokat forgalmazó cég esetében termékenként mindösszesen 5 forintra korlátozódik az a tehertétel, amiről itt beszélünk. Tehát azokat a multinacionális hálózatokat, amelyek felmérhetetlen károkat okoznak a magyar nemzetgazdaságban, vagy nem terheli, vagy alig terheli a kormányzat terve, miközben nyilvánvaló, hogy a magyar kiskereskedő, a magyar kisvállalkozó megint a rövidebbet húzza, és nem számíthat segítségre. A multinacionális hálózatok érdekében történik mindez, hangsúlyozom még egyszer.

Viszont olyan területeket pedig nem adóztat a kormányzat, amelyeket lehetne. Példának okáért az aszpartám mint összetevő - bizonyítottan káros, bár nem Európában, de a tengerentúlon bizonyítottan káros összetevő - előfordulásával nem is foglalkozik, még csak tárgyalási szinten sem.

Tehát látható az, hogy amikor arról beszélünk, hogy az alapcélokat támogatjuk, mert támogatjuk, akkor mellette el kell vetnünk mind azt a módszertant, ahogy a kormányzat ezt elénk teszi, mind pedig azokat a teljesen ész nélküli, különböző lobbierők között flippergolyóként himbálózó kormányzati játékot, ami ezen előterjesztés mögött áll.

Ezért a Jobbik frakciója, bármilyen furcsán hangzik is, de egy "izmos" tartózkodás pártján fog állni, mégpedig azon megfontolásból, mert az alapcélokat, az egészségügy többletforrásainak a megteremtését (Az elnök csenget.), átcsoportosítását mi magunk támogatnánk, de nem ilyen formában, nem ilyen úton és nem ilyen szánalmas, mocsárba süppedő módon, mint ahogy a kormányzat próbál törvénykezni, még egyszer mondom, belehozva az egészségügy többletforrásaiba és a chipsadóba a közneveléssel kapcsolatos módosításait.

Szedjék össze magukat, mert ez nagyon kevés, ez nem törvénykezés, ez valami egészen szánalmas kísérlete annak, amit fénykorában ez a parlament törvénykezés címszava alatt elő tudott adni!

Köszönöm a figyelmet. (Taps a Jobbik padsoraiból.)

ELNÖK: Megadom a szót Szilágyi Lászlónak, az LMP képviselőjének.

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Mi lennénk a legboldogabbak, hogyha végre az egészségügy többletforráshoz juttatásáról lehetne itt beszélni, de hát ez a törvényjavaslat nem erről szól.

Egyetértek az előttem szólókkal abban, hogy ez a törvényjavaslat már a címében is hazug, hiszen ha megnézzük a 2013-as költségvetést - és nagyon várjuk, hogy milyen lesz az új 2013-as költségvetés -, itt nem többletforrásokat kap az egészségügy, hanem igazából forráskivonás áldozatává válik.

Az Egészségbiztosítási Alap nominálisan is csökkenni fog jövőre az ideihez képest, és hogyha még ehhez hozzávesszük azt a hatalmas inflációt, ami az önök politikájából következik, akkor 91 százalék körüli lesz az az egészségügyi büdzsé, amit majd tényleg erre lehet fordítani.

Itt cinikus módon többletforrásokról beszélnek, miközben ennek a törvényjavaslatnak gyakorlatilag egyetlen pontja, ez a bizonyos chipsadó rendelkezik konkrét költségvetési kapcsolattal az egészségüggyel. Az összes többi egy bevételnövelő intézkedés.

Nézzük részleteiben! A környezetre legkevésbé káros LPG adóját fogják önök itt megemelni. Ennek van egészségügyi hatása, nem is kevés, majd ezek után nyilvánvalóan a dízelüzemanyagok kipufogógázait kell majd szívni, ennek lesz egészségügyi hatása.

A cigaretta jövedéki adójának emelése támogatható, mi támogatnánk is, de azért azt látjuk, hogy itt a módosító indítványok elég rendesen fellazították.

Az alkoholtermékek adójának emelése megint csak támogatandó, de hát ezt a törekvést keresztbeveri a ma este már itt említett adómentes pálinkafőzési szabadságharc.

Azon pedig, tisztelt Ház, már nem is nagyon akadunk meg, föl se horgadunk, pedig nyilvánvalóan megtehetnénk, hogy itt ebben a folyamatban a módosító indítványok között és a zárószavazás előtti módosító indítványok között teljesen idegen elemek is felbukkannak, új törvényjavaslatokat, új törvényhelyeket nyitnak meg.

Itt próbálják korrigálni a teljesen elfuserált köznevelési törvényt. Az államosítással kapcsolatos körülbelül ezer kérdésből sikerült most hármat újra rendezni. Kérdés, hogy a többi kilencszázvalahányat mikor fogják rendezni. Most látszik, hogy milyen teljesen lehetetlen helyzetet állítottak elő, az államosítást előkészítetlenül, szakmai megalapozó tanulmányok és felmérések nélkül akarják megvalósítani. Egy teljesen torz modell fog így kialakulni, részben ideológiai megfontolásokból, részben a jó erős polgármesterek lobbitevékenységének hatására, részben pedig a költségvetési kényszer miatt. Itt az állam lesz az iskolák fenntartója, de az önkormányzat a működtetője. Egy tökéletesen idétlen, öszvér megoldás születik.

Október közepén még nem tudjuk, hogy mi lesz az iskolák sorsa január 1-jén, az államosítások és az intézményátvételek után. Arra hivatkoznak, hogy jön majd egy átfogó szabályozás. Hát mi nagyon várjuk ezt az átfogó szabályozást, nálunk jobban csak az iskolafenntartók és az iskolaigazgatók, pedagógusok várják.

Ugye ne beszéljünk arról se, hogy itt egy módosítóval kiiktatták az eredetileg szintén tájidegen rendelkezést, ami legalább a feketegazdaság visszaszorítása felé tett lépésként volt értékelhető, nevezetesen a készpénzes fizetések értékhatárának csökkentéséről.

Úgyhogy rengeteg olyan eleme van ennek a törvényjavaslatnak, ami támogatható lenne, mégse lehet támogatni, hiszen vagy rosszul fogalmazták meg, vagy pedig a módosítók folyamán teljesen elvették ennek az erejét.

Ezt a törvényjavaslatot az LMP nem fogja támogatni, elsősorban azért nem, tisztelt képviselőtársak, mert mi nem kivenni szeretnénk pénzt az egészségügyből, hanem valóban többletforrást szeretnénk idecsoportosítani. Ma kapták a frakciók a kezükbe a költségvetési kiadványunkat "Magyarország talpra áll" címmel, és ott egy 242 milliárdos többletforrásról beszélünk, amit valóban az egészségügyre szeretnénk fordítani, méghozzá úgy, hogy megjelöljük ennek a fedezetét is. Nézzék meg, és okuljanak belőle!

Az LMP az emberi egészség védelmét egy komplex feladatnak tekinti, és az alternatív költségvetésben mindenféle többletforrást szeretne idejuttatni a környezet megőrzésére, a levegőszennyezés s a többi csökkentésére, az egészséges élelmiszerek biztosítására, szűrővizsgálatok kiterjesztésére, a gyógyszerkassza feltöltésére és nem utolsósorban az egészségügyi dolgozók bérének az emelésére.

Ez Magyarország talpra állításának a programja, és kérem, hogy szívleljék meg, és inkább ezt támogassák, mint a törvényjavaslatban rejlő cinikus és az egészségügy forrásait megtizedelő politikát.

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. (Taps az LMP padsoraiból.)

ELNÖK: A következő felszólaló Tukacs István, az MSZP képviselője.

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Ott szeretném folytatni, ahol Kovács Tibor képviselőtársam abbahagyta.

A kormány ahhoz a legegyszerűbb módhoz nyúl, miszerint a dohányáruk, az ital és a benzin adóztatása minden kormány nagyon kézenfekvő adóztatási módja, egyszerűen behajtható, és befolyik belőle valamennyi.

Alapvető gondunk a törvény tartalmával azonban az, hogy részben ellentmond környezetvédelmi és egyéb céloknak az autógáz ügyében, részben pedig kérdésessé teszi, hogy ebből valóban be fog-e folyni az a mintegy 50 milliárdnyi bevétel, amire a kormány számít.

Ebben a tekintetben nagyon helyes lett volna áttekinteni az úgynevezett népegészségügyi adó, népszerűbb nevén a chipsadó tapasztalatait, hiszen sem a honfitársaink nem lettek egészségesebbek, nota bene, még be se folyt az adóbevétel ezzel kapcsolatban, mint amennyire számított a kormány. Ezért tehát megvonni egy ilyen mérleget azért lett volna jó, mert kiderülne, hogy vajon az a bevétel reális-e, ami meg van tervezve.

Kettő. Úgy gondolom, hogy azt a célt - többen elmondták már -, hogy az egészségügy jusson többletforrásokhoz, természetesen támogatni lehet. Akkor, hogyha ez benne lenne garanciaszerűen, jogi garanciával a törvénytervezetben, még jobban lehetne támogatni, de nincs benne.

Harmadrészt. Tisztelt Képviselőtársaim! Mindannyian megtapasztaltuk már, hogy a Költségvetési Tanács elnökét egészségügyi törvény keretében váltják le a helyéről, ami önmagában is egy közbotrány.

(18.20)

Megtapasztaltuk már, hogy földügyi - ha jól emlékszem - előterjesztés keretében a Nemzeti Kulturális Alapról döntünk L. Simon képviselőtársunk előterjesztésére. Most meg azt kell szoknunk, úgy látszik, bár nem tudom én személy szerint megszokni, hogy egy egészségügyi törvény keretében közneveléssel foglalkozunk. A dolog a dolog tartalmától függetlenül elfogadhatatlan. Hát hogy kerül az egészségügyi törvénybe vagy egészségüggyel foglalkozó törvénybe közneveléssel kapcsolatos bármilyen paragrafus? Tetejébe ez a javaslat még elég terjedelmes is ahhoz, hogy tisztelt kormánypárti képviselőtársaim nagy valószínűséggel úgy szemlélik ezt, hogy fogalmuk sincs arról, hogy valójában köznevelésügyben mit akar elérni a kormány. Remélem, hogy többletforrások ügyében van, és az az elképzelés ennél jobb lesz, mint ami előttünk fekszik az asztalon.

Tartózkodó szavazatunkat indokoltam meg az elmúlt mondatokkal, tartózkodni fogunk, hiszen így nem lehet támogatni ezt a tervezetet.

Elnök úr, köszönöm a lehetőséget. (Taps az MSZP soraiban.)

ELNÖK: Megadom a szót Kiss Sándornak, a Jobbik képviselőjének.

DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Ebben a szűk egy percben arra hívnám föl a figyelmet, hogy az alkotmányügyi bizottság záró módosító javaslata tulajdonképpen nem más, mint a költségvetési bizottság által elfuserált módosító javaslatok korrigálása. Sérelmezem azt, hogy a költségvetési bizottság módosítóit nem volt alkalmunk tárgyalni a részletes vita során, és nyilvánvalóan így az 5. ajánlási pontban a köznevelésről szóló törvény módosításában azt nem tárgyalhattuk meg, hogy a 3 ezer főt meghaladó lakosságszámú településeken attól függően, hogy nekik milyen az anyagi helyzetük, hogy eltérő lehet az iskolákban az oktatás, eltérő színvonalú lehet, ezt felháborítónak tartjuk.

A másik, amire még szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a miniszterelnök úr az elnöki rendszer bevezetéséről beszélt a minap. Felhívnám a figyelmüket arra, hogy ha az elnöki rendszer ilyen törvényalkotás lesz, és ilyen törvényeket fog hozni, akkor az nekünk nagyon rossz lesz. Úgyhogy gondolkozzon el a miniszterelnök úr azon, hogy szükség van-e Magyarországnak az elnöki rendszerre, mert ha az ilyen lesz, akkor csak még rosszabb lesz.

Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik soraiban.)

ELNÖK: Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a záróvitát lezárom. Megkérdezem Szatmáry Kristóf államtitkár urat... (Jelzésre:) Nem kíván válaszolni az elhangzottakra, így tehát a módosító javaslatokról határozhatunk.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a támogatott javaslatokat az ajánlás 1-7. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 235 igen, 21 nem, 65 tartózkodó szavazattal a támogatott módosító javaslatokat elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/7953. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 236 igen, 12 nem, 74 tartózkodó szavazattal a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló, az Országgyűlés 2012. szeptember 24-ei ülésnapján elfogadott, de ki nem hirdetett törvény záróvitája és zárószavazása.

A határozati Házszabály 110. § (2) bekezdése és a házbizottság 1997. február 13-án, illetve 1998. november 26-án kelt általános érvényű állásfoglalása értelmében az Országgyűlés által elfogadott, de ki nem hirdetett törvény tárgyalása során a záróvita és a zárószavazás szabályait kell alkalmazni.

A köztársasági elnök úr átiratát az Országgyűlés elnöke kiadta a kijelölt bizottságoknak, az alkotmányügyi bizottságot pedig a zárószavazás szabályainak megfelelően a módosító javaslatok megtárgyalására is felkérte. A köztársasági elnök átirata és a visszaküldött törvény T/7675/65. számon került kiosztásra. Az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, amelyet az alkotmányügyi bizottság megtárgyalt és róluk ajánlást készített. Ezt a T/7675/67. számon kapták kézhez.

Tisztelt Országgyűlés! Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1. pontjára, és megadom a szót Tállai András államtitkár úrnak, ötperces időkeretben.
Felszólalások:   195   195-205   205      Ülésnap adatai