Készült: 2021.05.19.03:48:50 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

215. ülésnap (2012.07.12.),  203-230. felszólalás
Felszólalás oka Záróvita
Felszólalás ideje 57:24


Felszólalások:   203   203-230   211-230      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a záróvitát lezárom. Megkérdezem Szatmáry Kristóf államtitkár urat, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Szatmáry Kristóf: Nem.) Államtitkár úr jelezte, hogy nem kíván válaszolni.

Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatokról történő szavazásra és a zárószavazásra a mai napon a záróvitákat követően kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Most felkérem a költségvetési bizottság tagjait, hogy a jövő évi költségvetési törvényjavaslat fő számainak elkészítése érdekében fáradjanak a főemelet 64. számú terembe.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló törvényjavaslat záróvitája. Az előterjesztést T/7768. számon, az egységes javaslatot pedig T/7768/13. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Az alkotmányügyi bizottság benyújtotta az erről elkészített ajánlását, amely T/7768/17. számon a hálózaton elérhető.

Indítványozom, hogy a javaslatokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatomat elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1., 2. és 3. pontjaira. Megkérdezem, hogy kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok, ezért a záróvitát lezárom.

Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatokról történő szavazásra és a zárószavazásra a mai napon a záróvitákat követően kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája. Vinnai Győző, Fidesz, képviselő önálló indítványát T/7668. számon, az egységes javaslatot pedig T/7668/23. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Az alkotmányügyi bizottság benyújtotta az erről elkészített ajánlását, amelyet T/7668/25. számon a hálózaton elérhetnek.

Indítványozom, hogy a javaslatokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-10. pontjaira. Megkérdezem, hogy kíván-e valaki felszólalni. Megadom a szót Sós Tamás képviselő úrnak, MSZP-képviselőcsoport.

DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Elnök Úr! Államtitkár Asszony! Tisztelt Ház! Önmagában pikáns az, ahogy ezek az előterjesztések az oktatás kapcsán idekerülnek, magukon viselik azt a kapkodást, káoszt, ami jellemző az oktatás területén, az oktatás bármelyik szegmensét illetően. Az oktatásban, így a felsőoktatásban is egy biztos pont van, a bizonytalanság. Valójában látszik, hogy koncepció nélkül egy elhibázott felsőoktatási törvény került ide a múlt esztendőben, ezt toldozzák-foldozzák, és az is látszik, hogy az itt leírt módosítók egyike sem állja ki a szakmaiság próbáját, egyetlenegy konfliktust nem oldanak meg, viszont számos újabb konfliktust generálnak.

Én egyetlenegy kérdést szeretnék szóba hozni, amit szocialista politikusok az elmúlt napokban, hetekben számos alkalommal szóvá tettek, illetve felvetettünk a frakció részéről. Itt a felsőoktatási keretszámokra gondolok, valamint az ösztöndíj kérdésére. Önök ezeket most sem fogadták el és korábban sem, de bebizonyosodott, hogy a felvetéseink jogosak voltak, hiszen az új felsőoktatási törvényben létrehoztak egy működésképtelen rendszert, mert kiderült, hogy nem volt elég a jelentkező. Ehhez képest megcsinálták, ugyan késve, a felvételi tájékoztatót, és kiírtak egy új formát, majd a részösztöndíjas formára gyakorlatilag nem volt jelentkező, és ezt most igyekeznek korrigálni.

Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy a mai nap költségvetésről is szó van és az oktatásról is, ezen belül a felsőoktatásról. A felsőoktatás kapcsán minden szónál többet mond az, hogy mit tesznek önök. A tavalyi évben durván 20 milliárddal csökkentették a felsőoktatás állami támogatását, ebben az esztendőben 23 milliárddal csökkentik, ami 16 százalékos csökkentés egyik évről a másikra. Összességében a 4 százalékos infláció mellett reálértéken 20 százalékkal csökkentik a magyar felsőoktatás állami támogatását egy év alatt. Ehhez még hozzátehetjük, hogy a vagyontörvény totálisan beszűkíti a magyar felsőoktatási intézmények mozgásterét, a kettő együtt pedig szakmailag és intézményfenntartás tekintetében valóban elviselhetetlen.

Köszönöm a figyelmet. (Taps az MSZP soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Felszólalásra jelentkezett Balczó Zoltán alelnök úr, Jobbik-képviselőcsoport. Megadom a szót, alelnök úr.

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Bármennyire csábító e záróvita kapcsán a felsőoktatás egészéről szólni, én igyekszem a záróvitához benyújtott módosító indítványhoz kapcsolódni.

Tudjuk azt, hogy az Alkotmánybíróság megsemmisítette azt a kormányrendeletet, amelyik a most megjelenő ösztöndíjszerződést, illetőleg a hallgatói képzési szerződést nem törvényi szinten kívánta rögzíteni.

(14.10)

Erről a részről talán annyit hadd mondjak el, hogy a Jobbik annak idején a felsőoktatási törvény eredeti vitájában is elmondta, hogy ez olyan szintű kérdés, amely nem kormányrendeletben szabályozandó. Hadd mondjam el, hogy a most benyújtott módosító indítványhoz is, amit képviselő úr nyújtott be, mi beillesztettük, amely nyilván lehet, hogy kodifikációban nem teljes körű, csak a feladatra utaló módosítás, de amely pont ezt akarta célozni, hogy igenis, ezt a kérdést törvényben kell rendezni.

Miről is van szó? Arról van szó, hogy ha a magyar állam teljes egészében vagy részben fedezi a fiatalok képzési költségét, akkor elvárja, hogy adott időtartamon belül meghatározott ideig - és ezt mindjárt tisztáztuk, hogy milyen időtartamról van szó - azt Magyarországon töltse el munkavállalóként. Hadd mondjam el, hogy ez bizonyos szempontból azért tüneti kezelés. Az elmúlt húszegynéhány évnek azért egy nagyon nagy kudarca, hogy Magyarországon minőségi képzésen átesett és megfelelő szintű diplomát szerzett emberek nem egyszerű tanulmányút jelleggel, hanem viszonylag nagyobb létszámban kényszerülnek ma arra, hogy külföldön vállaljanak munkát.

Tehát nyilvánvalóan az elsődleges feladat az lenne, ha négy-öt év múlva vagy három év múlva ez a rendelkezés hatályba lép, bízunk benne, hogy ez az ország olyan gazdaság- és társadalompolitikát fog megvalósítani, hogy ez nem ilyen tömeges igényként fog jelentkezni. Ugyanakkor a Jobbiknak az a véleménye, hogy ez a "röghöz kötés" ez játék egy nagyon népszerűnek és adott szűkebb körben talán demagógnak is tűnő kifejezéssel. Mert azt elvárni, hogy az a fiatal, akinek a teljes képzési költségét az állam fedezi, a diploma megszerzését követően húsz évből tíz évet tölthet el úgy külföldi munkavállalással, hogy ennek még nincs visszafizetési kötelezettsége, ez azt hiszem, teljesen jogos igény a társadalom részéről. És meggyőződésem, hogy azok a fiatalok, akik a képzésbe bekerülnek, és ezt felelősséggel végiggondolják, azt el is fogadják.

Hiszen miről van szó? Arról van szó, hogy aki a diploma megszerzését követően húsz éven belül tizenkét évet külföldön van már, az nem az a tapasztalat- és gyakorlatszerzés, ami természetesen úgy kezelendő, mint ami az ő képességeit növeli, és egyébként természetesen úgy kell elfogadnunk, hogy majd visszatér Magyarországra, és itt hasznosítja. Az a tizenkét év azt jelenti, hogy olyan módon találta meg a számítását anyagiakban is, és olyan mértékben a tudását külföldön hasznosítja, hogy ekkor a törvény által megszabott rendben ezt a képzési költséget fizesse vissza. Azt hiszem, hogy ez egy alapvető társadalmi elvárás, tehát amikor mi ezt a törvényt kifogásoltuk, pontosan azt a hiányt vetettük föl, hogy ezeket az alapvető kérdéseket, feltételeket törvényben kell szabályozni, amit a módosító indítvány most megteremt.

Azért gondoljuk végig: mi az a rög, amihez hozzá akarjuk kötni? Milyen röghöz? Magyarországhoz, a hazánkhoz. Azért, ha azt mondjuk el vagy énekeljük, hogy Hazádnak rendületlenűl / Légy híve, oh magyar. / Bölcsőd az s majdan sírod is... / Itt élned, halnod kell.", akkor talán ebben a kötelességben az elvárható, hogy aki a megszerzett, támogatással megszerzett diplomát úgy kamatoztatja külföldön, hogy húsz évből tíz évnél többet tölt kinn, akkor ezt az országot segítse azzal, a felnövekvő újabb nemzedéket, hogy igenis, ezt a támogatást fokozatosan elkezdi visszafizetni.

Tehát magát a szabályozás tartalmát ezekkel az arányokkal a Jobbik viszont elfogadhatónak tartja és helyesnek. (Taps a Jobbik és a Fidesz soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Felszólalásra következik Kovács Tibor képviselő úr, az MSZP képviselőcsoportjából. Öné a szó.

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! A vita során végig azt kérdőjeleztük meg és vontuk kétségbe, hogy ez a törvény szól-e a jövőbeni diákok röghöz kötéséről, vagy nem. Úgy gondolom, hogy ez az ösztöndíjrendszer semmi esetre sem hasonlítható egy vállalati ösztöndíjrendszerhez, mert amikor az egyetemre járó fiatal szerződést köt egy gazdasági társasággal, hogy a tanulmányait ez a társaság finanszírozza, vagy hozzájárul költségekkel, akkor egyúttal arra is kötelezettséget vállal ez a gazdasági társaság, hogy megfelelő munkahelyet biztosít ennek a tanulónak.

Amikor ezt a kötelező érvényű szerződést a magyar állam kikényszeríti, akkor vállalnia kellene azt is, hogy megfelelő színvonalú és megfelelő jövedelemmel bíró állást is tud biztosítani azoknak a diákoknak, akiket köteleznek arra, hogy szerződést kössenek ahhoz, hogy az állam hozzájáruljon az ő oktatásukhoz. Meggyőződésem szerint a két dolog akkor állna arányban egymással, ha mind a két feltétel egy időben is teljesülne. Azon túl kétségbe vonjuk, tisztelt államtitkár asszony, hogy az Európai Unióban ez a szabályozás elfogadható lesz. Ez korlátozza a szabad munkavállalást az Európai Unión belül. Meggyőződésünk, hogy kétségbe fogják vonni ennek a jogszabálynak a harmonizáltságát.

Mindezekre tekintettel sem tudjuk támogatni és elfogadni, számos más aggályunkkal kapcsolatban is ezt a javaslatot, amit előterjesztettek, és sajnáljuk, hogy azokat a javaslatokat, amelyeket a képviselőtársaim az általános és részletes vitában megfogalmaztak, semmilyen tekintetben nem vették figyelembe. Valószínűleg rövidesen találkozni fogunk ennek a jogszabálynak a módosításával itt a parlament nyilvánossága előtt.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a záróvitát lezárom. Megkérdezem Vinnai Győző képviselő urat: kíván-e válaszolni az elhangzottakra az előterjesztő képviseletében? (Jelzésre:) Igen, megadom a szót, képviselő úr.

DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A felsőoktatásra fordított közpénzeknek, mint a jövőt építő befektetéseknek garantálniuk kell a társadalmi hasznosulást, magyarul a közhasznot. Hiszen csökkenteni kell a diákok lemorzsolódását, magasabb színvonalú oktatást kell elérni a felsőoktatásban, hatékonyabb minőségösztönzőkre van szükség, és a támogatáspolitikának követnie kell a gazdaság és a foglalkoztatás stratégiai igényeit.

Engedjék meg, hogy még egy mondatot szóljak, mielőtt reagálnék Sós Tamás és Kovács Tibor képviselőtársaim, mondjuk úgy, felszólalására. A felsőoktatási törvény - amelyet fél évvel ezelőtt fogadott el a parlament december 23-án, és a gyorsan átalakuló viszonyok miatt, más törvények miatt, jogtechnikai változások miatt szükséges a módosítása - különös hangsúlyt fektet a piacképes szakmák képzésére. Fontos célunk tehát, hogy hasznosítható tudással rendelkező szakembereink legyenek, akik szellemi képességeikkel valóban ebben a kiélezett gazdasági versenyben gazdasági növekedést tudnak elérni vagy az ország fejlődéséhez hozzá tudnak járulni.

Nagyon fontos a magas hozzáadott érték, és ezért gondoljuk azt, hogy a felsőoktatásban a jogi környezetet is át kell alakítani. És most válaszolnék Sós Tamásnak, aki tulajdonképpen nem az ajánláshoz szólt hozzá, hanem a felsőoktatás egészéről beszélt, hogy bizonytalanság jellemzi, koncepció nélküli a felsőoktatás. Nem. Éppen meg akarjuk változtatni azt, hogy ne egy koncepció nélküli fejlesztés legyen, hanem olyan fejlesztése legyen a felsőoktatásnak, olyan modern képzési szerkezet legyen, amely ennek az országnak az igényeit szolgálja.

Ami a hallgatói ösztöndíjszerződést illeti. A hallgatói ösztöndíjszerződés egy kétoldalú szerződés, és ahol az állam támogatást ad - zárójelben jegyzem meg, más európai uniós országokban is ismert a hallgatói ösztöndíjszerződés -, ott joggal várja el, hogy a másik fél, a hallgató is vállaljon kötelezettséget. Amit az Alkotmánybíróság kifogásolt - hogy Balczó Zoltánnak is válaszoljak, bár ő támogatta, és ezt köszönjük is, hogy ilyen módon áll ehhez, a támogatásával is azt jelzi, és a Jobbik meg is szavazta ezt az oktatási bizottsági módosító javaslatot, hogy szükség van arra, hogy a hallgatói ösztöndíjszerződés törvényi szinten szabályozott, hiszen maga az Alkotmánybíróság is úgy vizsgálta jogtechnikai, formai okból, azt mondta, hogy nem kormányrendeletben kell, hanem törvényben kell szabályozni. (Kovács Tibor közbeszólása.) Így van.

(14.20)

Ami a tartalmát illeti: nem vitatta a hallgatói ösztöndíjszerződés jogintézményének a meglétét.

És tulajdonképpen a szabad munkaerő-piaci vándorlásra meg Kovács Tibornak azt tudom mondani, aki nem is figyel, csak bekiabál, hogy az Európai Unió foglalkoztatási bizottságával folyamatosan tárgyal a kormány. Ha jól tudom, Balog Zoltán miniszter úr éppen Brüsszelben van, és ezekről a kérdésekről is tárgyal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy előbb tájékozódni kellene, mielőtt a kritikát megfogalmazom, és az egész felsőoktatást górcső alá veszem. Azok mondják ezt - bár nem szeretek visszafelé mutogatni (Közbeszólások az MSZP soraiból.) -, akik 2002 és 2010 között olyan helyzetbe hozták a felsőoktatást a PPP-s programokkal, hogy szinte elviselhetetlen terhek vannak az egyetemeken, főiskolákon, amelyeket vissza kell fizetni.

Engedjék meg nekem befejezésül, hogy elmondjam még azt, talán reagálva arra, amit itt Kovács Tibor mondott, hogy a szabad munkavállalás hogyan jelentkezik, hogy talán elvárhatjuk azoktól, akik magas képzettséget kapnak, hogy ha hat évig vagy öt évig tanulnak ebben az országban, a megszerzett tudásuk bizonyos részét ennek a közösségnek, a magyar nemzet közösségének javára fordítsák. És a hallgatói ösztöndíjszerződés ad egy teret, hogy bizonyos határidőn belül a képzési idő maximum kétszeresét kell Magyarországon eltölteni. Az, hogy vonzó bérek legyenek, az függ a gazdaságtól is. És a kettő feltételnek együtt kellene lenni. Kicsit hiteltelennek hangzik ez nekem Kovács Tibor szájából.

Arra kérem a tisztelt Házat, hogy támogassa a felsőoktatási törvény módosítását.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretettel köszöntöm valamennyiüket. Kérem, foglalják el helyüket, ellenőrizzék, hogy kártyájukat megfelelően elhelyezték-e a szavazógépben. (Rövid szünet.)

Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk munkánkat. Bejelentem, hogy a számvevőszéki és költségvetési bizottság elkészítette a költségvetési törvényjavaslat főösszegeire tett módosító indítványát. Ez a hálózaton T/7655/357. számon elérhető, de igény szerint itt az ülésteremben, írott, nyomtatott formában is képviselőtársaim rendelkezésére áll. Az indítványról a napirend szerint később határozunk.

Ismét kérem képviselőtársaimat, hogy foglalják el helyüket. Most azoknak az előterjesztéseknek az egységes javaslathoz benyújtott módosító javaslatairól történő határozathozatalra és zárószavazásra kerül sor, amelyeknek a záróvitáját az Országgyűlés a mai napon már lefolytatta.

Soron következik a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/7768. számon, az egységes javaslatot pedig T/7768/14. számon kapták kézhez képviselőtársaim. Először az egységes javaslathoz benyújtott módosító javaslatokról kellene döntenünk, de arra figyelemmel, hogy ezek nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, és a frakciók sem kérték a határozathozatalt, ezekről nem kell szavaznunk.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/7768. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 244 igen szavazattal, 35 nem szavazat ellenében, 41 tartózkodás mellett elfogadta.

Most soron következik a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Hoppál Péter fideszes, Michl József kereszténydemokrata képviselők önálló indítványát T/7666. számon, az egységes javaslatot pedig T/7666/28. számon kapták kézhez.

Az egységes javaslathoz nem érkezett módosító javaslat, így sor kerülhet a zárószavazásra. A határozathozatal előtt megkérdezem, hogy a kormány álláspontját kívánja-e valaki ismertetni. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok.

Tisztelettel kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/7666. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 246 igen szavazattal, 78 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most soron következik a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Vinnai Győző fideszes képviselőtársunk önálló indítványát T/7668. számon, az egységes javaslatot pedig T/7668/23. számon kapták kézhez képviselőtársaim. Az egységes javaslathoz érkezett módosító javaslatokról készült a T/7668/25. számú ajánlás, ez a hálózaton elérhető.

Először a benyújtott módosító javaslatokról kell döntenünk. Ezek mindegyikét egyaránt támogatta az előterjesztő és az alkotmányügyi bizottság is, tehát a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

(15.00)

Kérdezem ezért önöket, elfogadják-e az ajánlás 1-10. pontjaiban szereplő módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatokat 247 igen szavazattal, 49 nem ellenében, 30 tartózkodás mellett elfogadta.

A határozathozatal előtt megkérdem, hogy a kormány kíván-e ehhez hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Nem kíván.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/7668. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 238 igen szavazattal, 59 nem ellenében, 31 tartózkodás mellett elfogadta.

Most soron következik a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Hoppál Péter fideszes és Michl József kereszténydemokrata képviselők önálló indítványát T/7667. számon, az egységes javaslatot pedig T/7667/122. számon kapták kézhez a képviselőtársaim. Az egységes javaslathoz érkezett módosító javaslatokról készült a T/7667/132. számú ajánlás, amely a hálózaton mindenki számára elérhető volt. Most ezekről döntünk.

Bejelentem, hogy az ajánlás 9. pontját az előterjesztője visszavonta.

A további benyújtott indítványokat az előterjesztő és az alkotmányügyi bizottság egyaránt támogatja, így a határozathozatal csupán egyetlen döntést igényel.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a módosító javaslatokat az ajánlás 1-8., valamint 10-14. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatokat 248 igen szavazattal, 46 nem ellenében, 33 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem, hogy a kormány álláspontját kívánja-e ezzel kapcsolatban valaki ismertetni. Jelentkezőt nem látok.

Ezért kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/7667. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 248 igen szavazattal, 48 nem ellenében, 34 tartózkodás mellett elfogadta.

Most soron következik a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/7858. számon, az egységes javaslatot pedig T/7858/12. számon kapták kézhez a képviselőtársaim. Az egységes javaslathoz érkezett módosító javaslatokról a záróvitát már lefolytattuk. Most a módosító javaslatokról döntünk, és azt követően kerülhet sor a zárószavazásra.

Kérdezem önöket, hogy elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatait a T/7858/14. számú ajánlás 1-4. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatokat 249 igen szavazattal, 84 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. A zárószavazás előtt tájékoztatom önöket, hogy a Költségvetési Tanács a korábban elfogadott, főösszeget érintő módosító javaslatot véleményezte, és előzetes hozzájárulását adta az egységes javaslat zárószavazásra bocsátásához. A tanács véleménye T/7858/15. számon elérhető a hálózaton.

Kérdezem most a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/7858. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 249 igen szavazattal, 80 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz a számvevőszéki és költségvetési bizottság által benyújtott módosító javaslatról történő határozathozatal, majd a részletes vita újramegnyitása. Az előterjesztést T/7655. számon, a költségvetési bizottságnak a főösszegekre, valamint a költségvetési hiány összegére benyújtott módosító javaslatát pedig T/7655/357. számon kapták kézhez, ami a hálózaton elérhető.

Megadom a szót Nyikos László úrnak, a bizottság elnökének, és egyben a bizottság előadójának. Parancsoljon, elnök úr!
Felszólalások:   203   203-230   211-230      Ülésnap adatai