Készült: 2021.05.18.09:42:49 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

189. ülésnap (2012.05.15.),  101-111. felszólalás
Felszólalás oka Részletes vita lefolytatása
Felszólalás ideje 20:44


Felszólalások:   101   101-111   111-112      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem, kíván-e még valaki felszólalni az adott napirendi ponthoz. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok.

Megkérdezem Csizmadia Norbert urat, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárát, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Csizmadia Norbert: Nem, köszönöm.) Államtitkár úr most nem kíván válaszolni.

Tisztelt Országgyűlés! A benyújtott módosító javaslatokról várhatóan következő ülésünkön döntünk.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország Alaptörvényének első módosítása című törvényjavaslat részletes vitája. Az előterjesztést T/6817. számon, a bizottsági ajánlást T/6817/7. számon megkapták és megismerhették.

Tisztelt Országgyűlés! A bizottsági ajánlás 16 ajánláspontot tartalmaz, ezek közül a 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 16. pontokat az első helyen kijelölt bizottság házszabályellenesnek minősítette, ezért ezekre a részletes vita során nem nyílik meg a vita.

A vitában az ajánlás 1., 2., 3., 13. összetartozó és az ajánlás 7. pontjához lehet hozzászólni. Indítványozom, hogy ezeket egy szakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége az indítványt elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Megnyitom a részletes vitát az ajánlás 1., 2., 3. és 13. összetartozó és az ajánlás 7. pontjára. Kérem önöket, hogy a felszólalásuk elején szíveskedjenek megjelölni azokat a vitaszakaszokat, amelyekhez szólni kívánnak.

Megkérdezem, hogy kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelzés.) Tisztelt Országgyűlés! Jelentkezőt nem látok, ezért a részletes vitát lezárom.

Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e szólni az adott napirendi ponthoz. (Csizmadia Norbert: Nem.) Nem kíván jelen pillanatban szólni államtitkár úr, ezért most folytatjuk munkánkat a következő napirendi pontunkkal.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Az előterjesztést T/6818. számon, a bizottsági ajánlást pedig T/6818/7. számon megkapták és megismerhették.

Tisztelt Országgyűlés! A bizottsági ajánlás összesen kilenc ajánláspontot tartalmaz. Ezek kettő kivételével összetartozóak. Indítványozom, hogy egy szakaszban tárgyalja meg a javaslatokat az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége az indítványt elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Megnyitom a részletes vitát az ajánlás 1-9. pontjaira. Kérem önöket, hogy felszólalásuk elején szíveskedjenek megjelölni azokat az ajánláspontokat, amelyekhez szólni kívánnak.

Megkérdezem, hogy kíván-e valaki felszólalni. (Jelzésre:) Megadom a szót Kovács Tibor képviselő úrnak, az MSZP képviselőcsoportjából.

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Mint ahogy elnök úr említette, összesen kilenc ajánlási pontot tartalmaz a bizottsági ajánlás, ebből nyolcat az MSZP képviselőcsoportja, képviselőtársaimmal együtt nyújtottunk be, illetve egyet a kormánypárt képviseletében Rogán képviselő úr.

A bizottsági ülésen már folytattunk vitát a beadott módosító indítványokkal kapcsolatban, ugyanis el kell mondjuk azt, hogy az eredetileg benyújtott törvényjavaslat nyilvánvalóan és egyértelműen nem felel meg azoknak az elvárásoknak, amelyeket az Európai Központi Bank korábban megfogalmazott. Tehát annak, hogy gyakorlatilag az Unióval, illetve a Nemzetközi Valutaalappal a tárgyalások nem kezdődtek meg, egyik oka az például, hogy a Nemzeti Bankról szóló jogszabályt az Európai Unió nem tartja harmonizáltnak az európai jogrenddel, ezért várja a magyar kormány lépéseit ebben a kérdéskörben.

Benyújtották a törvényjavaslatot, és teljesen nyilvánvaló, hogy néhány pontjában nem felel meg az elvárásoknak ez a javaslat.

Mi kísérletet tettünk a módosító indítványokkal, tisztelt képviselőtársaim, hogy ezt a korrekciót sikerüljön végrehajtania a kormánynak. Meg kell jegyezzük egyébként, hogy a Rogán képviselő úr által benyújtott javaslat sem jogtechnikailag, sem egyéb tekintetben nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, és ez a bizottsági ülésen egyébként ki is derült, mert hiszen bejelentette a kormány képviseletében ott jelen lévő helyettes államtitkár, hogy néhány zárószavazás előtti módosító indítványra még sort kell keríteni.

(Az elnöki széket Balczó Zoltán, az Országgyűlés
alelnöke foglalja el.)

(13.00)

Ezzel szemben az általunk és képviselőtársaim által benyújtott 2. ajánlási pontban szereplő módosító indítvány - amely összetartozik az 5. és 9. pontokkal - tökéletesen megfelel a jogalkotási elveknek, és ha a kormányoldal támogatná ezeket a módosító indítványokat, nem lenne szükség további módosító indítványok benyújtására. Megjegyzem, ezeket az általunk javasolt indítványokat a Magyar Nemzeti Bank jelen lévő képviselője is támogatta, sőt, szeretném külön kiemelni, hogy a 4. pontban szereplő módosító indítványunkat kifejezetten ajánlotta a Nemzeti Bank jelen lévő alelnöke elfogadásra, mint olyan szabályozást, amely a jegybank függetlenségét alapvetően garantálná. A kormánypárti képviselők sajnálatos módon nem támogatták ezeket az indítványokat a bizottsági ülésen. Persze nem értjük és kíváncsian várjuk, hogy majd a zárószavazás előtt milyen módosító indítványok sokaságát fogják benyújtani nyilvánvaló módon a kormánypárti képviselők. Tudják, az a legnagyobb probléma, hogy ezt tudják, és nem szégyellik. Nem szégyellik azt, hogy most felálljanak, és azt mondanák, hogy igen, tudjuk, tisztában vagyunk vele, hogy szükség van ilyen módosító indítványokra, támogassuk az ellenzék által javasoltakat. Nem. Megvárják, amíg elérkezik az utolsó nap, amikor majd szavazni kell a zárószavazás kapcsán, előtte két órával benyújtják az alkotmányügyi bizottságnak azokat a módosító indítványokat, amelyekről szavazni fognak. A kormánypárti képviselők nyilvánvalóan nem is fognak találkozni ezekkel a javaslatokkal, kritika nélkül fogják megszavazni és támogatni azokat az indítványokat, amelyekkel akkor találkoznak, vagy nem is találkoznak, csak a frakcióvezető intésére megszavazzák azokat.

Azt kell mondjam, így szinte nincs is nagyon értelme annak, hogy a plenáris ülésen vagy a bizottsági vitában értelmes szakmai javaslatokkal álljon elő az ellenzék, mert úgyis élből lesöprik az asztalról ezeket az indítványokat, még akkor is, ha ugyanilyen jellegű indítványokkal állnak majd elő a zárószavazás előtt. Egyszerűen elfogadhatatlan, érthetetlen ez a magatartás. Természetesen kíváncsi lennék a kormány véleményére is, amelynek a képviseletében itt ül helyettes államtitkár úr, és aztán majd valószínűleg nem fog szólni semmit. De kíváncsian várom természetesen a kormánypárti képviselők álláspontját és véleményét is, talán megismerhetjük azokat.

Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Képviselő Úr! Egyelőre Lamperth Mónika képviselőtársának a véleményét tudja meghallgatni.

Kettőperces felszólalásra megadom a szót.

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Azért volt nagyon fontos, amit Kovács Tibor képviselőtársam mondott, mert ezt a vitát a távközlési adó bevezetéséről a fideszes-KDNP-s többség eldugta éjszakai vitára. Úgy tűnik, ez már egy olyan bevett technika a parlamenti többség részéről, amivel el tudják érni, hogy olyan ügyről, ami nagyon sok embert érint, ami nagyon fontos lenne a magyar emberek számára, hogy megismerjék, ki mit gondol erről, és hogy egyáltalán mivel tudja megvédeni a Fidesz azt a politikát, amit ebben az ügyben folytat, nos, ezt eldugják az éjszakába.

Pedig érdekes lenne arra figyelni, érdemes lenne arra felhívni a választók figyelmét és érdemes lenne önöknek megmagyarázni, hogyan van az, hogy folyamatosan az adócsökkentést hirdették a választási kampányban, aztán a kormányzásuk elején is, hogy van az, hogy utána egy csuklómozdulattal 500 milliárdot - de ennél inkább többet, mint kevesebbet - elköltöttek a személyi jövedelemadó egykulcsos bevezetésére, több pénzt adtak a gazdagoknak és elvettek a szegényektől, majd még 500 milliárdot elköltöttek részvényekre, és ezt követően meg panaszkodnak, hogy a költségvetési réseket be kell tömködni, ezért új adókat vetnek ki, és persze nyolcéveznek, miközben nem ez a valódi oka annak, hogy önöknek adót kell kivetni, nem is a gazdasági válság, amit senki nem kérdőjelez meg, hiszen küszködik vele az egész világ. Önök azok, akik ezt az ezermilliárdos lyukat előállították a költségvetésen, és utána adót vetnek ki, és szégyenszemre éjszaka tárgyalják a parlamentben.

Nagyon szégyellnivaló ez, kedves fideszes képviselőtársaim! Köszönöm szépen.

ELNÖK: Tisztelt Képviselő Asszony! Az a tény, hogy ennek a javaslatnak az általános vitája ön szerint eldugva vagy éjszaka zajlott, nem teszi lehetővé azt, hogy a módosító javaslatokról szóló részletes vita kapcsán az általános vitához tartozó gondolatmenetet mondja el. Kérem, hogy erre legyenek tekintettel.

Megkérem a következő felszólalókat, jelöljék meg, hogy melyik ajánlási ponthoz, módosító indítványhoz kívánnak hozzászólni.

Megadom a szót Szakács Imrének, a Fidesz képviselőjének.

DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm azt is, hogy Lamperth Mónika hozzászólását ön helyre tette, de azt gondolom, hogy két percben illene arra válaszolni, hogy miért került ebbe az adóssághelyzetbe az ország. Lamperth Mónika nagyon sok mindent elmondott, csak azt nem mondta el, hogy a Medgyessy-, Gyurcsány- és Bajnai-kormányok idején oly mértékben eladósították az országot a szocialista kormányok, fene tudja, hová téve a pénzt, hogy ennek az államadósságnak a visszafizetése jelenti ma a legnagyobb gondot a magyar költségvetésnek. Ha nem kellene a Medgyessy-, Gyurcsány- és Bajnai-kormányok által valutában felvett horribilis államadósságot visszafizetnie a magyar kormánynak és az országnak - hiszen tudjuk jól, hogy minden magyar állampolgár számára több mint félmillió forintos pluszterhet jelentenek ezek az elmúlt nyolc évben, tehát a szocialista kormányzás alatt felvett pénzeszközök -, akkor bizony nem kellene itt erről vitatkoznunk, akkor lehetne több pénzt adni az egészségügynek, lehetne segíteni a szociálisan rászoruló és lemaradó rétegeket, és hadd ne soroljam a további, állam által a lakosság felé nyújtott szolgáltatásokat. Ezt az elemet Lamperth Mónika a felszólalásában valamiért elfelejtette elmondani.

Köszönöm a figyelmét, elnök úrnak pedig a türelmét. (Taps a Fidesz soraiban.)

ELNÖK: Levezető elnökként abba a helyzetbe kerültem, hogy mivel nem akartam félbeszakítani a képviselő asszonyt, ezek után a lovagiasság szabályai szerint ezt a két percet is engednem kellett. De kérem Tukacs Istvánt, aki a következő felszólaló, hogy valóban a módosító indítványokhoz szóljon hozzá tényszerűen.

Megadom a szót.

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. A 2. számú ajánlási ponthoz kívánok hozzászólni. Egyben köszönöm előttem szóló képviselőtársaimnak, hogy abba a helyzetbe hoztak, hogy a további eszmefuttatásokat nekem mellőznöm kell, bár lenne hozzá mondanivalóm.

A gazdasági bizottság ülésén az a furcsa helyzet állt elő, hogy létezik egy, a gazdasági bizottság elnöke által benyújtott javaslat korrekcióra, és létezik egy szocialista szakmai javaslat. A gazdasági bizottság ülésén világossá vált, hogy a javaslatunk teljes mértékben és mindenütt átvezetve kezeli a problémát, Rogán képviselőtársunk javaslata pedig bevallottan nem. Számunkra nem volt teljesen világos, mi az oka annak, hogy ha ez így van - márpedig visszakereshetően a jegyzőkönyv szerint is így van -, akkor vajon miért nem elfogadható az a javaslat, amellyel a szocialista képviselők segíteni akarták, hogy ennek a hányatott sorsú Magyar Nemzeti Bank-törvénynek a korrekciója megtörténjen.

Szeretném jelezni, képviselőtársaim, hogy e törvény gazdasági bizottság, majd a Ház asztalára kerülésének nem az az oka, merthogy feltétlenül muszáj volt ezeket a korrekciókat elvégezni az önök szándéka által, hanem azért, mert világossá vált a kormányzó többség számára, hogy a Magyar Nemzeti Bankkal kapcsolatos törvényt korrigálni kell. S ha megnézzük a 6. ajánlási pontot, amelyhez szintén szeretnék egy gondolatot hozzáfűzni, azt látjuk, hogy olyan típusú javaslatokat tettünk le, amelyek szellemében igyekeznek helyreütni azokat a hibákat, amiket a Magyar Nemzeti Bank-törvénnyel kapcsolatban önök vagy tudatosan, vagy kevésbé tudatosan elkövettek.

Így hát számomra érthetetlen a 2. ajánlási pont támogatásának a hiánya a kormányoldal részéről. Mi változatlanul szeretnénk ennek a szakmai megoldásnak a mentén érvelni a továbbiakban.

Elnök úr, köszönöm a lehetőséget. (Taps az MSZP soraiban.)

(13.10)

ELNÖK: Megadom a szót kettőperces időkeretben Kovács Tibornak, az MSZP képviselőjének.

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. A 4. ajánlási pontról szeretnék beszélni, a monetáris tanács tagjainak kinevezéséről, hatásköréről és feladatairól, ami természetszerűleg a fideszes képviselőtársam által elmondottakhoz semmilyen módon nem kapcsolódik olyan értelemben, hogy semmi köze az előző kormányzat működéséhez, mert ezt a szabályozást a Fidesz-kormány változtatta meg és szüntette meg. A Magyar Nemzeti Bank vezetése többször jelezte - de nemcsak ők, hanem az Európai Központi Bank is -, hogy szükségszerű pontosan szabályozni, hogy a monetáris tanácsnak hány tagja van, milyen feltételekkel, hogyan s mint nevezhetők ki, hogyan történik az ő leváltásuk, vagy hogyan történik a hivataluk, megbízatásuk megszüntetése, a hatáskörük, a tagjainak a száma nyilvánvalóan.

Ezt önök a korábbi szabályozásból kivették, illetve a mostani szabályozással bővíteni szerették volna a monetáris tanács létszámát, az alelnökök számát, amit az Európai Központi Bank is vitatott, hogy ezt szükségszerű lépés-e megtenni a jelenlegi szabályozás mellett, vagy a jelenlegi vezetők is el tudják látni ezeket a feladataikat.

Mi erre vonatkozóan egészen pontos szabályozást tettünk le az asztalra, nyújtottunk be a 4. ajánlási pont keretében, és érthetetlennek tartjuk, hogy miután - még egyszer hangsúlyoznám - a jelen lévő nemzeti banki vezetés is alapvetően szükségesnek tartotta ennek a módosításnak az elfogadását, ennek ellenére a kormánypárti többség mindenféle indoklás, magyarázat nélkül leszavazta ezt a javaslatunkat, amit persze érthetetlennek és elfogadhatatlannak tartunk.

Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps az MSZP soraiban.)

ELNÖK: Megkérdezem, kíván-e még valaki felszólalni. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok.

Megkérdezem Csizmadia Norbert államtitkár urat mint előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Jelzésre:) Nem kíván válaszolni. A benyújtott módosító javaslatokról várhatóan következő ülésünkön döntünk.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Navracsics Tibor, Szabó Erika, Kósa Lajos, Rogán Antal, Láng Zsolt, Horváth László, Pesti Imre, Fidesz, képviselők önálló indítványát T/6930. számon, a bizottsági ajánlást pedig T/6930/3. számon megkapták.

Tisztelt Országgyűlés! A bizottsági ajánlás összesen három ajánláspontot tartalmaz. Indítványozom, hogy ezeket egy szakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége az indítványt elfogadta.

Így tehát megnyitom a részletes vitát az ajánlás 1-3. pontjaira. Most is kérem, hogy jelezzék azt az ajánlási pontot, amelyhez hozzá kívánnak szólni. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelzés.) Nem, így a következő bejelentést kell tennem: amennyiben a kormány képviselője - aki felszólalhat zárszó előtt ilyenkor is - nem kíván felszólalni, a benyújtott módosító javaslatról várhatóan következő ülésünkön döntünk. (Jelzésre:) Tehát az előterjesztő képviseletében jelen lévő Horváth László képviselő úr... (Dr. Pesti Imre jelzésére:) Tisztáznunk kellett volna, hogy ki az előterjesztő, mert eddig Horváth úr volt bent, de természetesen, amennyiben Pesti Imre úr úgy döntene, akinek egyébként is van még hozzászólásra lehetősége mint előterjesztőnek...

Megadom a szót Pesti Imrének, a Fidesz képviselőjének.
Felszólalások:   101   101-111   111-112      Ülésnap adatai