Készült: 2020.04.08.11:03:21 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

190. ülésnap, 248. felszólalás
Felszólaló Mandur László (MSZP)
Felszólalás oka általános vita lezárva
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 3:36

Felszólalások:  <<  248  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a képviselői felszólalások következnek, 15-15 perces időkeretben. Írásban senki nem jelezte felszólalási igényét. Kérdezem, hogy kíván-e valaki szólni. Gombnyomással jelezze! (Senki sem jelentkezik.) Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy nincs ilyen képviselő.

Tisztelt Országgyűlés! Az együttes általános vitát ezzel le is zárom. Mivel az országgyűlési határozati javaslathoz nem érkezett módosító javaslat, részletes vitára nem kerül sor, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/8819. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 356 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Dr. Kállai Ernő, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa jelezte, hogy a tatárszentgyörgyi emberölés ügyében a holnapi napon napirend előtt fel kíván szólalni az Országgyűlés ülésén.

Az Országgyűlés elnöke egyeztetett a frakciókkal, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy az Országgyűlés, Házszabálytól való eltéréssel, biztosítsa ennek lehetőségét. Az Országgyűlés elnöke H/8973. számú, a házbizottság nevében előterjesztett javaslatában azt kezdeményezte, hogy az Országgyűlés úgy térjen el a Házszabály rendelkezéseitől, hogy a holnapi ülésnapon az országgyűlési biztos az 51. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ötperces időkeretben napirenden kívül felszólalhasson, és ehhez a kormány képviselője ugyancsak ötperces időkeretben hozzászólhasson.

Az indítványt a frakcióvezetők megkapták. Kérdezem, kíván-e élni valaki a felszólalás lehetőségével. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, nincs ilyen képviselő. Így a határozathozatal következik.

Felhívom a figyelmüket, hogy a Házszabálytól való eltérés elfogadásához a jelen lévő képviselők négyötödének igen szavazata szükséges. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hozzájárul-e a Házszabálytól való eltéréshez a H/8973. számú javaslat alapján. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a Házszabálytól való eltérést 353 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a mentelmi ügyek megtárgyalása és a határozathozatalok.

A mentelmi bizottság Karsai József képviselő mentelmi ügyeiben két határozati javaslatot terjeszt elő. A bizottság H/8923. számú javaslatában azt indítványozza, hogy a Békéscsabai Városi Bíróság megkeresésével érintett ügyben az Országgyűlés a képviselő mentelmi jogát ne függessze fel.

Megadom a szót Géczi József Alajos bizottsági elnök úrnak, aki a bizottság javaslatát szóban is meg kívánja indokolni.

Parancsoljon, öné a szó, elnök úr.

Felszólalások:  <<  248  >>    Ülésnap adatai