Készült: 2021.06.25.14:25:08 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

128. ülésnap (2000.03.22.), 154. felszólalás
Felszólaló Demeter Ervin
Beosztás a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter politikai államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend utánihoz hozzászólás
Videó/Felszólalás ideje 4:15


Felszólalások:  Előző  154  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DEMETER ERVIN, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter államtitkára: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! A napirend utáni felszólalását egy feltételezésre alapozta, nevezetesen, hogy a kormány inflációs várakozásai és számításai nem fognak teljesülni. Egy ilyen kérdés nyilvánvalóan nyitott az év vége előtt.

Én mégis azt mondom, hogy az elmúlt egy év tapasztalata azt mutatja, hogy a kormány megérdemli a bizalmat ezen a területen, hisz az infláció a várakozások alatti mértéket öltött. Nyilván ön is tudja, hogy az inflációra a várakozások is jelentős hatással vannak. Tehát abban vagyunk érdekeltek a patkó mindkét oldalán, hogy ezek a várakozások minél alacsonyabbak legyenek, ezért felelőssége van minden komoly közéletformáló személynek és országgyűlési képviselőnek egy ilyen probléma felvetésében.

Tisztelt Képviselő Úr! A kamatpolitika mozgásterét a jelenlegi árfolyamrendszerben a leértékelés, a külföldi kamatok alakulása, a külföldi befektetők által elvárt kockázati prémium együttes mértéke jelöli ki. A kamatpolitikának ugyanakkor tekintettel kell lennie a belföldi gazdasági folyamatokra is. Éppen ezért a jegybank kamatpolitikájának az a célja, hogy a dezinfláció érdekében azt a kamatszintet tartsa, amely még nem indukál túl magas kamatérzékeny tőkebeáramlást. A jelentős és állandósuló tőkebeáramlás esetén azonban a kamatcsökkenés elkerülhetetlen, mivel a beáramló többletpénz kivonása - amit az inflációs nyomás elkerülése tesz szükségessé - csak a jegybank és végső soron a költségvetés által vállalt többletköltségek mellett lehetséges.

Nem lehet célunk az, hogy csak a kamatok által ösztönzött spekulatív célú tőkebeáramlást bátorítsuk. A lecsökkenő mértékű kamatok mellett is folytatódó tőkebeáramlás ugyanakkor a gazdaság hosszú távú forrásigényét is megalapozza. Ez a külföldi megtakarításokkal együtt lehetővé teszi a gazdasági növekedés dinamizmusát, sőt az általunk kívánt fokozását is. A jegybank az eddig alkalmazott kéthetes betéti konstrukció mellett ezentúl, ezt követően három hónapos kötvényt is fog kibocsátani. Ez reményeink szerint elősegíti a többletlikviditás felszívását anélkül, hogy a reálkamatok indokolatlan süllyedése bekövetkezne.

 

 

(17.10)

 

Ezen túl lehetőség van arra is, hogy szabályozó intézkedéseket hozzunk, aminek révén a tőkemozgások liberalizálásának fokában való visszalépés nélkül megnöveljük a költségét, illetve a kockázatát a kamatindukált tőkebeáramlásnak.

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a sterilizációs költségeket is figyelembe véve a kamatok csökkenése az államháztartás számára jelentős megtakarításokat eredményez.

Tájékoztatom a képviselő urat arról, hogy a kormány a továbbiakban is a megcélzott dezinfláció megvalósítására törekszik, s erre helyezi a fő hangsúlyt. Az e téren elért sikereket, egyúttal a hazai megtakarítások alakulását is kedvezően érinti, hiszen a reálkamatok kalkulálásánál nem a visszatekintő inflációs adatokat, hanem a jövőbeni, az előretekintő, a mainál reményeink szerint és a valóságban is jóval kisebb inflációs mértéket kell alapul venni.

Mindezek mellett megjegyzem, hogy a monetáris politika formálása alapvetően, sőt teljes mértékben a jegybank feladata. A kormány e téren a fiskális politikai lépéseivel, az államadósság finanszírozása terén követett gyakorlatával, közvetve a piaci mechanizmusokon keresztül tud csak a folyamatokra hatni. Köszönöm a felvetését, képviselő úr, és kérem, fogadja el válaszunkat.

Köszönöm. (Taps a Fidesz padsoraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  154  Következő    Ülésnap adatai