Készült: 2020.09.24.01:58:21 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

133. ülésnap (2000.04.12.), 295. felszólalás
Felszólaló Balogh József (FKGP)
Beosztás  
Bizottsági előadó Gazdasági bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 4:54


Felszólalások:  Előző  295  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BALOGH JÓZSEF, a gazdasági bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Amikor az Országgyűlés tavaly decemberben megtárgyalta és elfogadta a gazdasági kamarákról szóló törvényt, akkor egyben arról is döntött, hogy a kamarák a jövőben ne lássanak el közigazgatási feladatokat, egyben felhívta a kormányt arra, hogy a szükséges törvénymódosításokról nyújtson be az Országgyűlés számára egy törvényjavaslatot. E feladat végrehajtását célozza a most tárgyalt törvényjavaslat.

A gazdasági bizottság 2000. április 4-ei ülésén tárgyalta az előterjesztést, amikor is többek között a Gazdasági Minisztérium képviselője részéről elhangzott, hogy a kormány szándékai szerint a közigazgatási feladatoknak a kormányzati szervekhez való telepítését úgy kell kialakítani, hogy az eddig nyújtott szolgáltatásokat és az egyablakos ügyintézés kialakított rendszerét legalább az eddigi színvonalon, de ha lehetséges, még magasabb felkészültséggel és hatékonysággal lehessen ellátni. Ennek érvényesítése érdekében indokolt, hogy az okmányirodák már kiépített és a továbbiakban még fejlesztendő infrastruktúrájának bázisán az egyéni vállalkozókkal kapcsolatos hatósági, illetve közigazgatási feladatok a körzetközponti jegyzőkhöz legyenek telepítve; a nagyobb szakmai felkészültséget igénylő feladatokat pedig az egyes szabályozási területek felett szakmai felügyeletet gyakorló közigazgatási szervek vegyék vissza.

A törvényjavaslat többek között módosítani kívánja az egyéni vállalkozásról szóló törvényt, a cégtörvényt, az adózás rendjéről szóló törvényt, a statisztikáról szóló törvényt, a versenytörvényt és még több más törvényt is. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a jelzett törvénymódosítások mindegyike technikai jellegű módosítás, az egyes törvények rendelkezéseit tartalmában nem érinti. Ezzel párhuzamosan azonban megteremti annak a lehetőségét, hogy a közigazgatási szervek az Országgyűlés által meghatározott időpontra át tudják venni a közigazgatási feladatokat, és az egyes nyilvántartások korszerű informatikai rendszerrel történő összekapcsolása révén a hatósági ügyintézés hatékonyabbá, magasabb színvonalúvá váljon. A kormány felhívta az érintett közigazgatási szerveket, hogy készítsenek részletes kimutatást ennek pénzügyi szükségletéről, illetve infrastruktúrájáról.

A legnagyobb feladatot jelentő egyéni vállalkozói igazolványok, illetve az egyéni vállalkozókkal kapcsolatos hatósági feladatok a már létező okmányirodák rendszeréhez lennének telepítve. Miután ez az infrastruktúra egyébként rendelkezésre áll, ez csak egy pluszfeladat lenne az okmányirodák számára. A kormány képviselője egyébként ellenzéki felvetésre mindezt megerősítette, tehát az okmányirodákat nem az egyéni vállalkozókkal kapcsolatos feladatok ellátására építette ki a kormány, hanem ezzel párhuzamosan sok egyéb feladat ellátására.

A bizottság ellenzéki képviselői közül voltak, akik a törvényjavaslat visszavonását, illetőleg későbbre halasztását javasolták, többen gondoltuk azonban úgy, hogy az elfogadott kamarai törvény előír bizonyos feladatokat, amelyek ebben a most tárgyalandó törvényjavaslatban szerepelnek, akkor pedig nem szabad elodázni annak vitáját, mert kifutnánk az időből; tudniillik a kamaráktól nem azonnali hatállyal vontak el bizonyos jogosítványokat, hanem még több hónapjuk van a régi feladataik teljesítésére. Ha most mi halasztanánk el az általános vitát, akkor erre az időszakra, akár meghatározatlan ideig, akár később feltornyosult feladatokkal találnánk szembe magunkat, és akkor már tényleg nehezen lenne kivitelezhető a feladatok átadása-átvétele.

Tisztelt Országgyűlés! A gazdasági bizottság végül a T/2401. számmal jelölt törvényjavaslatot 15 igen, 13 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett általános vitára alkalmasnak tartotta.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)

 
Felszólalások:  Előző  295  Következő    Ülésnap adatai