Készült: 2020.09.22.03:45:03 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

207. ülésnap, 184. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Felszólalás oka Részletes vitára bocsátás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 5:16

Felszólalások:  <<  184  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat. Folytatjuk munkánkat.

Először sürgős tárgyalásba vételi kérelemről határozunk. Herbály Imre, a Magyar Szocialista Párt képviselője kezdeményezte a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény módosítását kezdeményező T/9434. sorszámú törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét. Megkérdezem az előterjesztőt, kívánja-e indokolni a sürgős tárgyalásba vételt két percben. (Herbály Imre jelzi, nem kíván szólni.) Jelzi, hogy nem kívánja.

Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/9434. sorszámú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 172 igen szavazattal, 127 nem szavazat ellenében, egy tartózkodással sürgős tárgyalásba vette.

Tisztelt Országgyűlés! Most a részletes vitára bocsátások következnek. Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény és a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény módosításáról szóló T/9368. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 323 igen szavazattal egyhangúlag részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló T/9205. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 195 igen szavazattal, 136 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodással részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Állami Számvevőszék 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. A költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság önálló indítványát H/9470. sorszámon kapták kézhez.

Arra figyelemmel, hogy az országgyűlési határozati javaslathoz módosító indítvány nem érkezett, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/9470. sorszámú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 343 igen szavazattal egyhangúlag az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

Egy gép nem működik, Veresné Szabó Éva gépét kérem szépen működésbe hozni. (Dr. Szabó Éva jelzésére:) Köszönöm szépen, igennel szavazott. Köszönöm szépen, jegyeztük.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló országgyűlési határozati javaslat általános vitája és lehetőség szerint a határozathozatal. Az emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság önálló indítványát H/9484. sorszámon, a költségvetési bizottság ajánlását pedig H/9484/1. sorszámon kapták kézhez a képviselők.

Megadom a szót Godó Lajos úrnak, a napirendi pont előadójának, 20 perces időkeretben.

Felszólalások:  <<  184  >>    Ülésnap adatai