Készült: 2021.06.19.15:02:18 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

104. ülésnap (1999.12.01.), 387. felszólalás
Felszólaló Dr. Hende Csaba
Beosztás igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend utánihoz hozzászólás
Videó/Felszólalás ideje 4:51


Felszólalások:  Előző  387  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. HENDE CSABA igazságügyi minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A "polgárőrség" összefoglaló elnevezés alatt azokat az egyesülési jog alapján létrehozott társadalmi szervezeteket értjük, amelyek egy-egy település vagy településrész közbiztonságának javítására, a rendőrség tevékenységének támogatására jöttek létre. Az ilyen céllal létrehozott szervezetek társadalmi jelentőségét mutatja az is, hogy hazánkban közel 1100 ilyen szervezet tevékenykedik mintegy 40 ezer fős tagsággal.

A problémát az jelenti, hogy a polgárőrszervezetek, illetve tagjaik szélesebb jogosítványokkal való felruházása érinti az adott szervezetek jogállását, felelősségét, a velük szemben támasztható jogi követelményeket.

Gondot okoz az is, vajon mennyiben gyakorolhat magánszervezet közhatalmi jogosítványokat. Az intézkedési jogosultságok többsége egyértelműen közhatalmi jellegű, amelyekkel az egyesülési jog alapján létrejött társadalmi szervezeteket alkotmányosan nem lehet felruházni. Az állampolgári és emberi jogok korlátozása csak fokozott felelősség és kellő képzettség mellett gyakorolható. Ehhez további feltétel a megfelelő szervezeti rendben érvényesülő kontroll, a szervezeten belüli és kívüli irányítás és nem utolsósorban a törvényességi felügyelet. Nem lehet cél, és az alkotmánynak sem felelne meg, hogy fegyveres magánszervezetek, erőszak legális gyakorlására feljogosított egyesületek jöjjenek létre.

Nem felejthetjük el, hogy a polgárőrség, ellentétben például a közterület-felügyelettel, társadalmi szervezet. Ezenkívül számos egyéb tényező miatt sem lenne szerencsés az ön által felvetett jogosítványokkal felruházni ezen szervezeteket. Ilyennek tekinthető, hogy a közterület-felügyeletről szóló törvény alapján a közterület-felügyelő eljárása során közhatalmat gyakorol, közigazgatási hatáskörben jár el, hatósági jogköre van, intézkedéseivel a polgárok alapjogait korlátozhatja. Ezért köztisztviselő a közterület-felügyelő; ennek megfelelően köztisztviselői vizsgát tesz. Feladatkörében eljárva hivatalos személy, kinevezéséhez képesítési követelmény a közterület-felügyelői vizsga letétele is. Intézkedésre csak akkor jogosult, ha az előírt feltételeknek megfelel.

A polgárőrszervezetek és -egyesületek tagjai természetesen nem rendelkeznek ilyen vagy ehhez hasonló felkészültséggel. Ezért számukra a közterület-felügyelői intézkedési jogkörök átadása nem járható út, öntevékeny közreműködésük viszont nélkülözhetetlen a helyi közbiztonság javításában. Ezt egyébként a közterület-felügyeletről szóló törvény is megerősíti, melynek alapján a közterület-felügyelet jogosult együttműködni a polgárőrség helyi szervével.

A rendőrségről szóló törvény módosítása alapján a polgárőrszervezet tagjainak a közbiztonság javítására irányuló és a rendőrséggel együttműködési megállapodás szerint végzett tevékenysége közfeladat. A rendőri szervek vezetői időben felismerték, hogy a polgárőrszervezetek tevékenysége szervesen kapcsolódik a rendőrség alapfeladatához, azt jól kiegészíti. Ennek alapján a rendőri szervek és a polgárőrszervezetek együttműködési megállapodásokat kötöttek.

A megállapodások szerint a rendőrség híradás-technikai eszközöket biztosít a polgárőrök szolgálatellátása idejére, közös szolgálatokat szerveznek, a rendőrség részt vesz a polgárőrszervezetek tagjainak képzésében. A polgárőrök jelzik a rendőrség felé az általuk észlelt jogsértéseket, a bűncselekmény elkövetését lehetővé tevő körülményeket.

Szeretném megemlíteni, hogy a polgárőrök természetesen megtehetik mindazt, amit bármely magyar állampolgár megtehet, vagyis a tetten ért bűnözőt elfoghatják, és a jogos védelem Btk.-ban rögzített hatályainak túllépése nélkül, a saját maga vagy mások ellen intézett vagy közvetlenül fenyegető támadást az elhárításhoz szükséges, tehát arányos mértékben és erővel elháríthatják.

A jogalkotás a maga eszközeivel természetesen honorálja a polgárőrség tagjainak önzetlen, akár saját testi épségüket is kockáztató tevékenységét. Szeretném megemlíteni, hogy az Országgyűlés éppen most tárgyalja - tegnap folyt le az általános vita - a büntető jogszabályok módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely a közfeladatot ellátó személy részére biztosított fokozott büntetőjogi védelmet kiterjeszti a polgárőrökre is.

E helyről is a kormány nevében ezúton megköszönöm valamennyi polgárőr áldozatos munkáját, és csatlakozom a képviselő úrnak a polgárőrök irányában iméntiekben hangoztatott jókívánságaihoz.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps.)
Felszólalások:  Előző  387  Következő    Ülésnap adatai