Készült: 2020.04.09.03:17:05 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Kovács László
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 17
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2006.02.06.(285)  196 Tárgysorozatba vétel T/19067 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról felszólalás 2:11
2005.12.01.(275)  150 Általános vita lefolytatása H/18204 A 100 lépés program megvalósításáról szóló beszámoló elfogadásáról
J/18203 A 100 lépés program megvalósításáról
felszólalás 3:39
 162 Általános vita lefolytatása T/18196 A gazdasági társaságokról
T/18197 A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
T/18198 A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról
vezérszónoki felszólalás 24:24
 176 Általános vita lefolytatása T/18196 A gazdasági társaságokról
T/18197 A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
T/18198 A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról
kétperces felszólalás 1:41
2005.06.13.(236)  292 Általános vita folytatása és lezárása T/16127 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más törvények módosításáról kétperces felszólalás 1:01
2005.05.30.(230)  216 Általános vita lefolytatása T/16128 A cégben fennálló vagyoni hányadát rosszhiszeműen átruházó személy felelősségének megállapítása érdekében a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, valamint a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 1:42
 218 Általános vita lefolytatása T/16128 A cégben fennálló vagyoni hányadát rosszhiszeműen átruházó személy felelősségének megállapítása érdekében a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, valamint a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról felszólalás 8:13
 226 Általános vita lefolytatása T/16128 A cégben fennálló vagyoni hányadát rosszhiszeműen átruházó személy felelősségének megállapítása érdekében a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, valamint a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról kétperces felszólalás 2:10
 230 Általános vita lefolytatása T/16128 A cégben fennálló vagyoni hányadát rosszhiszeműen átruházó személy felelősségének megállapítása érdekében a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, valamint a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról kétperces felszólalás 1:49
2004.11.23.(189)   96 Általános vita lefolytatása T/12494 A cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint más, kapcsolódó törvények módosításáról felszólalás 10:01
2004.04.20.(143)   20 Általános vita lefolytatása T/9445 Az európai részvénytársaságról vezérszónoki felszólalás 9:45
2003.09.15.(85)  215 Általános vita lefolytatása T/4625 Az elektronikus cégeljárásról és a cégiratok elektronikus úton történő megismeréséről felszólalás 8:32
2003.05.26.(73)  199 Általános vita lefolytatása T/3940 A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról felszólalás 4:52
2003.05.12.(71)  206 Általános vita megkezdése T/3803 Az európai gazdasági egyesülésről, valamint a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény és a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény jogharmonizációs célú módosításáról vezérszónoki felszólalás 13:39
2002.10.30.(29)   18 Általános vita megkezdése T/1092 A közvetítői tevékenységről vezérszónoki felszólalás 7:04
<< 1  2 >>
Összesen: 17