Készült: 2020.10.26.14:18:28 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

209. ülésnap, 152. felszólalás
Felszólaló Dr. Tilki Attila (Fidesz)
Felszólalás oka elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 2:20

Felszólalások:  <<  152  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. TILKI ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Az Európai Unió kohéziós alapjának támogatása révén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a szilárdhulladék-gazdálkodási program lehetőséget teremt arra, hogy a XXI. századhoz méltó színvonalon oldódjanak meg 240 település mintegy 217 ezer háztartásának hulladékkal kapcsolatos gondjai.

Jelenleg több településen található olyan működő földmedrű és szigetelt hulladéklerakó, amelynek rétegrendje nem felel meg a 20/2006. KvVM-rendelet előírásainak. A rendelet értelmében - tekintet nélkül az adott lerakó teltségére vagy részleges megfelelőségére - 2009. július 16-áig a megye valamennyi hulladéklerakóját be kell zárni, ezt követően oda további hulladék nem helyezhető el. A projekt keretében jelenleg megvalósítás alatt álló kisvárdai és nagyecsedi, valamint a projekt módosítási kérelmének sikeres elfogadása esetén megépítendő nyíregyházi lerakó teljes mértékben megfelel majd az érvényes előírásoknak. A kormányzati nehézkességekből, illetve a nem megfelelő előkészítésből adódóan ezek a lerakók nem lépnek működésbe a rendelet által előírt határidőig.

A fentiekből következően a rendeletben megadott határidőt követően a megyében nem lesz olyan hulladéklerakó, amely befogadhatná a keletkező hulladékot, így azt jóval magasabb költséggel valamely szomszédos megye lerakójában kellene elhelyezni, már ha ezek a többlethulladék befogadására képesek és alkalmasak lesznek. A július 16-ai határidőt követően többszöri egyeztetés után a megyei szilárdhulladék-gazdálkodási társulás tulajdonában álló új lerakók működésbe lépéséig a megyében kizárólag a tiszaszentmártoni, ibrányi és a nyíregyházi hulladéklerakó működhet tovább a jelenlegi ismereteink szerint.

Kérdezem a tisztelt miniszter úrtól: a fentiekben ismertetett kapacitásszűkösség és a lakosság teherviselő képességének figyelembevételével elérhetőnek tartja-e, hogy az átmeneti időszakban a megyében jelenleg működő valamennyi, de legalább a HDPE-szigeteléssel épült, jelenleg is szabad kapacitással bíró hulladéklerakó tovább működjön? Milyen más átmeneti megoldást tud javasolni? (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) Hová vigyük a szemetet, ha bezárnak a jelenlegi hulladéklerakók? (Taps a Fidesz soraiban.)

Felszólalások:  <<  152  >>    Ülésnap adatai