Készült: 2020.09.19.11:47:33 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
32 112 2006.11.16. 4:32  1-273

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy roma származású képviselőként egy olyan népcsoportról is szóljak, amiről általában ritkán és kevés szó esik még e Házban is. Arról kellene szólnom, hogy a 2007-es költségvetésben a magyarországi cigányság számára milyen tervezett pénzösszegek vannak. Ennek hiányában engedjék meg, hogy arról beszéljek, hogy hol tart ma a magyarországi cigányság.

1970-ben egy kutatásban a következőt lehetett olvasni: "A cigányság egészségügyi állapota katasztrofális. A cigányság lakhatási gondjait, megoldását meg kellene oldani. A cigányság 90 százaléka dolgozik." Még egyszer hangsúlyozom, 1970-ről beszélek. Napjainkban ugyanezt elmondhatjuk, hogy a helyzet nem változott, ellenben a cigányság 90 százalékának nincs munkája. Előrebocsátanám, hogy mikor a 90 százaléka dolgozott a magyarországi cigányságnak, az cáfolja azt a tévhitet, amit általában szoktak és hangsúlyoznak, hogy a magyarországi cigányság nem akar Magyarországon dolgozni. Ez nem igaz, ha lenne rá lehetősége, dolgozna.

Társadalmi vita a cigánysággal kapcsolatban többször volt, az elmúlt 15 év vitája eljutott oda, hogy nagyjában-egészében konszenzus volt abban, hogy a magyarországi cigányság három pilléren nyugszik a felemelkedésben. Az első a munkahelyteremtés, a második az iskoláztatás és a harmadik a cigánytelepek megszüntetése. Ebben politikai konszenzus van.

Nem állítom, hogy az elmúlt 15 évben nem volt elmozdulás, de arra a következtetésre jutottunk, hogy a magyarországi cigányság felemelkedése nem feltétlenül a pártokon múlik, hanem bizonyos értelemben a kormányfők akaratán. Miért mondom én ezt? Nagyon jó irányba ment el az utolsó nyolc évben, kivéve a Gyurcsány-kormányt, a magyarországi cigányság támogatása. A konszenzusból kialakult az, hogy ösztöndíjrendszer, munkahelyteremtés és telepfelszámolási program is indult Magyarországon. Én nem szeretném az Orbán-kormányt és a Gyurcsány-kormányt összehasonlítani, de ellenben ebből a szemszögből szeretném, ha össze tudnánk hasonlítani, mondjuk, a Medgyessy- és a Gyurcsány-kormányt.

Medgyessy Péter, aki egy cigánybarát miniszterelnöknek számított Gyurcsányhoz képest, 800 millió forintot költött - még egyszer mondom, MSZP-s kormányról beszélek, 800 millió forintot költött - ösztöndíjrendszerre, a Gyurcsány-kormány már csak 390 milliót ad. A telepfelszámolás Medgyessy Péter kormányában 800 millió forint volt, most 400 millió van tervezve. Ezek után, ha megnézzük, hogy a költségvetés milyen megszorításokat tartalmaz, és nemcsak a cigányság, hanem a szegények számára is, akkor bátran állíthatom, hogy ez a 2007-es költségvetés tulajdonképpen egy modern roma holokauszt.

Miért is mondom én ezt? Olyan megszorítások érik a magyarországi cigányságot, hogy lassan nem azt a kérdést kell föltenni, amit Török úr tett föl, hogy esélyt a jövőnek, hanem egyáltalán van-e életlehetősége a magyarországi cigányságnak. Én azt gondolom, hogy nincs, éppen ezért ezt a költségvetést mi, cigányok nem tudjuk elfogadni.

Köszönöm szépen. (Taps az ellenzék padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
32 118 2006.11.16. 2:19  1-273

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Gál képviselő úrnak mondanám érthetően és magyarul: én arról beszélek, ellentétben önnel, hogy mi, cigányok nem kívánunk folyamatosan csak segélyből és a gyerekek után járó kedvezményből élni. Kérjük és követeljük most önöktől - mert önök vannak kormányon -, tegyék meg annak a lehetőségét, hogy a magyarországi cigányság az alkotmányos jogain kívül - mert az alkotmány rendelkezik arról, hogy a szociálisan rászorultakról gondoskodik az állam - azokba a szférákba is be tudjon kerülni, ahol valamivel jobb élet várhat rá. Meg kellene érteni, hogy vége van a kommunizmusnak. A kommunizmusnak volt ez a szlogenje, mindig mindent jelszavakba ontott, az volt az egyik jelszava, hogy munkás-paraszt hatalom van Magyarországon. Érdekes módon, tisztelt uram, ön sem a parasztok és a munkások közé akart bekerülni, hanem értelmiségi akart lenni, és nem vette komolyan.

Ellenben mi, romák komolyan vettük azt, hogy ha dolgozni fogunk és munkások leszünk, akkor a családunkat életünk végéig el fogjuk tudni tartani. Nem ez történt. De higgyék el, hogy nem akarunk ennek az országnak az eltartottjai lenni, mi is szeretnénk becsatlakozni az ország vérkeringésébe, és önöknek a költségvetésen keresztül ezt kellene tudni biztosítani. Én ezt a költségvetésből nem olvasom ki sajnálatos módon.

Azok az intézkedések, amiket most készülnek hozni, egy burkolt roma holokausztot készítenek elő. Ennek megvannak az első jelei: tegnapi és mai hír, hogy száz roma család már Svédországba készül. Ne nyugodjanak meg, vissza fognak jönni, mert ott sem fogják őket fogadni, és ez még nagyobb terhet fog róni Magyarországra. Értsék már meg, hogy nem önök ellen vagyunk, hanem önökkel szeretnénk együtt élni.

Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki oldalon.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
50 100 2007.02.20. 2:09  19-169

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy reagáljak a vitában elhangzottakra, valamint arra is, ami nem hangzott el. Ezekről a témákról e Házban nagyon nehéz úgy beszélni, hogy nem tárjuk fel a teljes igazságot, és nem egy teljes társadalomképet mutatunk be a vitában. Ebből a társadalomképből és ebből a vitából nagyon hiányzik a magyarországi cigányság helyzete.

Egyet kell értenem azzal, hogy az első számú nemzeti sorskérdés Magyarország népesedése. Egyet kell értenem azzal is, hogy jövőnk esélye a gyermek. De azzal már nem tudok egyetérteni, hogy jövőnk esélye a szegény gyermek; ha egyáltalán létezik az a fogalom, hogy gyermekszegénység. Én azt tudom mondani, hogy inkább a családok szegénységéről lehet beszélni, és ha erről beszélünk, akkor a magyarországi cigányság hátrányos helyzete kimutatható.

Nem bontotta ki a kormány első embere, hogy a megszületendő százezer gyermeknek több mint a fele szegény, és a szegény gyerekeknek több mint a fele roma származású. Erről a témáról nem lehet úgy beszélni, hogy a kormány nem mondja meg, mit kíván tenni például a magyarországi cigánysággal ezen a területen.

El kell mondanom azt is, hogy mit nem tudtunk meg ebben a vitában. Nem tudtuk meg, hogy miért nem volt jó az Orbán-kormány népesedési politikája. És sajnálatos módon nem tudtuk meg, hogy mi a Gyurcsány-kormány népesedési politikája.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
52 259 2007.02.27. 7:42  256-274

VARGA JÓZSEF, az emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság előadója, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A kormány által J/92. számon benyújtott, beszámoló a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről című dokumentum elfogadását az Országgyűlés emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának tagjai egyhangúlag támogatták. A beszámoló átfogó és világos áttekintést nyújt a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről a vizsgált időszakban, s jelzi a megoldandó problémákat, számos esetben kritikával illeti az illetékes szerveket.

A kisebbségi önkormányzatok működésével, a kisebbségi önkormányzati rendszer problémáival behatóan foglalkozott a kisebbségi jogok országgyűlési biztosa 2003-2004. évi beszámolójában. A kisebbségi ombudsman vizsgálódásának eredményeképp a kormány beszámolója is rámutat a kisebbségi önkormányzatok működésével kapcsolatos problémákra. A települési önkormányzatok jelentős problémaként értékelték, hogy az önkormányzati törvényben kötelező feladatként előírt kisebbségi jogok érvényesülésének biztosításához közvetlenül nem kaptak költségvetési támogatást.

Szinte általánosan jelentkező gond, hogy a kisebbségi önkormányzatok vezetői szerint a kisebbségi önkormányzatokat a helyi önkormányzatok nem tekintik egyenrangú félnek. A kisebbségi biztos megállapította, hogy a színvonalas érdek-képviseleti munkához nem elégséges a központi költségvetésből nyújtott támogatás, a kisebbségi önkormányzatok működésének hatékonyságát jelentősen akadályozza az alulfinanszírozottság. Probléma továbbá, hogy az állami normatíva azonos nagyságú, tekintet nélkül a kisebbséghez tartozók létszámára, a település jellegére és az ellátandó feladatokra. E fenti megállapítások fényében különösen érthetetlen, hogy a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló törvény szerint a kisebbségi önkormányzatok támogatásának összege 640 ezer forint, tekintet nélkül a település méretére, a kisebbség számarányára.

Az Állami Számvevőszék 2005. január hónapban jelentést adott ki a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek támogatási rendszerének átfogó ellenőrzéséről. Az ellenőrzés a 2001-2003 közötti időszak előirányzatainak teljesítésére és a 2004. év előirányzataira terjed ki. A kormány beszámolója a jelentés lényegét így foglalja össze: "Az ÁSZ megállapításai szerint a kisebbségi támogatási rendszer általános jellemzője, hogy nem volt megoldott a tárcák közötti koordináció, a Miniszterelnöki Hivatal és a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal a koordinációs feladatát sem a tervezés, sem a végrehajtás során nem tudta betölteni. Az országos kisebbségi önkormányzatok a fejezetekről, a tervezési lehetőségekről olyan késői szakaszban kaptak tájékoztatást, amikor javaslataikkal, észrevételeikkel érdemben már nem tudtak befolyást gyakorolni a költségvetési keretek optimális kialakítására."

A dokumentum számos fontos eleme közül kiemelném a magyarországi romák helyzetével foglalkozó megállapításokat:

A különbség és a távolság cigányok és nem cigányok között növekedett. Óvodába országosan a gyermekek 88 százaléka jár, míg a cigány gyermekeknek kevesebb, mint a fele. Középiskolába országosan a gyerekek 73 százaléka, míg a cigány gyermekek körülbelül egyötöde jut be. Országosan 2001-ben a 18 évesek 54,5 százaléka érettségizett, a cigány fiatalok korcsoportjában ez az arány 2002-ben csupán 5 százalékos. Még szembetűnőbb az egyetemre vagy főiskolára járó cigány hallgatók eltérő aránya. Míg országosan a 18-20 évesek 40 százaléka, addig a cigány 20-24 évesek mindössze 1,2 százaléka jutott be a felsőoktatásba.

(19.00)

Elsősorban azok a családok képesek gyermekeiket taníttatni, akiknek jövedelmi szintje a szegénységi küszöb felett van. A jövőben a társadalom legszegényebb és leginkább kirekesztett csoportját képezi majd a cigány gyermekeknek az általános iskolát el nem végző egyötöde, az általános iskolát késve elkezdő második ötöde és a többi 40-50 százalék, amely az általános iskola elvégzése után nem tanul tovább, vagy ugyan beiratkozik a középiskolába, de lemorzsolódik.

Végül a jelentésből szeretnék még idézni a magyarországi cigányok munkaerő-piaci helyzetét illetően. A cigányság munkaerő-piaci helyzete 1993 és 2003 között nem javult. 1993-ban a munkaképes korú cigány népesség 22 százaléka, 2003 elején a cigány népesség 21 százaléka volt foglalkoztatott. A foglalkoztatott cigányok 70 százaléka segéd- vagy betanított munkás, 22 százaléka szakmunkás, csupán 8 százaléka dolgozik más munkakörben. A háztartások 82 százalékának jövedelme nem éri el a KSH által kiszámított létminimumot, és alapvető szükségleteit csak részben tudja kielégíteni. A cigány háztartások 56 százaléka a lakosság alsó jövedelmi tizedéhez tartozik. E családoknak még a táplálkozása sem kielégítő, magyarul éheznek.

A bizottság feltétlenül fontosnak tartja a beszámoló mielőbbi elfogadását, mivel 2007-ben - már hamarosan - aktuálissá válik a 2005. február - 2007. február közötti időszakra vonatkozó beszámoló benyújtása is. A bizottság nem tartja szerencsésnek a beszámoló ilyen jelentős csúsztatással történő elfogadását. A bizottság fontosnak tartja a folyamatosság biztosítása érdekében, hogy a kormány a beszámolóban foglalt kritikai észrevételeket vizsgálja és fontolja meg.

Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki pártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
52 269 2007.02.27. 2:10  256-274

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy a vitában elmondjak néhány alapvető dolgot.

Azt gondolom, hogy maga a jelentés arról szól, hogy hogyan érzik magukat és mi történt Magyarországon a kisebbségekkel. Ha így tesszük föl a kérdést, és nem a jelentés korrektségét vizsgáljuk, akkor elég érdekes válaszokat kaphatunk. Államtitkár úr is fölsorolt tulajdonképpen nagyon sok olyan intézkedést, ami például a magyarországi cigányságot érintette, és ilyen értelemben eltagadhatatlan, hogy valamilyen szinten a kormányzat és a mindenkori kormányzat, visszamenőleg akár '90-ig, foglalkozott a magyarországi cigányság nehéz helyzetével. De ha nem a jelentésről beszélünk, hanem annak a minőségéről, hogy mi történt a magyarországi cigánysággal, akkor ha olyan kérdéseket fogalmazunk meg, amelyek konkrétak, hogy például csökkent-e a diszkrimináció, erre, azt gondolom, az a válasz, hogy nem.

Javult-e a cigányság lakhatási helyzete? Ha korrektek vagyunk, azt mondjuk, hogy nem. Javult-e a munkanélküliség? Az előző hozzászólásomban elmondtam, hogy '93-ban 22 százalék volt, most 21, tehát nem. Ha konkrétan föltesszük azt a kérdést, hogy hány milliárd forintot költöttek el a kormányzatok visszamenőleg arra, hogy a munkaerőpiacon jobb létszámban jelenjen meg a magyarországi cigányság, akkor megint érdekes dolgok történtek.

Maga az etnobiznisz is a vitában elhangzott. Azért azt szeretném jelezni, hogy az etnobizniszt nem a kisebbségek csinálják, hanem éppen azok, akik nem kisebbséghez tartoznak. Ilyen értelemben nekem az a kérésem, hogy a jelentés ugyan korrekt és attól korrekt, hogy benne van minden kritika is, tessék ezt komolyan venni a következő években. Köszönöm szépen. (Pettkó András tapsol.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
60 188 2007.03.27. 3:48  17-209

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt Ház! Egy fél napra beköltözött hozzánk Svájc, úgy tűnik, mintha svájci állampolgárok lennénk, és ebben az országban semmi gond nem lenne.

Szeretnék idézni néhány adatot egy háttéranyagból, amit nem az ellenzék, hanem a kormányzat készített egy törvényjavaslathoz. Magyarországon a 17 éves gyermekek 13 százaléka, tehát 260 ezer gyermek él olyan családban, ahol senki sem dolgozik, egyik szülő sem. 420 ezer gyermek él mély szegénységben, és 850 ezer gyermek él vegetációban - írja egy kormányzati anyag.

Nos, a mai nap témája a "Vidékfejlesztés vagy falurombolás?", és engedjék meg, hogy megtoldjam még a címet: vagy népirtás. (Gőgös Zoltán: Észnél legyünk!) Beszéljünk először a falurombolásról! Önök iskolákat, óvodákat zárnak be, növelik a szegregációt. Postákat, kórházakat zárnak be. Megnehezítik az emberek közlekedését, mindemellett a munkanélküliség 7,5 százalékos. Önök olyan jó jövőképet jósolnak a magyarországi cigányságnak, ami számunkra elfogadhatatlan. Meg kellene érteni, hogy nincs sikeres Magyarország polgárosodó cigányság nélkül. És amit az előbb elsoroltam, ha arra még rátesszük azokat a terheket, ami miatt én azt állítom - és ez egy erős kifejezés -, hogy a cigányság szempontjából népirtás folyik Magyarországon, azokat a következő adatokkal támasztom alá.

Ha egy népcsoport - 500-800 ezer emberről beszélek - 80 százalékának nincs munkája - Magyarországról beszélek, az Európai Unió tagjáról -, 3 százaléka sem érettségizik le, 0,1 százaléka sem jut el a felsőoktatásba, akkor mi vár ezekre az emberekre önök szerint?

(15.30)

Önök vallják be - Arató államtitkár úr szokta mondani, ma ugyan nem hangzott el -, hogy több mint ezer iskolában van szegregáció a cigányság számára. Hogy lehet ebből előrébb lépni, ha önök ma végig arról beszéltek, hogy egy sikeres ország sikeres vidékfejlesztése folyik? Nem az folyik, tisztelt képviselőtársaim. Önök folyamatosan csodaszerről beszélnek, mindig kitalálnak valami csodaszert. Ez a kormány már volt az adócsökkentés kormánya, volt "a családi pótlékot az égig növeljük" kormánya, volt a reformok kormánya - azok megbuktak -, és ma hallom, hogy most a LEADER-program kormánya.

Majd tájékoztassanak már arról, hogy tulajdonképpen hol folyik ez a program, mert mi, romák ebbe egyáltalán nem csatlakozunk be, és végre vallják már meg, hogy önök a megtévesztés kormánya, és ezt a megtévesztést fejezzék be!

Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki pártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
69 150 2007.05.09. 1:52  3,8,131-169

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Biztos Úr! Számomra az a kérdés, hogy miért készülnek ezek a beszámolók. És egyértelmű a válasz is: jelezzék a kormányoknak, az Országgyűlésnek a problémákat, és megoldási javaslatokat tegyenek.

A másik komoly kérdés, hogy komolyan veszik-e a kormányok ezeket a javaslatokat. Nekem az a tapasztalatom, hogy nem. Abban már nincs vita Magyarországon, hogy a cigányság integrációjának három alappillére van: lakhatás, oktatás és a foglalkoztatás. Nézzük, mit mond ezekről a beszámoló!

Lakhatás: hallották önök is, harmadik világbeli körülmények vannak. Oktatás: tetten érhető a hátrányos megkülönböztetés, erősödik az iskolai szegregáció. Foglalkoztatás: bár milliárdokat költenek a cigánytelepek felszámolására, a foglalkoztatás egyébként nem nő, tényleges eredmény nincs. A munkahelyi diszkrimináció folyamatosan nő. Sajnos, itt tartunk ma. És engedjék meg nekem, hogy kijelentsem, hogy ez elsősorban a politikai elit szégyene.

Kaltenbach Jenő éves beszámolója figyelmeztetés a kormány számára. Én úgy értékelem, hogy ez volt az utolsó figyelmeztetés, és kérem a kormányt, hogy most az egyszer ezt vegye komolyan.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
81 75 2007.06.11. 2:43  74-80

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Miniszter Asszony! 2007 februárjában a regionális egészségügyi tanács javaslatot tett az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (Derültség az SZDSZ soraiból.) bezárására. Ez hiba volt. Az indítványt ön fenntartás nélkül elfogadta.

Miniszter Asszony! A mindig csinos Matejka Zsuzsanna, az ön elődjének kabinetfőnöke az emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság ülésén az intézmény bezárását a következő szakmai indokokkal indokolta: "A műemlék épület mindenre alkalmas, csak betegellátásra nem, mert háromszor olyan magasak a kórtermek, mint amilyen magasságra szükség lenne." Megdöbbentő kijelentések ezek, miniszter asszony, mert leleplezi a Gyurcsány-kormány valódi szándékát. (Dr. Vojnik Mária: Ó, nem!) Azért kell felszámolni a pszichiátria nemzeti intézményét, mert túlságosan értékes ingatlanban működik, és mert megtetszett egy ingatlangyűjtő milliárdosnak. Nevetséges! Az ön főnöke, Gyurcsány Ferenc a Lipót felszámolását véletlenül most is egy gyakorlott üzlettársára bízta, ugyanis Tasnádi Zoltán 2006 decemberéig a Perfekt Gazdasági Tanácsadó Zrt. egyik igazgatóságát vezette, és úgy tudom, hogy a mai napig is valamilyen köze van ehhez a céghez.

Miniszter Asszony! A Lipót megszüntetése sérti a betegek jogait, veszélyezteti az emberek alkotmányos jogát a legmagasabb szintű egészségügyi ellátáshoz. A 40 hektáros park és műemlék épület áron aluli eladása károsítja az államot, vagyis mindnyájunkat. Éppen ezért kérdezem, miniszter asszony, hajlandó-e megvédeni a betegek és a világhírű magyar szakemberek érdekeit az ingatlanspekulációval szemben. Hajlandó-e leállítani a Lipót megszüntetését és átszervezését mindaddig, amíg a magas szakmai színvonalú munka végleges koncepcióját nem dolgozzák ki? Mit tesz azért, hogy ne sérüljenek az egészségügy átalakítása kapcsán az emberi és az alkotmányos alapjogok Magyarországon?

Várom válaszát. (Taps az ellenzéki pártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
81 79 2007.06.11. 1:13  74-80

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Miniszter Asszony! Ha egy ingatlan kapcsán, egy kinevezés kapcsán önök azt merik állítani, hogy emögött nincs semmi, akkor miért nem volt jó önöknek Nagy György erre az egész szakmai lebonyolításra, miért kellett kinevezni azt a Tasnádi Zoltánt, aki, mint említettem, Gyurcsány Ferenc cégében dolgozott, és ha jól tudom, a volt miniszter úr cégének a felszámolóbiztosa? Mi ez, ha nem valami előkészítése? (Dr. Vojnik Mária: Ki az a Nagy György?)

Miniszter asszony, ha már ön személyeskedett, hadd tegyek én is egy személyes megjegyzést. Mindig örültem annak, ha Magyarországon egy minisztert kineveztek, de annak is örültem, amikor a szakmai szempontok alapján neveztek ki egy minisztert, és egy miniszternek többet kell tudni annál, mint hogy kövesse és végrehajtsa Gyurcsány Ferenc kéréseit.

Válaszát nem tudom elfogadni. Köszönöm. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
97 64 2007.10.15. 2:59  63-69

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Miniszter Asszony! Miniszter asszony nyilván tudja, néhány hete megalakult a Polgári Szociális Bázis Tarlós István vezetésével. Ez a civil szerveződés egy önkéntes hálózat, amelynek bárki tagja lehet, aki egyetért a szociális népszavazás céljaival, és fontosnak tartja egy új szociális háló megteremtését.

Joggal vetődik föl a kérdés: miért volt erre szükség? Azért, mert Magyarországon az önök közreműködésével szociális válság alakult ki, a baloldaltól szokatlan módon Gyurcsány Ferenc kormánya szociálisan érzéketlenné vált. Nem képesek igazságos, emberhez méltó életfeltételeket biztosító társadalom megteremtésére. Tudom, súlyos szavak ezek.

Nézzük állításaimat a számok tükrében! A regisztrált munkanélküliek száma 2002-ben 328 ezer fő volt, 2007-re 458 ezer főre emelkedett. A megváltozott munkaképességűek közül több mint 160 ezer ember kap kevesebb mint havi 25 ezer forint szociális járadékot. A nyugdíjból és a nyugdíjszerű ellátásból élő 3 millió nyugdíjas közül 900 ezernél is többen havi 50 ezer forintból vagy annál lényegesen kevesebb összegből kénytelenek megélni. 4 millió munkavállalóból 1,2 millió ember 65 500 forintot, azaz a minimálbért keresi. A lakosság kétharmadának semmilyen megtakarítása nincsen.

Miniszter Asszony! Mi ez, ha nem szociális válság? Képviselőtársaim, higgyék el nekem, a Gyurcsány-kormány okozta gazdasági válságra sem a vizitdíj, sem a kórházi napidíj, sem pedig a tandíj nem jelent megoldást, de tökéletesen alkalmas arra, hogy a szociális háló teljesen szétessen, és végérvényesen leszakadjanak a szegények. Éppen ezért a kölcsönös felelősségvállalás alapján egy új, korszerű szociális hálót kell fölépíteni, amely kifejezi a közösségnek az egyénért vállalt felelősségét, hiszen egy erős Magyarország erejét a kölcsönös felelősségvállalás adja.

Miniszter Asszony! Milyen intézkedéseket tervez a kormány a minimálbérből élő emberek helyzetének javítására? Hajlandó-e a kormány a szociális igazság jegyében visszavonni a vizitdíjat, a kórházi napidíjat és a tandíjat?

Hárommillió szegénnyel együtt várom megnyugtató válaszát. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
97 68 2007.10.15. 1:01  63-69

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Miniszter Asszony! Én megértem, hogy ön nem ismeri be, hogy Magyarországon szociális válság van, de nem tagadta, hogy igen-igen sok szegény ember van. Ha beismerné, hogy szociális válság van, akkor le kellene mondani magának (Felzúdulás és derültség az MSZP soraiban.), mert ön is felelős ezért. Én azon képviselők közé tartozom, miniszter asszony, aki a szegénységről, a nyomorról, az éhezésről nem csak elméleti síkon gondolkodik; meg is éltem ezt.

Miniszter asszony, tegye a szívére a kezét: mikor járt ön szegények közt? Mikor nézett egy szegény ember szemébe? Mondja meg a miniszterelnök úrnak, attól, hogy magas kerítéseket épít a villája köré, a szegénység átmegy a téglafalakon, és a jacuzzi fúvókáin is átszivárog.

A válaszát nem tudom elfogadni. (Nagy taps az ellenzéki oldalon.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
101 116 2007.10.26. 4:17  1-257

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Egy jó költségvetésből kiolvasható a kormány rövid és hosszú távú stratégiája. Választ kell hogy adjon a legsúlyosabb problémák megoldására. Kérem önöket, ne keressék sem a rövid távú, sem a hosszú távú stratégiát, mert nem fogják megtalálni. 2008-ra marad a szociális válság, s úgy tűnik, hosszú évekre berendezkedik.

Abban talán nincs vita kormány és ellenzék közt, hogy a magyar gazdaság nem megfelelő ütemben növekszik, egyre nagyobb a munkanélküliség, soha nem látott tempóban nő a szegénység és a minimálbérből élők létszáma. Sajnos a 2008-as költségvetés ezekre a súlyos problémákra nem ad választ. Biztos vagyok abban, hogy a következő kormány legfontosabb feladata a szegénység felszámolása lesz. Meg kell érteni önöknek is, tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, hogy ha ezt a munkát nem kezdik el, nincs esély az ország felemelkedésére, és végleg leszakadunk az Európai Unió országaitól. Éppen ezért a 2008-as költségvetés hadüzenet a szegények és a minimálbérből élők számára. Végérvényesen eldőlt: a kormány nem számít az ország újjáépítésében a szegényekre, csak nyűgnek tartja őket, és inkább a megalázó segélyezésüket vállalja.

Képviselőtársaim! Veszélyes játék ez. Nincs a világon olyan erős gazdaságú ország, amely képes lenne rá, hogy lakosságának közel 40 százalékát tényleges munkavégzés nélkül, megélhetést biztosító jövedelemhez tudná juttatni. A magyar kormány gyáva. Igen, gyáva. Mert a nagytőkések, a multinacionális cégek, a bankok megadóztatása helyett a szegények és a minimálbérből élő emberek életének tönkretételével kíván egyensúlyt teremteni a költségvetésben. Nagyon kérem, ezt ne tegyék!

Képviselőtársaim! Önök is tudják, hogy 2010-től tíz gyermekből öt szegény családba születik. Ez azt jelenti, hogy a tíz gyermekből öt végzi el a középiskolát vagy az egyetemet. 2025-re ebből a tíz munkavállalóból csak ötnek lesz munkája és adózott jövedelme. Ha nem tesznek semmit a szegénység visszaszorításáért, 2025-re összeomlik a nyugdíjrendszer, és több millió ember nem jut hozzá a megérdemelt nyugdíjához. Tudom, ez a szocialistákat nem zavarja, mert az önök kormánya azt sem tudja, hogy 2008-ban mi lesz, nemhogy 2025-ig előrelásson. Nem is önök miatt aggódunk, hanem azok miatt, akiket trükkök százaival félrevezettek, és a kormány felelőtlen politikája miatt kilátástalan helyzetbe kerültek ezek az emberek.

Tisztelt Képviselőtársaim! A költségvetés ebben a formájában teljesen elfogadhatatlan, mert a gazdagokat gazdagabbakká, a szegényeket szegényebbekké teszi.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz és a KDNP padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
171 96 2008.11.04. 7:02  17-195

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy először hadd reagáljak Molnár Albert szavaira, aki azt merte itt mondani, hogy nemzeti összefogás kell - egyetértünk. De képviselőtársam, azt is meg kellene érteni, hogy nemzeti összefogás nemcsak akkor kell, amikor önök már majdnem mindent elrontottak, hanem előtte is kellett volna. A nemzeti összefogás azt jelenti, hogy a nemzet együtt cselekszik itt a parlamentben, a pártok összefognak, és néhány olyan dologban meg tudnak állapodni, ami előreviszi az országot. Önök senkivel nem állapodtak meg. Elvitték ezt az országot olyan irányba, ahova vitték - ezt lehet látni. Ezek után itt ma nemzeti összefogást kérnek. (Keller László: De Józsi!)

A másik ilyen reagálásom: a képviselőtársam kérdezett öntől, de ön nem arra a kérdésre válaszolt. Az a kérdés, hogy mennyien dolgoznak Magyarországon? 3,9 millió ember dolgozik, és az a kérdés, hogy miért nem 4,5 millió dolgozik. Hat éve vannak kormányon, és legalább négy-öt éve ez az alapszám, a 3,9 millió; ez megvan, nem változott. Megmondom önnek - nehogy Szűcs Erikát kelljen megkérdezni ebben : ez azért van, mert önök nem tudtak munkahelyeket teremteni, és nem lett több munkahely Magyarországon. Ez a válasz.

Érdekes vita folyik itt. Önöktől, az MSZP padsoraiból ezt elég érdekesnek tartom, hogy egyáltalán nem esik szó szegényekről, nem hangzik el a "munkás" szó. Nem használták ma ezt a szót, hogy "munkás". Én nem tudom, hogy önök akkor kit képviselnek. (Keller László: A "dolgozó" szót használta a vezérszónok.) Valószínűleg az államtitkár úr szót fog kapni az elnök úrtól, ha jól tudom, a végén - addig legyen egy kicsit türelemmel. Köszönöm. (Derültség és szórványos taps a Fidesz soraiból.)

Azt gondolom, a költségvetésnek vannak prioritásai. Én ebből a költségvetésből prioritást nem tudok kiolvasni. A költségvetés prioritása lehetne például az, hogy a kis- és középvállalkozónak lehetőséget teremtenek arra, hogy folyamatos munka legyen Magyarországon. De lehetne az is egy prioritás, hogy azt a teljes elszegényedést megállítják - most már lassan a társadalom tagjai közül több mint 1 millió ember számít bele ebbe -, és megpróbálják visszaemelni ezt a réteget a munka világába. Önök nem ezt teszik. Önök a szegényekkel nem akarnak foglalkozni, ellenben gondolom, hogy a szavazataikra majd igényt szeretnének tartani.

Bár nincs bent a miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc azt nyilatkozta a napokban, hogy ennek a válságnak a legnagyobb vesztese a versenyszféra. Innen üzenem neki, hogy tévedett. Ennek a válságnak azok a szegény emberek a vesztesei, akik elhitték önöknek, hogy dübörög a gazdaság, és azért, hogy az életszínvonaluk ne csökkenjen, saját magukat hitelekbe hajszolták bele, és nem fogják tudni fizetni.

Szólnom kell egy másik rétegről is, a magyarországi cigányságról. Nincs olyan MSZP-s képviselő, de talán a parlamentben sincs olyan képviselő, aki ne azt gondolná, hogy a magyarországi cigányság polgárosodása - vagy ahogy önök mondják, integráció - nélkül nincs sikeres Magyarország. Ezt hallottuk Kiss Pétertől, Gyurcsány Ferenctől és minden szociális minisztertől, elnézést, nem tudom őket felsorolni, mert talán többen vannak már, mint a fél frakció, tehát ilyen értelemben nem tudom név szerint felsorolni őket.

De hogy létezik az, hogy önök szóban folyamatosan támogatják a magyarországi cigányságot, és amikor elkövetkezik a költségvetés, akkor azokon a helyeken, ahol ezeket a támogatásokat be lehetne írni, ott folyamatos csökkentést tesznek? Kérdezem én - valószínűleg az államtitkár úr fog rá válaszolni -, hogy ha önök azt mondják, hogy integrálni kell a magyarországi cigányságot, akkor miért csökkentek az ösztöndíjra szánt pénzösszegek?

Továbbmegyek: önök találták ki és meg is próbálták csinálni kevés összegből a romatelep-felszámolást. A következő évben egyetlen forintot nem raktak be erre a helyre. Ez vagy azért van, mert elfelejtették, vagy azért, hogy Gyurcsány Ferenc tevékenysége miatt megszűnt az 550 romatelep; nem tudom, hogy melyik ez. Innen üzenem a miniszterelnöknek: ha nincsenek romaforrások, akkor nem kell Teleki Lászlót kinevezni ezen ügy koordinátorának, mert van olyan tisztességes ember, hogy enélkül is meg fogja kapni Gyurcsány Ferenctől a szavazatát.

Fel kell tenni azt a kérdést is, tisztelt képviselőtársaim, hogy hogyan jutott ide Magyarország. Ki vagy kik a felelősek? Tállai András képviselőtársam kifejtette részletesen a miniszterelnök felelősségét. Engedjék meg, hogy ennél egy kicsit továbbnézzek, és azt mondjam, hogy a miniszterelnökön kívül önök, az MSZP frakciója is felelős. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Úgy van!) Felelős azért, mert hagyták, hogy a miniszterelnök elvigye magukat ebbe az irányba. Sajnálatos módon nem vették észre, hogy túszul ejtette a Szocialista Pártot, és két miniszterével folyamatosan sakkban tartja önöket. Ki az a két miniszter? Szilvásy György az egyik, akinek a feladata, hogy figyelje önöket. (Derültség az MSZP soraiban. - Dr. Szabó Zoltán: Ő a nagy testvér!) Bajnai Gordonnak - aki gazdasági miniszterként az uniós pénzeket is felügyeli - az feladata, hogy önöket dicsérje vagy büntesse. (Derültség az MSZP soraiban.)

Ezt a költségvetést sajnálatos módon nem tudjuk elfogadni, mert ez a költségvetés, a 2009. évi költségvetés már nemcsak önöket, hanem a teljes magyar társadalmat fenyegeti.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiból. - Közbeszólás az MSZP soraiból: Bravó!)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
171 100 2008.11.04. 0:54  17-195

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem Teleki Lászlóval szeretnék vitatkozni, én a számokat szeretném mondani. Ugye, azt Teleki László sem gondolja komolyan, hogy ha romatelep-felszámolásra nulla forint van beírva, az egy szocialista érdem?

Én a beszédemben sem arról beszéltem, hogy mit nem csináltak meg a fideszesek, mit nem csináltak meg a szocialisták. Hat éve kormányoznak, és hat éve a magyarországi cigányság egyre nagyobb mélységbe süllyed le. (Dr. Szabó Zoltán: Ez nem igaz! Ez speciel hazugság!) Én nem gondolom, hogy ez az Orbán-kormány felelőssége. Ez nem az Orbán-kormány felelőssége, a hat év alatt lehetett volna eredményt elérni. Most is azt mondom, az eredmény volt, hogy a romatelep-felszámolást elkezdték, de az szégyen, hogy most nulla forinttal van betervezve.

Köszönöm. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
179 246 2008.11.19. 4:10  239-307

VARGA JÓZSEF, az emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság előadója: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Az emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság november 12-ei ülésén az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot megtárgyalta.

A bizottság többsége a törvényjavaslatot általános vitára alkalmatlannak tartotta. A jelen törvényjavaslatot a bizottság nem tudja támogatni, annak ellenére, hogy célkitűzései jók és jó irányba mutatnak. Véleményünk szerint az adópolitikát és a járulékpolitikát kellene alapvetően módosítani, és a gazdasági növekedést olyan mértékben elősegíteni, hogy hosszú távon biztosítható, stabil munkahelyek jöjjenek létre

A szociális ellátórendszert és a hozzá kapcsolódó intézkedéseket nem lehet úgy szervezni, hogy néhány éven belül újra és újra alapvető változásokat hajtunk végre rajta. Nyilván mindenki emlékszik arra, hogy a törvény 2005. novemberi módosítása a családi segélyezés irányába vitte el a szociálpolitikát. Úgy tűnik azonban, hogy a segélyezésre épülő rendszer megbukott - ezt örömmel üdvözöljük -, mert ezzel az előterjesztéssel a kormány tulajdonképpen azt ismeri el, hogy az akkori módosítás nem jó irányba vitte el a szociális rendszert.

Problémásnak látjuk, hogy nagyon sokféle szervezet, intézmény foglalkozik magával a foglalkoztatáspolitikával, illetve annak segítésével, szervezésével. Az előterjesztő képviselője elmondta, a kisebbségi társulások munkaszervezésére 3 ezer foglalkoztatásszervezőt kíván a kormány biztosítani. Abban bízunk, hogy nem csak ez a 3 ezer ember fog munkát kapni. Álláspontunk szerint sokkal inkább integrálni kellene, nem pedig szerteszét vinni ezeket a szervező tevékenységeket.

A közmunkaprogramokra minden évben több milliárd forintot költ a kormány. Ugyanakkor az önkormányzatok oldaláról újra és újra fölmerülő kérdés, hogy miért csak két-három hónapos közmunkaprogramok futnak. Miért ne lehetne megtenni, hogy két vagy három esztendőre, de mindenképpen hosszabb távon lehessen foglalkoztatni ezeket az embereket? Az állam óriási apparátust foglalkoztat a pályázatok előkészítésére, lebonyolítására és ellenőrzésére. Megítélésünk szerint - a vitában ez hangzott el - ezt nyugodtan csinálhatnák az önkormányzatok is.

Az előterjesztőtől azt is hallottuk, hogy olyan képzéseket és támogatásokat akar támogatni, amelyek kapcsán munkahelyek jönnek létre. Ezzel egyetértünk, de ezt csak úgy lehet elérni, hogy a kormány hosszú távon munkahelyeket tud biztosítani. Tehát összességében az alapvető célkitűzéssel azonosulni tudunk, mert abba az irányba mutat, amiről mi évek óta beszélünk. Úgy érezzük, hogy ez a törvény jelenleg nem alkalmas a szociális ellátórendszer javítására, illetve az elérendő célhoz nem ad megfelelő eszközöket, éppen ezért a bizottság többsége ezt a törvényt nem tartotta támogatandónak.

Köszönöm figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
183 102 2008.12.02. 3:44  21-161

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy előbb az államtitkár úrra reagáljak, és Keller államtitkárról köztudott, hogy elég szerény, önbizalomhiányban van. Kérem az elnök urat, azért egy fejbiccentéssel erősítse meg Keller László államtitkár úrnak, hogy 2002 óta ők kormányoznak, nem pedig a Fidesz. (Közbeszólások a Fidesz soraiból, köztük Babák Mihály: Elnök úr biccentett.)

Próbálnék reagálni még egy-két képviselőtársunk mondatára. Azt gondolom, nagy megtiszteltetés, hogy körünkben orvos is van a Házban, mert úgy látom, néhány képviselő elvesztette a fejét, és nem abban a stílusban beszél, ami a parlamenthez illene, úgyhogy azt is javasolnám, hogy a víz mellé ezek után nyugtatót is hozzanak a teremőrök (Keller László: Babák Mihálynak.), és azt Keller László is megkaphassa. (Vincze László tapsol.)

De amiért szót kértem, az a magyarországi cigányság gondjai, problémái. (Babák Mihály: És még provokál.) Engedjék meg, hogy egy minisztert idézzek, Kiss Pétert, aki azt mondta, hogy a magyarországi cigányság polgárosodása az oktatáson, a foglalkoztatáson, az egészségügyön és a lakásproblémák megoldásán múlik. Ebben egyetértünk vele. Csak fölmerül az a kérdés: ha a kormány és maga a miniszter is ilyen pontosan, ilyen mértani pontossággal tudja, hogy mit kellene tenni a magyarországi cigányság felemelkedéséért, miért nem tesznek semmit a költségvetésben, mert a költségvetésben levő, még egyszer mondom, romákra szánt pénz 50 százalékkal csökken a tavalyihoz képest, és több mint 60 százalékkal csökken a Medgyessy-kormányéhoz képest.

Meg kellene érteni, államtitkár úr, hogy a magyarországi cigányságnak elege van a segélyközpontú politikából. Ez a szociálpolitika megbukott, mi, romák abban vagyunk érdekeltek, hogy munkahelyteremtésen keresztül a munka világába visszavezető közösségépítés jöjjön létre. (Keller László: Ezt csináljuk.)

Azt kérjük önöktől, hogy az általam benyújtott két módosító indítvány, ami arról szól, nem többről - tudomásul vettük azt, hogy válság van -, hogy a Medgyessy-kormány 2004-es költségvetésében szereplő pénzeket kaphassuk meg. Két ilyen módosító indítványunk van, az egyik az oktatásról szól, maga az ösztöndíjprogram. Megengedhetetlen, hogy Magyarországon nem jut 800 millió forint ösztöndíjakra, és az meg fölháborító, hogy miközben abban egyetértünk, hogy Magyarországon 550 romatelep van, annak a felszámolására önök nulla forintot terveztek.

Még egyszer kérem, és minden frakcióvezetőt megkerestem levélben, ha egy mód van rá, és önök békét akarnak ebben az országban romák és nem romák közt, ezt a két összeget legyenek szívesek beépíteni a 2009-es költségvetésbe. Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
183 108 2008.12.02. 2:08  21-161

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Képviselő asszony, lehet, hogy nem értettük egymást. Azt mondtam, hogy lehet, abba kellene hagyni a segélyközpontú költségvetést. Maguk most is segélyben gondolkodnak.

Tisztelem és becsülöm azt a kormányt, amely 2 milliárd forintot tud elkülöníteni az Útravaló-programra; ön arról beszélt. De azt tudja, hogy ha két kereső van egy roma családban, két kereső három gyerekkel, már nem tudja igénybe venni? Mitől polgárosodás az, hogyha azokat a családokat támogatjuk, akik soha az életben nem fognak középiskolába eljutni? Ezt kellene megérteni. És ha ezt ön megérti, akkor nem fogja azokat a dolgokat mondani, amiket elmondott.

Persze tudom, hogy a magyarországi cigányságra óriási pénzek állnak rendelkezésre szövegben. De hogy lejutnak-e ezek a pénzek? Maga nem olvasta az ÁSZ-jelentést? 120 milliárd tíz év alatt, és szinte semmi nem történt belőle? Értsék meg, és a cigányság ügye, ne haragudjon, nem az én ügyem! Én itt képviselem. Ez ugyanúgy az ön ügye, a teljes magyar társadalom ügye, és higgye el nekem, hogy ezt a problémát nem fogják tudni kezelni.

Még egyszer mondom: maguk vannak kormányon hat éve. Ha ezt nem fogják tudni kezelni, azok a gondok, problémák, amelyek mostanában látszanak - uzsorások, ne soroljam -, a magyar társadalom legnagyobb problémái lesznek, és mi ellenzékből most nem tudunk tenni! Önöknek kellene, és arra kérem önöket, hogy legalább indítsák el a polgárosodást. Hagyjuk a segélyezést már! Munkaalapú társadalmat kell építeni, és ebben, higgye el nekem, én partner leszek.

Köszönöm. (Taps a Fidesz padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
183 118 2008.12.02. 0:47  21-161

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Kovács Tibort arra kérem, hogy ha már bejön, akkor figyeljen. Én nem azt mondtam, tisztelt uram, amit ön mondott. Én 33 módosító indítványt adtam be, amely a kisebbséget és a cigányságot érinti. Nem tudom, ön mennyit adott be. Egy darabot sem! Most arra hivatkozik volt államtitkár úr, hogy a frakció eldöntötte tegnap éjszaka, hogy egyáltalán van romatelep. Nem tudták eddig? Hát maguk miért nem raktak rá egy forintot erre? Legyen szíves, fejezze be a nem ide való beszédmódot. Ha én mondok valamit, legalább figyeljen.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
228 314 2009.10.07. 6:51  1-335

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy ott próbáljam folytatni, ahol Farkas Flórián abbahagyta. Ebben a késő esti órában talán 8-10 percet fogunk beszélgetni a magyarországi cigányságról. (Göndör István: Tegnap is beszéltünk róla, képviselő úr.) Én máról beszélek, Göndör képviselő úr. Én tisztességgel végighallgattam önt, egyszer sem szóltam közbe.

(Az én véleményem szerint Magyarország két legnagyobb problémája a következő 20 évben...)

Hész/Lezsák/(Varga József)/bl

(18.30)

Az én véleményem szerint Magyarország két legnagyobb problémája a következő húsz évben a népesség fogyása és a magyarországi cigányság integrációja lesz. Én az elsőről nem beszélnék, de a magyarországi cigányság integrációjáról szívesen beszélek, mert önök nyolc év kormányzás alatt nem sok dolgot tettek azért, hogy a magyarországi cigányság integrációja felgyorsuljon.

Tisztelt Képviselőtársaim! Ma kulcsszavak hangzottak el, ilyen kulcsszó volt a válság. Nem lehet mindent a válságra fogni. A magyarországi cigányság integrációja nem a válság miatt állt meg, hanem azért állt meg, mert önök folyamatosan egyre kevesebb pénzt költöttek a magyarországi cigányság integrációjára. Persze könnyű azt mondani, hogy a válság miatt mindenhova kevesebb pénz jut, ilyen értelemben a magyarországi cigányságra is.

Tatai képviselőtársamnak mondanám - ő azt javasolta Farkas Flóriánnak, hogy nézze meg a költségvetést, ezt beszéljék meg majd együtt -, én megnéztem a költségvetést, és a költségvetésben tavaly önök a magyarországi cigány ösztöndíjra 500 milliót terveztek, és kapott is, az idei költségvetésben ez már csak 400 millió. Nehogy azt mondja nekem, hogy ez fejlődés vagy ugyanannyi. Ez visszafejlődés.

Ugyanígy szeretném mondani önnek, hogy 2009-ben romatelep-felszámolásra önök egyetlen forintot nem terveztek. Egy ellenzéki módosító kapcsán mégis került erre a sorra egymilliárd forint. Azt csak zárójelben jegyzem meg (Tatai-Tóth András: Ki szavazta meg a költségvetést?), hogy ezt a módosítót sem ön, sem Gyurcsány Ferenc, sem Kiss Péter, sem Lendvai Ildikó, sőt továbbmegyek, a szociális miniszter, Szűcs Erika sem szavazta meg. Tehát önöknél ez a romatelep-felszámolás, hogy nem terveznek egy forintot sem, ellenben ha mégis van bent egymilliárd forint, azt a mai napig nem használják fel, egyetlen pályázatot nem írtak ki.

Ehhez képest arcátlanságnak tartom, hogy Bajnai Gordon 2010. szeptember 14-én fölébred Csipkerózsika-álmából, és azt mondja, hogy száz romatelepet fel fognak számolni 2010-ben - csak úgy. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy körülbelül egymilliárd forintot terveztek erre a telepfelszámolásra. Ezt a bejelentést gyengíti Teleki László 2010. szeptember 20-ai bejelentése (Keller László: Kilenc! - Dr. Kékesi Tibor: Az jövőre lesz!), hogy nem 2010-ben lesz ennek a száz romatelepnek a felszámolása, hanem 2013-ig. Az meg, csak megint zárójelben jegyzem meg, elég bátor gondolat Telekitől, hogy úgy gondolja, hogy önök fognak kormányozni. (Keller László: Miért, ti megcsináljátok? - Dr. Szabó Zoltán: Szerintem bízzuk ezt a választókra!) Ezzel egyetértek.

A romatelep-felszámolás nem mostani program. A Bajnai Gordon által bejelentett kampányjellegű bejelentés nem új keletű. Csak emlékeztetném önöket, hogy 2004-ben ugyanígy csinálták, bejelentették, hogy 16 milliárd lesz romatelep-felszámolásra, a tényszám: 800 millió forint. 2007-ben nagyobb bajban voltak a választások előtt, akkor 70 milliárd forintot jelentettek be. A tényszám: 400 millió forint.

Ugye, azt önök sem cáfolják, hogy Magyarországon a magyarországi cigányság integrációja a cigánytelep-felszámolással kezdődik? Nagyon fontos, hogy hány ember dolgozik ténylegesen - és nem közmunkában, hanem a tényleges munkaerőpiacon -, és hány gyermek tanul. Ha adatokat kér Tatai-Tóth András, szívesen rendelkezem velük. Azért zárójelben jegyzem meg, hogy eddig még végig nem a Fidesz-kormányról beszéltem, hanem az önök kormányzása idejéről.

2003-ban 800 millió forint volt az ösztöndíj - Medgyessy-kormány volt, csak jelzem -, 21 ezer fővel. 2009-re már csak 500 milliót költöttek rá, 13 ezer fő vett részt ebben a programban. És ahogy említettem, 2010-ben már ezt is lecsökkentették százmillió forinttal. Ne haragudjanak, ez minden, csak nem romaintegráció.

Összegezve: megbukott a teljes telepfelszámolás, nem sikerült a roma gyerekek integrációja, változatlan a cigány-munkanélküliség, drámai a romák egészségügyi helyzete. Tisztelt Uraim! Ez minden, csak nem kormányzás. Ez a költségvetés nem segít a magyarországi cigányságon, és ezt nem is tudjuk elfogadni.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
228 320 2009.10.07. 2:12  1-335

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Személetbeli különbség lehet köztünk, akár Szűcs Erikával is. Amiről ön beszél, azt készséggel el is ismerem, de ön is tudja, hogy ma Magyarországon 50-60 ezer forint közötti bérből nem lehet fejlődni. Az arra elég, hogy éppen ne haljanak meg emberek.

Amikor foglalkoztatásról beszélek, akkor azokról a szférákról beszélek, ahol normálisan lehet keresni, és oda meg - higgye el nekem - csak az oktatáson keresztül lehet eljutni. Tehát az a szemlélet, hogy kell foglalkoztatni a szegényeket - én inkább így beszélnék róla, mert ez inkább már szegénypolitika -, ebben köztünk nincs vita. Abban van vita, hogy ezekből a szegényekből nagyon kevesen lesznek majd később jól fizetett szakmunkások, esetleg egyetemisták.

Azért mondom, hogy szemléletbeli probléma van, mert én romaként tapasztaltam életem folyamán, hogy családi pótlékból nem lehet megélni. Nem lehet arra alapozni, hogy egy életen át családi pótlékból és valamennyi kis pénzből éljenek meg a cigány családok. Tehát nem hiszem el, hogy Göndör képviselő úr úgy gondolja, hogy ha egy kormány magasabb vagy alacsonyabb családi pótlékot ad, az valamilyen szinten érdemben befolyásolja a magyarországi cigányságot. Nem. Az befolyásolja a magyarországi cigányságot, ha egyéni egzisztenciákon keresztül föl lehet zárkóztatni az átlag magyar állampolgár közelébe egy roma családot. És ebben vagyunk partnerek.

Súlyozni kell tudni egy kormánynak. Nekem meggyőződésem, hogy most, a következő költségvetésben 300 millió forintot inkább romaösztöndíjra költenék, ha én lennék kormányon, mint például képernyőcserére. Lehet, hogy az még kibír egypár évet.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz és a KDNP padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
228 330 2009.10.07. 2:06  1-335

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném kijelenteni Papp képviselő úrnak, hogy mi, cigányok nem vagyunk ellene az "Út a munkáért" című programnak, tehát menjen. Azt mondtuk, és azt fogalmaztuk meg, hogy kellene hangsúlyozni a társadalomnak ezeket az ügyeket.

Én személy szerint azon a véleményen vagyok, hogy ha van egy országnak pénze, akkor inkább a gyerekekbe fektesse be, ne várjuk meg, míg a gyerekek is beérnek minden képzés nélkül ebbe a programba. Ez történik ma Magyarországon - és most jót mondok önöknek - húsz éve. Ez nemcsak az önök felelőssége, de nekem, felelős roma származású embernek nem szabad a mai napig gondolkodni, van hosszú táv is. Nehogy azt mondja nekem, képviselő úr, hogy ennek az országnak megéri lassan öt-hatszázezer cigányt eltartani, mint hogy néhány jó programmal, akár közösen, felzárkóztatni őket!

Sőt, képviselő úr, tudja, húsz év múlva mi lesz a kérdés? Az, hogy a most elhibázott romapolitikánk - mondjuk akkor közösen - azt fogja eredményezni, hogy itt, a fejlődő Európában más nemzetek fognak dolgozni, és sokkal képzetlenebbek lesznek, mint a magyarországi cigányság, nem fogják beszélni a nyelvet, azért, mert mi ilyen apróságokon vitatkozunk, hogy kell-e integráció. Kell az integráció, de annak súlyának kell lenni!

Tatai-Tóth képviselőtársam, nincs köztünk vita abban, hogy a költségvetés tele van ilyen lózungokkal. Az eredményt hiányoljuk.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz és a KDNP padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
241 256 2009.11.10. 4:46  13-287

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Érdekes vita folyik ma a parlamentben: Keleti György sajnálkozik egy kistelepülésen, hogy milyen helyzetbe jutott. Képviselőtársam, az ellenzék minden olyan intézkedésnél fölemelte a szavát, amit önök hoztak meg. Önök zárták be a kisiskolákat, önök zárták be a postákat, és önök terjesztették be a vasútvonalak megszüntetését is. Nem most kellene aggódni - akkor kellett volna.

Azért érdekes a vita, mert én a saját módosító indítványom mellett próbálnék szót emelni, de sajnálattal vettem észre, hogy az egész Országgyűlésben kettő darab módosító van, ami konkrétan a magyarországi cigányságot érinti. Sajnálatos módon a másik módosító indítvány, amit egy szocialista képviselő, Teleki László nyújtott be, arról szól, hogy a Magyarországi Cigányokért Közalapítványtól, amit megkurtítottak, még 85 millió forintot el akar venni. Ez szerintem megengedhetetlen.

Önök többször több szinten, miniszterelnöki szinten is azt mondták, hogy a magyarországi cigányság integrációja nélkül nincs felemelkedés. Ezzel egyetértünk. Akkor mondják meg nekem, hogy 2003 óta miért csökkennek folyamatosan a magyarországi cigányságra szánt pénzek, nevezetesen például az ösztöndíjra szánt pénzek? Adatokat szeretnék önöknek mondani, és ezzel érvelni amellett, hogy támogassák majd az én módosító indítványomat, ami arról szól, hogy a magyarországi cigányság gyerekei, ha tanulni akarnak, megtehessék, és ezt ösztöndíjjal honorálja nekik ez a nemzet, még egyszer mondom, ez a nemzet, nem a Szocialista Párt és nem az ellenzék, hanem a magyar nemzet.

Hogy ne kelljen visszakanyarodnom az Orbán-kormányhoz - mert itt egyes képviselőtársaimnak már az Orbán szóra, úgy látom, hogy komoly gondjaik vannak -, én a Medgyessy-kormányt hozom példaként. Azt, gondolom, minden képviselő tudja - ha nem, akkor közlöm velük -, hogy az ösztöndíjrendszer beindulása óta félévenként kaptak a gyerekek pénzt. 2003-2004-ben nem Fidesz-kormány volt, Medgyessy Péter vezette a kormányát, önöket, és 589 millió forintot kaptak a roma tanulók. Még egyszer mondom, egy fél évre. Most önök 400 millió forintot terveznek egy egész évre. Ez szerintem megengedhetetlen.

Ugyanígy sajnálattal vettem tudomásul, hogy önök a romatelep-felszámolás élharcosai szóban, a tettekben 8 év alatt nem sikerült eljutni 25 romatelep felszámolására, miközben 2004-ben a Medgyessy-kormány bejelentette, hogy fölszámolja a romatelepek 50 százalékát. Ugye, önök sem gondolják komolyan, hogy ez eredmény? 550 romatelepről tudunk. A Bajnai-kormány - ugye, kampányév következik 2010-ben - most már csak az egyharmadát vállalja. Ilyen komolytalanul ezzel a problémával nem szabad foglalkozni.

Tisztelt Képviselőtársaim! Szabó Zoltánnak igaza van. Szabó Zoltán azt mondja, ha egy ország gondban vannak, akkor együtt sírunk, együtt nevetünk. Kedves Szabó Képviselőtársam! Önök állandóan nevetnek, mi, szegények állandóan sírunk. Én abban bízom, hogy ez 2010 májusától meg fog változni.

Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
245 16 2009.11.18. 4:31  1-59

VARGA JÓZSEF, az emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Képviselőtársaim! A Fidesz-kereszténydemokrata frakciószövetség álláspontja szerint az elmúlt hét és fél évben a magyarországi kisebbségek helyzete romlott, állami támogatásuk csökkent, így a kormány által készített, a nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről szóló aktuális beszámolóra, illetőleg az annak elfogadását szorgalmazó határozati javaslatra nemmel szavaztunk.

A fő problémáink a következők voltak. Problémásnak tartjuk, hogy nem alakult ki érdemi párbeszéd a 13 kisebbség vezetőjével, érdemben a döntések előkészítésébe és végrehajtásába sem vonták be őket.

Nagy vita alakult ki a bizottságon belül természetesen a magyarországi cigányság helyzetével kapcsolatban. Ilyen nagy vita volt, hogy a romatelep-felszámolási program működik-e vagy nem működik. Az ellenzéki képviselők abból indultak ki, hogy egy kormány ha valamit bejelent, azt végre kell hajtani. 2004-ben jelentette be a Medgyessy-kormány, hogy a romatelepeket, 550-et mértek föl, annak több mint a felét föl fogja számolni 2006-ig. Ehhez képest mindösszesen 39 cigánytelep szűnt meg, és 2009-re eljutott oda a szocialista kormány, hogy a programra egyetlen forintot sem tervezett a 2009-es költségvetésben. Ellenzéki módosítók kapcsán mégis a 2009-es költségvetésbe erre a sorra 1 milliárd forint bekerült. Sajnálatos módon a Gyurcsány-kormány utolsó intézkedésével ezt a pénzt zárolta, és 2009-ben 5 romatelep felszámolására került sor.

(8.50)

Másik ilyen nagy vita alakult ki a bizottsági ülésen a kormány és az ellenzék közt az Oktatási és Kulturális Minisztériumban működő Katapult-mentorprogramról. Képviselőtársaim, gondolom, pontosan tudják, hogy komoly visszaélések voltak - legalábbis az a gyanú -, hogy azokat a pénzeket, amiket a hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatására szánt volna a tárca, azokat az esélyegyenlőségi főigazgatóság munkatársai, rokonai cégeken keresztül, úgy vélik a vizsgálat készítői, hogy eltüntették. Éppen ezért hiányoltuk, hogy ez a program nem került be a beszámolóba. Azt is hiányoltuk, hogy egy olyan komoly összefogó tanulmány, mint amit az Állami Számvevőszék készített a magyarországi cigányságra szánt pénzek felhasználásáról, nincs benne a beszámolóban.

Képviselőtársaim is tudják, hogy az Állami Számvevőszék e tanulmányában rámutatott arra, hogy az elmúlt 10-12 évben 120 milliárd forintot költött, költöttek a kormányok a magyarországi cigányság felzárkóztatására. Súlyos megállapításokat tesz az ÁSZ, azt mondja, hogy ebből mindösszesen 10 milliárd forint követhető végig, a 110 milliárd kézen-közön eltűnt.

Éppen ezért az ellenzék, így a Kereszténydemokrata Néppárt és a Fidesz nem tartja a beszámolót elfogadhatónak. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
245 24 2009.11.18. 11:58  1-59

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Képviselőtársaim! Azért jelentkeztem be hozzászólásra, hogy lehetőséget kapjanak a parlament jelen lévő képviselői a vitatkozásra. Sajnálatos módon ez a beszámoló és az eddigi beszámolók is azt a helyzetet írják le, amit Béki Gabriella már ecsetelt, hogy tulajdonképpen a kormányzat ebben az elmúlt két évben milyen tevékenységet folytatott. Önmagukban a beszámolók nem alkalmasak arra, hogy például összevessük őket, az előzőeket a mostanival, mert akkor derülne ki pontosan, hogy milyen érdemi munka folyik a kisebbségek, a magyarországi cigányság érdekében, mert hozzászólásom lényegi mondanivalója a magyarországi cigányságról fog szólni.

Nem vitatom, hogy eddig minden kormányzat megpróbált valamit tenni a magyarországi cigányság érdekében. De ha az elmúlt húsz évet nézem, meg kell állapítanom, hogy sajnálatos módon semmilyen áttörést nem hozott a magyarországi cigányság számára, még egyszer mondom, az elmúlt húsz év kormányzása, kormányzati tevékenysége. Azért gondolom, hogy erről kellene beszélnünk, bár tudom, hogy nem feltétlenül a beszámoló része, mert be kellene ismernünk, mindannyiunknak talán, hogy valami új és más kellene romaügyben. Új és más kellene, mert megváltozott a világ, megváltoztak a körülmények, talán változtak a többségi társadalomban élők, és biztosan változott, bár nem feltétlenül mindenki jó irányba, a magyarországi cigányság is.

Az elmúlt húsz év szellemi terméke az, hogy talán a patkó mindegyik oldalán ülő pártok abban egyetértenek, hogy a roma integrációnak három alapeleme van, az oktatás, a foglalkoztatás és a lakhatás. Na most, nézzük, hogy az elmúlt 8-10 évben ezek hogyan alakultak. Ha abban egyetértünk, hogy a roma oktatás a legfontosabb, akkor szerintem azt a téves felfogást, ami az elmúlt húsz évben kialakult, hogy a magyarországi cigányság problémái elsősorban kisebbségi, emberi jogi problémák, meg kellene tagadnunk, mert azt gondolom, nem ez a legnagyobb problémája a magyarországi cigányságnak. A központba kell állítani a tanulni akaró és a dolgozni akaró embert. Ez lehet az első olyan alap, hogy ha ebben egyetértünk, amire majd valamilyen kormányzati összcselekvési programot létre lehet hozni.

Itt a hozzászólók már jelezték, hogy folyamatosan óriási pénzeket költenek oktatásra. Szeretném a tisztelt képviselőtársaimat tájékoztatni arról, hogy ez nem feltétlenül így van. Ha abban egyetértünk, hogy a roma oktatás a legfontosabb, akkor szerintem nem lehet Magyarországon olyan kormány, amelyik az előző kormánynál kevesebb pénzt költ a roma oktatásra. Sajnálatos módon előfordult, például a szocialista kormánynál, hogy a végére, nem az első, hanem a második négy évről beszélek, eljutott oda, hogy ugyanott tart, ahol az Orbán-kormány elkezdte. 2003-ban a Medgyessy-kormány még ösztöndíjra 938 millió forintot költött. Ez éves adat. Ez 34 403 diákot érintett. 2005-re, ez már az első Gyurcsány-kormány, ez lecsökkent 11 699 főre és 314 millió 270 ezer forintra. 2007-re tovább csökkent: 11 352 főre és 274 millióra. Teleki László mondta, hogy a Katapult-programra is sok pénz megy. Ez eddig így volt, de a 2009. évi költségvetésben már 2,2 milliárd forint helyett csak 1,1 milliárd van betervezve.

(9.40)

Én nem láttam olyan módosító indítványt a kormány részéről, amelyik ezt megváltoztatná.

Kell szólnunk az alapproblémáról, nevezetesen arról, hogy Magyarországon a magyarországi cigányság foglalkoztatása tulajdonképpen nem létezik. Az elsődleges munkaerőpiacon a magyarországi cigányságnak egy-két százaléka dolgozik, ez azt jelenti, hogy a normál munkaerőpiacon normális bérért, ami a megélhetésüket biztosítja, ilyen kevés ember dolgozik. Én azt látom - s még egyszer mondom, nem feltétlenül a mostani kormányról beszélek -, vannak erőlködések arra nézve, hogy közmunkaprogramokban, közhasznú munkákban és legújabban az "Út a munkához" programban valamilyen típusú munkát végezzenek a magyarországi cigányság munkavállalói. Azt gondolom, ezek arra jók, hogy valamilyen megélhetést biztosítsanak a magyarországi cigányságnak, de az integrációhoz, a minél előbbi felzárkózáshoz kevés.

Nem kerülhetjük meg a lakhatás problémáját sem. Ma a magyarországi cigányság felemelkedésének egyik alapja, hogy azokat a romatelepeket, ahol körülbelül 60-70 ezer mélyszegénységben és teljesen kilátástalan helyzetben lévő ember él, meg kell szüntetni. Az a tempó, amit a szocialista kormány elkezdett, szerintem lassú. Vannak eredmények - nem mondom, hogy nincsenek -, de engedjék meg nekem, hogy a 2010-re tervezett száz romatelep felszámolására betervezett 1 milliárd forintot kevésnek tartsam arra, hogy ez a program meg is fog valósulni. S élek a gyanúperrel, hogy miután 2010-ben választások lesznek, ez megint csak egy választási ígéret.

Ugyanilyen súlyos problémának tartom a közbiztonságot. Ma Magyarországon - ki kell mondanunk - nincs közbiztonság, a rendőrség képtelen megvédeni az állampolgárokat, és oda jutottunk, hogy a magyarországi cigányság gyűlöletével pártot lehet szervezni, és ez a párt óriási sikerekre képes, egy választáson majdnem megveri a kormányzó pártot. Ez kritika a kormány részére. A közbiztonságot vissza kell állítani, és meg kell akadályozni az erősödő romaellenességet is.

Kell beszélnem a kisebbségi önkormányzati rendszerről is. Elnézést kérek a jelen lévő kisebbségi önkormányzati vezetőktől, hogy nem feltétlenül róluk fogok beszélni, hanem a magyarországi cigányság önkormányzati rendszeréről, amely szerintem tökéletesen alkalmatlan arra, hogy az integrációban valamit is segítsen, mert lefojtja a magyarországi cigányság mozgásterét, és azt a problémát, amit a kisebbségi önkormányzatok jelentenek, sajnálatos módon se a kormány, se a magyar társadalom nem tudja kezelni. Ilyen gazdasági körülmények között megengedhetetlen pénzt költeni egy olyan önkormányzati rendszerre, amelyik nem szól semmi másról - ez így erős kifejezés -, zömében arról szól, hogy kisebbségi vezetők alsó, közép- és felső szinten mennyi tiszteletdíjat kapjanak.

Szerintem a helyzet ennél sokkal súlyosabb. Ha csak ezt tudja ez az önkormányzati rendszer, meg azt, amit látunk, hogy nem programok, hanem pártpolitika mentén vitatkoznak a cigány kisebbségi önkormányzatok, akkor ennek szerintem nincs értelme. Ezt át kell gondolni, és nem biztos, hogy a magyarországi cigányságot ebbe az önkormányzatiságba be kell szorítani, már csak azért sem, mert nagyon nehéz lenne a magyarországi cigányság többségét, mintegy 85 százalékát kisebbségnek nézni; ez a saját véleményem. Én azt gondolom, hogy a magyarországi cigányság 80-85 százaléka magyar, elszegényedett magyar. Akik a nyelvet beszélik, azok tudnak megfogalmazni kisebbségi önkormányzatra való igényt. Azt nem tagadom, hogy ezt kellene csinálni, de nem feltétlenül egy kalap alatt mindent.

Összességében: Magyarország megérett arra, hogy a romaügyet újragondolja, de pártoktól függetlenül. Én ebben nyitott vagyok.

Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
245 32 2009.11.18. 2:07  1-59

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Sajnálom, hogy a hozzászólásomat félreértették, ezek szerint nem voltam elég világos. Pont ezt szerettem volna elkerülni, hogy ne egymásra mutogatva vitatkozzunk olyan tényekről, amelyeket mindenki tud.

Ha már meg lettem szólítva a romatelep-felszámolás kapcsán, emlékezzünk már vissza közösen: 2000 és 2002 között kétéves költségvetés volt, de a romatelep-felszámolásra elindult a program, és ezt megcsinálták. Teleki volt államtitkár úr mosolyog. Teleki úr maga is részt vett ebben a munkában, a Szociális és Családügyi Minisztérium tanácsadójaként találkoztam önnel a cigányügyi tárcaközi bizottság ülésén.

(10.10)

Tehát ez az anyag elkészült, persze erre pénzt nem tudott már szánni a költségvetés, mert miután kétéves költségvetés volt, és önök nyerték a következő választást, persze értelemszerűen ez magukra maradt.

Azok a számok, amelyeket én mondtam, Teleki László, csak emlékeztetném, hogy én 34 403 főről beszéltem. Tehát én nem tagadtam, hogy a Medgyessy-kormány jó úton járt, és folytatta; mert ön is tudja pontosan, hogy az ösztöndíjrendszer egy emelkedő rendszer volt, tehát valamikor olyan 10 ezer körüli létszámmal elindult, és ez folyamatosan emelkedett 2004-ig, ezt csak jelezném önnek, 2004-ben 35 776 tanuló volt, de utána megállt. És ezt kellene elkerülni, elérni, hogy azok a programok, amelyek a magyarországi cigányok felemelkedésére szolgálnak, ne elhaljanak, hanem erősödjenek.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
245 42 2009.11.18. 2:19  1-59

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnök Asszony! Tisztelt Képviselőtársaim! A tisztázó szavaknak van itt a helye. A vitában nem az a kérdés, hogy ki milyen programot indított el, az a kérdés, hogy működnek-e a programok, van-e eredmény. Azt állítom, hogy nincs. Az oktatás szintjén sincs, tehát nem tudtunk áttörést csinálni. Ismerjük be, hogy az elmúlt húsz év romapolitikája ilyen értelemben megbukott.

Gúr Nándornak mondanám: az integrációnak az a célja, hogy az átlag magyar állampolgár kulturáltsági, gazdasági szintjét minél hamarabb elérje a magyarországi cigányság. Azt állítom, hogy szükség van az "Út a munkához" programra, de ezzel, a 6 óra alatt 48 ezer forint nettóból ez elérhetetlen.

(10.20)

Ilyen értelemben mondom én, hogy áttörés kell, teljesen új koncepció, mert úgy tűnik, hogy az elmúlt húsz év romapolitikája nem volt képes áttörést hozni. Ezt ismerjük be!

És engedjen meg nekem egy személyes hozzászólást a témához: engem nagyon nem érdekel, hogy kik, milyen programokat csináltak a magyarországi cigányság számára. Engem az érdekel cigány emberként, hogy ez hatékony legyen, gyorsuljon fel az integráció, és mi, cigányok is részt tudjunk venni Magyarország felépítésében. Ma úgy tűnik, hogy hiányzik egymillió munkahely, van közel 800 ezer roma, akinek zömében nincs munkája. Ez lenne a megoldás. De ezt közösen kell kitalálni, mert ha ugyanez fog történni a következő négy évben, mikor jönnek ezek a beszámolók, hogy majd innen áll föl valaki, és azt mondja, hogy mi milyen programot találtunk ki és milyen jó, akkor nem fogunk haladni.

Közösen be kell ismerni, hogy az elmúlt húsz év romapolitikája megbukott. Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
245 54 2009.11.18. 1:13  1-59

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnök Asszony! Tisztelt Képviselőtársaim! Gúr Nándornak mondom még egyszer hangsúlyosan és az államtitkár úrnak is. Nem az a baj, hogy van "Út a munkához" program. Szerintem teljesen rendben van. A szegény embereken segíteni kell, főleg azokon, akik iskolázatlanok. De tudja, mi az igazi probléma? Hogy az 1990-ben született roma gyerekek a mi közös felelősségünk miatt egy az egyben már besétáltak ebbe a programba. Ez nem politika, ne haragudjon! És kikérjük magunknak! Ha ma az az életpályája egy romának, hogy megszületik, eléri a 18. életévét, és utána az "Út a munkához" programba be tud csatlakozni nettó 48 ezer forintért - egyébként zárójelben megjegyzem, az ön gázszámlája lehet, hogy több ennél havonta (Gúr Nándor: Az enyém nem.), meg az enyém is -, akkor ez nem életpálya, akkor azt kell mondani, hogy mi nem tudtunk tenni semmit a cigányokért, és be kell ismerni.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiból.)