Készült: 2020.09.29.16:25:01 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dunai Mónika
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 100 101 - 170
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2017.12.11.(265)  250 Tárgysorozatba-vételi kérelem vitája T/18380 A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról felszólalás 0:51
 254 tárgyalás ügyrendi javaslatról H/17954 Az Európa Tanács nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló Egyezménye kötelező hatályának elismeréséhez és kihirdetéséhez szükséges intézkedések megtételéről ügyrendi kérdés 0:36
 256 zárószavazás előtti jelentés és a zárószavazás előtti módosító javaslat vitája T/17997 A fiatalok életkezdési támogatásának kiterjesztésével kapcsolatos törvénymódosításokról Ismerteti a bizottság véleményét 1:40
 268 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/18309 Egyes oktatási, szakképzési és felnőttképzési törvények és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 2:04
 354 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/18566 A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 2:42
 360 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/18566 A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosításáról Előadói válasz 2:07
2017.11.30.(263)  106 Általános vita lefolytatása T/18296 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról vezérszónoki felszólalás 6:00
 130 Általános vita lefolytatása T/18297 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC. törvény módosításáról vezérszónoki felszólalás 2:55
2017.11.27.(261)   86 Interpelláció megtárgyalása I/17801 Milyen eszközökkel segítjük a nők munkaerőpiaci elhelyezkedését? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:56
  90 Interpelláció megtárgyalása I/17801 Milyen eszközökkel segítjük a nők munkaerőpiaci elhelyezkedését? képviselő elfogadta a választ 1:09
 273 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/18002 A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 3:26
 277 Bizottsági jelentések vitája T/18307 A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról felszólalás 0:27
 287 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/17997 A fiatalok életkezdési támogatásának kiterjesztésével kapcsolatos törvénymódosításokról Ismerteti a bizottság véleményét 3:30
 295 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/18312 Az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 3:08
 303 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/18314 Egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 3:16
<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 >>
Összesen: 170