Készült: 2021.09.25.19:35:11 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

140. ülésnap (2004.04.06.), 268. felszólalás
Felszólaló Kékkői Zoltán József (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:51


Felszólalások:  Előző  268  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

KÉKKŐI ZOLTÁN JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Először a 38. és a 39. számú módosító javaslathoz szeretnék hozzászólni.

A 38. számú módosító javaslat a törvényjavaslat 101. §-ában az agrárpiaci rendtartásról szóló törvény 2. §-át új 11. ponttal egészítené ki. Meg kell jegyeznem, hogy a tavaly elfogadott törvényben ez a pont már szerepelt, valójában nem is kiegészítésről van szó, hanem annak megtartásáról. Nézzük ezt a pontot, idézem: “11. pont, minimumár, az egyes termékpálya-szabályozásokban meghatározott, a felvásárló által a termelő részére fizetendő minimális átvételi ár.ö Mint az általános vita lefolytatásakor említettem, már a római szerződés is tartalmazott hasonló fogalmat, amelynek a 44. cikkéből tanulságként idézek: “Amennyiben a tagállamok közötti vámok és mennyiségi korlátozások fokozatos eltörlése olyan árakat eredményez, amelyek veszélyeztethetik a 39. cikkben kitűzött célok elérését, az átmeneti időszak alatt minden tagállam jogosult arra, hogy bizonyos termékekre megkülönböztetés nélkül, a kontingensek helyettesítésével és olyan mértékben, amely nem gátolja a kereskedelemnek a 45. cikk (2) bekezdésében meghatározott bővülését, minimálárak olyan rendszerét alkalmazza, amely árak szintje alatt a behozatalt ideiglenesen felfüggesztheti vagy csökkentheti, vagy attól a feltételtől teheti függővé, hogy a behozatal az érintett termékre vonatkozó minimálárnál magasabb áron történjen.ö

Ebből is kitűnik, hogy a minimálár lényegében a csatlakozás utáni belső piac védelmét szolgálta annak idején. Nekünk is hasonló védelemre lett volna szükségünk, elsősorban az állattenyésztés vonatkozásában. A kormánypárti képviselők az általános vitánál kifogásolták, hogy a minimálár jelenleg nem szerepel az európai uniós alkotmányban. Én azonban továbbra is szeretném, hogyha ezt valamilyen formában alkalmazni tudnánk.

Szeretném azonban megkérdezni a törvényalkotótól, hogy mindezt az új törvény megalkotáskor miért nem vették figyelembe. Akkor ugyanis elfogadtunk, tehát 2003 tavaszán egy új agrárrendtartási törvényt, aminek nagy része a 2003-as gazdasági évre már nem volt alkalmazható - például minimumár -, EU-s csatlakozásunk előtt pedig, mint látjuk, módosítani kell.

A 39. számú módosító javaslathoz: a törvényjavaslat a 101. §-ában az agrárpiaci rendtartásról szóló törvény 2. §-a 12. pontjának a módosítását javasolja, ami tulajdonképpen stilisztikai jellegű, egy fölösleges gondolatjel elhagyására tesz javaslatot. A mezőgazdasági bizottság ülésén váratlanul ért, hogy több mint 100 leszavazott módosító javaslatom után megtört a jég, és az előterjesztő képviselője is és a kormánypárti képviselők is támogatták. Ez annyira meglepett, hogy első gondolatom az volt, valamit jól elronthattam, és ezért kaptam ilyen nagyarányú támogatást. A bizottsági ülésről távozva örömmel gondoltam arra, hogy végre lesz egy olyan módosító javaslatom, amit meg is szavaz az Országgyűlés.

 

(18.30)

 

Az örömbe azonban üröm vegyült, amikor kézhez kaptuk a T/9132/76. számú ajánlást, aminek a 24. oldalán a következő olvasható: “A módosító javaslatot a gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja. A mezőgazdasági bizottság támogatja; az előterjesztő képviselője a mezőgazdasági bizottság ülésén egyetért, a gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.ö Egy felesleges gondolatjel mekkora port tud kavarni! Ki gondolta volna, hogy ebből is politikai ügy lesz az egyik bizottságban. Az előterjesztő képviselője nagy bajban lehetett, hogy a gazdasági bizottság ülésén, minden bizonnyal politikai megfontolásból, nem merte felvállalni azt, hogy a szóban forgó gondolatjel valóban felesleges, holott a mezőgazdasági bizottság ülésén egyetértett azzal.

Vajon mekkora politikai nyomás nehezedett rá, hogy ilyen tudathasadásos helyzetbe került? Ezek után izgatottan várom a fejleményeket, milyen trükkel tudják kiütni a módosító javaslatomat. Köszönöm a figyelmet, egyelőre. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  268  Következő    Ülésnap adatai