Készült: 2020.02.20.06:53:52 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

126. ülésnap, 108. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Felszólalás oka Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 1:16:36

Felszólalások:  <<  108  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen. Frakcióvezető úr, a tegnapi nap folyamán a parlament kivételes eljárásban megtárgyalta a törvényjavaslatot, így nincs lehetőségem arra, hogy levegyem a szavazási rendről. Úgyhogy megyünk tovább. Leghamarabb 16 óra 30-kor, de (Közbeszólások az MSZP padsoraiból, többek között: Nem is volt benyújtva!) azt követően, az azonnali kérdéseket követően tudunk rendkívüli házbizottsági ülést tartani. (Közbeszólások az MSZP padsoraiból: Szégyen!) Most pedig folytatjuk munkánkat. (Dr. Tóth Bertalan: Öt perc szünet?)

Tisztelt Képviselőtársaim! Foglalják el helyüket, ellenőrizzék, hogy a kártyáikat megfelelően elhelyezték‑e. Határozathozatalok következnek. (Közbeszólások az MSZP padsoraiból: Öt perc szünet?) Mielőtt azonban a szavazásra sor kerülne, azt a most már szűk öt perc szünetet engedélyezem, amihez már hozzájárultam. Viszont kérem képviselőtársaimat, hogy ha nem fontos, ne hagyják el a helyüket, tartózkodjanak az ülésteremben. (Rövid szünet.)

Tisztelt Képviselőtársaim! Letelt az ötperces szünet. Kérem, foglalják el helyüket. Ismételten arra kérem valamennyiüket, hogy ellenőrizzék, kártyájukat megfelelően elhelyezték‑e a szavazógépben. Határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat. Kérem a soros jegyzőket, foglalják el helyüket itt az emelvényen. (Megtörténik.)

Soron következik az Európai Uniónak a szo­má­liai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához (EUTM Somalia) történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/6444. számú határozati javaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a határozati javaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a H/6444. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot 166 igen szavazattal, 25 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Most soron következik az ENSZ Közép-afri­kai Köztársaságbeli Többdimenziós Integrált Stabilizációs Missziójában („MINUSCA”) történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásárólszóló H/6445. számú határozati javaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a határozati javaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a H/6445. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot 171 igen szavazattal, 25 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

(13.30)

Soron következik a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló T/8157. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Emlékeztetem önöket, hogy tegnapi döntésünknek megfelelően a törvényjavaslatot házszabálytól eltéréssel tárgyalja az Országgyűlés. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/8157/8., összegző jelentését pedig T/8157/9. számon terjesztette elő.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/8157/8. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 130 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 59 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/8157. számú törvényjavaslat összegző módosító javaslattal módosított szövegét. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslatot 154 igen szavazattal, 11 nem ellenében, 31 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel összefüggésben történő módosításáról szóló T/8196. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Emlékeztetem önöket, hogy tegnapi döntésünknek megfelelően a törvényjavaslatot kivételes eljárásban tárgyalja az Országgyűlés. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/8196/6., összegző jelentését pedig T/8196/7. számon terjesztette elő.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/8196/6. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 131 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 35 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/8196. számú törvényjavaslat összegző módosító javaslattal módosított szövegét. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslatot 154 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételével egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodáshoz csatolt Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló T/7376. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról tör­ténő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/7376/6., összegző jelentését pedig T/7376/7. számon terjesz­tette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/7376/6. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 197 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/7376/8. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 196 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló T/7392. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/7392/6., összegző jelentését pedig T/7392/7. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a tisztelt Országgyűlés a Törvényalkotási bizottság T/7392/6. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 135 igen szavazattal, 33 nem ellenében, 29 tartózkodás mellett elfogadta.

Arra figyelemmel, hogy az imént az Országgyűlés elfogadta az összegző módosító javaslatot, a benyújtott törvényjavaslat úgy módosult, hogy nem maradt minősített többséget igénylő rendelkezése. Ezért a zárószavazás során az egyszerű többség szabályai szerint döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/7392/8. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 136 igen szavazattal, 34 nem ellenében, 29 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az azzal összefüggő törvények módosításáról szóló T/6983. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás.

A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/6983/14. számon, összegző jelentését pedig T/6983/15. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a Házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a 2. és 3., a Jobbik képviselőcsoportja pedig a 4., 5. és 6. módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 2. számú módosító javaslat Schiffer András indítványa. Ennek elfogadása magában foglalja a 6. számú módosító javaslatot. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 65 igen szavazattal, 134 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

A 6. számú módosító javaslat Apáti István indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 59 igen szavazattal, 134 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett nem tartotta fönn.

(13.40)

A 3. számú módosító javaslat Schiffer András indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 66 igen szavazattal, 131 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett nem tartotta fönn.

A 4. számú módosító javaslat Hegedűs Lorántné és Apáti István indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 59 igen szavazattal, 133 nem ellenében és 4 tartózkodás mellett nem tartotta fönt.

Az 5. számú módosító javaslat szintén Apáti István és Hegedűs Lorántné indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 58 igen szavazattal, 133 nem ellenében és 5 tartózkodás mellett nem tartotta fönt.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Tájékoztatom önöket, hogy a Házszabály 48. § (2) bekezdése alapján az MSZP képviselőcsoportja az összegző módosító javaslat 7. pontjáról külön szavazást kezdeményezett. Először erről döntünk, és csak ezután határozunk az összegző módosító javaslat további pontjairól.

Tisztelt Országgyűlés! Az összegző módosító javaslat 7. pontjában a bizottság a törvényjavaslat 15. § (2) bekezdésének jogtechnikai módosítását javasolja. Az MSZP kérésére külön döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e az összegző módosító javaslat 7. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontot 194 igen szavazattal, 3 nem ellenében és 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az összegző módosító javaslat további pontjairól döntünk. Arra figyelemmel, hogy a 3. pont elfogadásához minősített többség szükséges, a határozathozatalra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/6983/14. számú összegző módosító javaslatának minősített többséget igénylő részét. Kérem, szavazzanak a jelenlévők kétharmadával! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részét 131 igen szavazattal, 67 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Most az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/6983/14. számú összegző módosító javaslatának további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat további pontjait 131 igen szavazattal, 68 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Arra figyelemmel, hogy az imént az Országgyűlés nem fogadta el az összegző módosító javaslat minden pontját, a zárószavazás során a törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosult szövegéről döntünk.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a módosult törvényjavaslat sarkalatossági rendelkezése meghatározza a minősített többséget igénylő rendelkezések körét.

Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazás két részletben fog lebonyolódni.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/6983. számú módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezését. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezését 131 igen szavazattal, 68 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Most a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/6983. számú módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket 131 igen szavazattal, 68 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek a közös önkormányzati hivatalokkal összefüggő módosításáról szóló T/6976. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/6976/7. számon, összegző jelentését pedig T/6976/8. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a Házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a 2., a Jobbik képviselőcsoportja pedig a 3. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 2. számú módosító javaslat Sallai R. Benedek képviselő úr indítványa. Ennek elfogadása kizárja a 3. számú módosító javaslatot. A fenntartáshoz minősített többség szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 59 igen szavazattal, 130 nem ellenében és 9 tartózkodás mellett nem tartotta fönn.

A 3. számú módosító javaslat Hegedűs Lorántné képviselő asszony indítványa. A fenntartáshoz szintén minősített többség szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 30 igen szavazattal, 134 nem ellenében és 34 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Ennek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/6976/7. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 131 igen szavazattal, 37 nem ellenében és 30 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Arra figyelemmel, hogy az imént az Országgyűlés nem fogadta el az összegző módosító javaslatot, a zárószavazás során a törvényjavaslat benyújtott szövegéről döntünk.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a törvényjavaslat sarkalatossági rendelkezése meghatározza a minősített többséget igénylő rendelkezések körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/6976. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezését. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezését 131 igen szavazattal, 68 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Most a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/6976. számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket 0 igen szavazattal, 199 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Soron következik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló T/7408. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/7408/18. számon, összegző jelentését pedig T/7408/19. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a Házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a 12. számú, az MSZP képviselőcsoportja pedig a 9. számú, a Jobbik képviselőcsoportja pedig a 8. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

(13.50)

A 12. számú módosító javaslat Ikotity István indítványa. Ennek elfogadása kizárja a 9. és 8. számú módosító javaslatokat. A fenntartáshoz minősített többség szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 62 igen szavazattal, 130 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 9. számú módosító javaslat Tóbiás József és képviselőtársai indítványa. Ennek elfogadása kizárja a 8. számú módosító javaslatot. A fenntartáshoz minősített többség szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 69 igen szavazattal, 130 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

A 8. számú módosító javaslat Hegedűs Lorántné és Sneider Tamás indítványa. A fenntartáshoz minősített többség szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 62 igen szavazattal, 134 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Ennek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/7408/18. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 132 igen szavazattal, 38 nem ellenében, 28 tartózkodás mellett elfogadta. (Zaj.)

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Felhívom figyelmüket, hogy a T/7408/21. számú egységes javaslat sarkalatossági rendelkezése meghatározza a minősített többséget igénylő rendelkezések körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérem, figyeljenek, mert nem fogják érteni! Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/7408/21. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 131 igen szavazattal, 37 nem ellenében, 31 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/7408/21. számú egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket igen szavazattal nélkül, 167 nem ellenében, 32 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Soron következik a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló T/7394. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/7394/5. számon, összegző jelentését pedig T/7394/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Arra figyelemmel, hogy ennek 4. pontja elfogadásához minősített többség szükséges, a határozathozatalra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/7394/5. számú összegző módosító javaslatának minősített többséget igénylő részét. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részét 159 igen szavazattal, 36 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/7394/5. számú összegző módosító javaslatának további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat további pontjait 159 igen szavazattal, 35 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a T/7394/7. számú egységes javaslat sarkalatossági rendelkezése meghatározza a minősített többséget igénylő rendelkezések körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/7394/7. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 160 igen szavazattal, 35 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/7394/7. számú egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket 160 igen szavazattal, 34 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta. Most a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő… (Közbeszólások. ‑ Jelzésre:) Köszönöm. Elnézést! Egy lapot nem forgattam meg.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/7409. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/7409/15. számon, összegző jelentését pedig T/7409/16. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a Házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a 4., 7. és 10. számú, az MSZP képviselőcsoportja a 3. számú, a Jobbik képviselőcsoportja pedig a 8. és 9. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 4. számú módosító javaslat Schiffer András és Ikotity István javaslata. Ennek elfogadása kizárja a 3. számú módosító javaslatot. A fenntartáshoz minősített többség szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 37 igen szavazattal, 161 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

A 3. számú módosító javaslat Tóbiás József és Bárándy Gergely indítványa. A fenntartáshoz itt is minősített többség szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 66 igen szavazattal, 132 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

A 7. számú módosító javaslat Schiffer András és Ikotity István indítványa. A fenntartáshoz minősített többség szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 44 igen szavazattal, 130 nem ellenében, 24 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

(14.00)

A 10. számú módosító javaslat Ikotity István indítványa. A fenntartáshoz minősített többség szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 69 igen szavazattal, 128 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

A 8. számú módosító javaslat Mirkóczki Ádám indítványa. A fenntartáshoz minősített többség szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 32 igen szavazattal, 131 nem ellenében, 33 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 9. számú módosító javaslat Mirkóczki Ádám javaslata. A fenntartáshoz minősített többség szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 30 igen szavazattal, 163 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Arra figyelemmel, hogy ennek 1., 2., 4., 5. és 15. pontjának elfogadásához minősített többség szükséges, a határozathozatalra két részletben ke­rül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/7409/15. számú összegző módosító javaslatának minősített többséget igénylő részét. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részét 129 igen szavazattal, 45 nem ellenében, 24 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/7409/15. számú összegző módosító javaslatának további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 2 igen szavazattal, 171 nem ellenében, 24 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Arra figyelemmel, hogy az imént az Országgyűlés nem fogadta el az összegző módosító javaslatot, a zárószavazás során a törvényjavaslat benyújtott szövegéről döntünk.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a törvényjavaslat sarkalatossági rendelkezése meghatározza a minősített többséget igénylő rendelkezések körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/7409. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezését. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezését 131 igen szavazattal, 39 nem ellenében, 29 tartózkodás mellett elutasította.

Most a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/7409. számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket 0 igen szavazattal, 170 nem ellenében, 29 tartózkodás mellett elutasította.

Soron következik a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló T/7389. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/7389/4., összegző jelentését pedig T/7389/5. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/7389/4. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 196 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a T/7389/6. számú egységes javaslat sarkalatossági rendelkezése meghatározza a minősített többséget igénylő rendelkezések körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/7389/6. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 197 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/7389/6. számú egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket 194 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az egyes közjogi jogi személyekkel összefüggő törvények módosításáról szóló T/7834. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/7834/7., összegző jelentését pedig T/7834/8. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a Házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a 3. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről határozunk. A 3. számú módosító javaslat Gyüre Csaba képviselő úr indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 59 igen szavazattal, 134 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/7834/7. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 137 igen szavazattal, 57 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/7834/9. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 132 igen szavazattal, 60 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról szóló T/7821. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/7821/8., összegző jelentését pedig T/7821/9. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a Házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a 3. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről határozunk. A 3. számú módosító javaslat Magyar Zoltán és képviselőtársai indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 63 igen szavazattal, 131 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

(14.10)

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/7821/8. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 130 igen, 68 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/7821/11. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 130 igen, 68 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról szóló T/6987. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/6987/8., összegző jelentését pedig T/6987/9. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a Házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a 3. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről határozunk.

A 3. számú módosító javaslat Szilágyi György és Kepli Lajos indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 30 igen, 161 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/6987/8. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 135 igen, 35 nem és 26 tartózkodó szavazattal elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/6987/11. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 129 igen, 35 nem szavazattal, 30 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/7396. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/7396/5., összegző jelentését pedig T/7396/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/7396/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 135 igen, 1 nem szavazattal, 58 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/7396/7. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 135 igen, 1 nem és 59 tartózkodó szavazat mellett elfogadta.

Soron következik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló T/7378. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/7378/8., összegző jelentését pedig T/7378/9. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a Házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a 2., 3. és 4. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 2. módosító javaslat Szilágyi György és Volner János indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 62 igen, 131 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

A 3. számú módosító javaslat Szilágyi György és Volner János indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 35 igen, 131 nem és 28 tartózkodó szavazat mellett nem tartotta fenn.

A 4. számú módosító javaslat is Szilágyi György és Volner János indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 35 igen, 131 nem és 28 tartózkodó szavazat mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/7378/8. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 128 igen, 62 nem és 5 tartózkodó szavazat mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/7378/10. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 128 igen, 59 nem és 5 tartózkodó szavazat mellett elfogadta.

Soron következik az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló T/7830. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/7830/5. számon, összegző jelentését pedig T/7830/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/7830/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 158 igen, 30 nem és 6 tartózkodó szavazat mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/7830/7. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 156 igen, 29 nem és 6 tartózkodó szavazat mellett elfogadta.

Soron következik az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény és az egyes adótörvények módosításáról szóló T/7831. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/7831/5., összegző jelentését pedig T/7831/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/7831/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 129 igen, 37 nem és 27 tartózkodó szavazat mellett elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/7831/7. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 127 igen, 27 nem és 40 tartózkodó szavazat mellett elfogadta.

(14.20)

Következik a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló T/7397. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/7397/5., összegző jelentését pedig T/7397/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/7397/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 126 igen szavazattal, 63 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/7397/7. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 128 igen szavazattal, 62 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról szóló T/7395. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/7395/5. számon, összegző jelentését pedig T/7395/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/7395/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 156 igen szavazattal, 10 nem ellenében, 27 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/7395/7. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 180 igen szavazattal, 11 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról szóló T/7401. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/7401/17. számon, összegző jelentését pedig T/7401/18. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a Házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a 8. és 10., valamint a 13. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 8. számú módosító javaslat Volner János indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 36 igen szavazattal, 125 nem ellenében, 33 tartózkodás mellett nem tartotta fönn.

A 10. számú módosító javaslat Volner János indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 31 igen szavazattal, 130 nem ellenében, 33 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 13. számú módosító javaslat is Volner János indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 30 igen szavazattal, 132 nem ellenében, 32 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/7401/17. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 129 igen szavazattal, 38 nem ellenében, 27 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/7401/20. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 129 igen szavazattal, 34 nem ellenében, 31 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/7402. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás.

A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/7402/24. számon, összegző jelentését pedig T/7402/25. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a Házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a 20. számú, a Jobbik képviselőcsoportja a 15., 16. és 19. számú, az MSZP képviselőcsoportja pedig a 8., 9. és 13. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 20. számú módosító javaslat Szél Bernadett indítványa. Ennek elfogadása kizárja a 9. számú módosító javaslatot. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 62 igen szavazattal, 130 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 9. számú módosító javaslat Bangóné Borbély Ildikó és Korózs Lajos indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 65 igen szavazattal, 130 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

A 15. számú módosító javaslat Vágó Sebestyén és Sneider Tamás indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 59 igen szavazattal, 130 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 16. számú módosító javaslat Vágó Sebestyén és Sneider Tamás indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 59 igen szavazattal, 129 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 19. számú módosító javaslat Vágó Sebestyén és Sneider Tamás indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 60 igen szavazattal, 129 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem tartotta fönn.

A 8. számú módosító javaslat Bangóné Borbély Ildikó és Korózs Lajos indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 64 igen szavazattal, 130 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 13. számú módosító javaslat Bangóné Borbély Ildikó és Korózs Lajos indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 67 igen szavazattal, 128 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/7402/24. számú összegző javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 182 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 13 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/7402/26. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 189 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett elfogadta.

(14.30)

Soron következik az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló T/7404. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/7404/12., összegző jelentését pedig T/7404/13. számon terjesztette elő. Tájékoztatom önöket, hogy a Házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a 4., 5. és 6. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először erről szavazunk.

Az 5. számú módosító javaslat Lukács László György és képviselőtársai indítványa. Ennek elfogadása kizárja a 4. és 6. számú módosító javaslatokat. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 54 igen szavazattal, 136 nem ellenében és 5 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 4. számú módosító javaslat Lukács László György és képviselőtársai indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 54 igen szavazattal, 137 nem ellenében és 4 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 6. számú módosító javaslat Lukács László György és képviselőtársai indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 54 igen szavazattal, 136 nem ellenében és 5 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/7404/12. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 159 igen szavazattal, 5 nem ellenében és 32 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/7404/15. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 158 igen szavazattal, 5 nem ellenében és 32 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről ‑ 2013. februártól 2015. februárig terjedő időszakról ‑ szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/7372. számú határozati javaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a határozati javaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a H/7372. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot 159 igen szavazattal, 35 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Emlékeztetem önöket, hogy a Fidesz képviselőcsoportja javaslata alapján a sportról szóló 2004. évi I. törvény sportrendezvények biztonságával összefüggő módosításáról szóló T/7832. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntésre és a zárószavazásra ezen az ülésünkön nem kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Most előterjesztések tárgysorozatba vételéről döntünk. Emlékeztetem önöket, hogy tegnap ezek tárgyalását már lefolytatta az Országgyűlés.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik‑e Staudt Gábor, Jobbik, és képviselőtársai által „A büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról” címmel, T/7825. számon előterjesztett törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 24 igen szavazattal, 167 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik‑e a Heringes Anita, MSZP, képviselő asszony által „A hazai hulladékgazdálkodási rendszer problémáinak azonnali megoldásáról” címmel, H/6522. számon előterjesztett határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot 66 igen szavazattal, 125 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem vette tárgysoro­zatba.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik‑e a Demeter Márta és Harangozó Tamás MSZP-s képviselőtársaink által „A Magyar Honvédség létszámhiányának megszüntetéséhez szükséges halaszthatatlan intézkedésekről” címmel, H/7668. számon előterjesztett határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot 66 igen szavazattal, 124 nem ellenében és 1 tartózkodó szavazattal nem vette tárgysorozatba.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik‑e a Schiffer András LMP-s képviselő úr által „A közpénzből finanszírozott társadalmilag káros propaganda megtiltásához szükséges törvénymódosításokról” címmel, T/5326. számon előterjesztett törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 65 igen szavazattal, 125 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik‑e a Szél Bernadett LMP-s képviselő asszony által „Az egyenlő bér programról” címmel, H/6925. számon előterjesztett határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot 64 igen szavazattal, 124 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba.

Arra figyelemmel, hogy a frakciók bizottsági tagcserékre nem tettek javaslatot, személyi döntésekre a mai napon nem kerül sor.

A határozathozatalok végére értünk. Tisztelt Képviselőtársaim! Mivel innen föntről már ebben az évben nem találkozunk, engedjék meg, hogy áldott, boldog karácsonyi ünnepeket és békés, örömteli új esztendőt kívánjak valamennyiüknek!

Az elnöklést átadom Lezsák Sándor alelnök úrnak, munkánkat pedig folytatjuk. Köszönöm. (Taps. ‑ Rövid szünet.)

(14.40)

(Az elnöki széket Lezsák Sándor,
az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

Felszólalások:  <<  108  >>    Ülésnap adatai