Készült: 2021.05.17.17:24:52 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

156. ülésnap, 385. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Felszólalás oka Az ülésnap bezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 4:00

Felszólalások:  <<  385  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, miniszter úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról határozunk.

Az ajánlás 1. pontját, valamint az 5-173. pontjait és a költségvetési bizottság T/4365/762. számú módosító javaslatát támogatja az előterjesztő. Ezek közül a Fidesz külön szavazását kérte az ajánlás 168. pontjának.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott indítványokat, a külön szavazásra kért javaslat nélkül. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a támogatott indítványokat 248 igen szavazattal, 49 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a külön szavazásra kért javaslatról határozunk. A 168. pontban Ékes Ilona az egységes javaslat 8. számú mellékletének I. fejezetében az informatikai feladatok támogatása igénybevételének feltételeit módosítja. Az előterjesztő támogatja, de a Fidesz kérésére külön szavazunk.

Kérem, szavazzanak!

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a külön szavazásra kért javaslatot 184 igen szavazattal, 111 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Felhívom figyelmüket, hogy az iménti szavazás során a törvényjavaslat címe megváltozott.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló T/4365. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 255 igen szavazattal, 48 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő indítványozta, hogy az Országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak-e ehhez.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 253 igen szavazattal, 47 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Arra figyelemmel, hogy a frakciók bizottsági tagcserékre nem tettek javaslatot, személyi döntésekre a mai napon nem kerül sor.

Határozathozatalunk és ezzel együtt napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk. Napirend utáni felszólalásra senki nem jelentkezett.

Megköszönöm munkájukat. A pontos idő 4 óra 17 perc. Az Országgyűlés ma reggel 9 órakor folytatja munkáját. Az ülésnapot bezárom.

(Az ülésnap 4 óra 17 perckor ért véget.)Földesi Gyula s. k.

Göndör István s. k.

jegyző

jegyző

Dr. Lenhardt Balázs s. k.

Nyakó István s. k.

jegyző

jegyző

Dr. Tiba István s. k.

jegyző

A kiadvány hiteléül:

Dr. Soltész István

az Országgyűlés főtitkáraSzöveghű jegyzőkönyv

" A 2010-2014-es országgyűlési ciklus

28735 Az Országgyűlés téli rendkívüli ülésszakának 2. ülésnapja 2011. december 19-én, hétfőn 28736

Felszólalások: <<385 Ülésnap adatai