Készült: 2021.05.09.15:00:54 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

156. ülésnap, 375. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Felszólalás oka A záróvita megnyitása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 6:32

Felszólalások:  <<  375  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, miniszter úr. Most a módosító javaslatokról határozunk. Ennek során nem döntünk az ajánlás 1. pontjáról, mert az nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást. Ugyancsak nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást az ajánlás 7. és 13. pontjában szereplő javaslatsor, a 8. pont és a 21. pont sem, de ezekről az LMP kérte a szavazást. A további benyújtott javaslatokat támogatja az előterjesztő, így ezekről egy döntéssel határozunk.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az ajánlás 2., 3., 4., 5., 6., 9., 10., 11. és 12. pontjaiban, a 14-20. pontjaiban és a 22-31. pontjaiban szereplő támogatott indítványokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 279 igen szavazattal, 25 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatokat elfogadta.

Most az LMP által szavazásra kiírt indítványokról határozunk.

A 7. és 13. pontokban Osztolykán Ágnes a szakképzési évfolyamok számára vonatkozó rendelkezéseket módosítja a 23. § (3) bekezdésében és a 29. § (1) bekezdés c) pontjában.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 34 igen szavazattal, 244 nem ellenében, 25 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

A 8. pontban Osztolykán Ágnes a 24. § (1) bekezdésében a közismereti oktatáshoz viszonyítja az elméleti és gyakorlati oktatás óraszámát. Az LMP kérésére szavazunk.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 55 igen szavazattal, 247 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

A 21. pontban Osztolykán Ágnes a 72. §-t új bekezdéssel egészíti ki, amelyben a miniszterek közötti egyetértési jogot kíván előterjeszteni. Az LMP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 30 igen szavazattal, 247 nem ellenében, 25 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/4919. sorszámú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 239 igen szavazattal, 64 nem ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő indítványozta, hogy az Országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak-e ehhez. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 247 igen szavazattal, 55 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy a T/4856. sorszámú, a nemzeti köznevelésről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés név szerinti szavazással 252 igen szavazattal, 62 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő indítványozta, hogy az Országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak-e ehhez. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 249 igen szavazattal, 54 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/4365. sorszámon, az egységes javaslatot pedig T/4365/751. sorszámon kapták kézhez a képviselők.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, így záróvitára is sor kerül. A bizottságok együttes ajánlása T/4365/761. sorszámon a hálózaton elérhető.

Tájékoztatom önöket, hogy a költségvetési bizottság ma esti ülésén T/4365/762. sorszámon új módosító javaslatot terjesztett elő, és visszavonta az ajánlás 2., 3., 4. pontjaiban szereplő korábbi indítványait, ezért a záróvita a most benyújtott indítványra, valamint a korábban benyújtott javaslatokra nyílik meg, a visszavont indítványok kivételével. Kezdeményezem, hogy ezeket egy szakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1. pontjára, az 5-173. pontjaira, valamint a költségvetési bizottság új javaslatára. Megadom a szót Nyikos László bizottsági elnök úrnak, Jobbik. Öné a szó.

Felszólalások:  <<  375  >>    Ülésnap adatai