Készült: 2021.05.17.18:09:21 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

124. ülésnap, 1. felszólalás
Felszólaló Dr. Ujhelyi István (MSZP)
Felszólalás oka Az ülésnap megnyitása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 3:11

Felszólalások:  <<  1  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm önöket 2011. október 26-án, Dömötör és Amanda napján. Ha körbenézek, akkor könnyen megállapíthatom, hogy se Dömötört, se Amandát nem látok a teremben, de lehetséges, hogy az adást figyelők között van. Köszöntöm a technikus kollégákat, a Ház munkatársait, a megjelent országgyűlési képviselőket és a kormány tagjait is.

Az őszi ülésszak 16. ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében Móring József Attila és Szilágyi Péter jegyzők lesznek a segítségemre.

Tisztelt Országgyűlés! Mielőtt megkezdjük a munkánkat, egy ülésvezetési kérdésben kell döntsünk. A 2012. évi költségvetésről szóló törvényjavaslat tárgyalása során Lezsák Sándor, Jakab István, Balczó Zoltán alelnök urak és jómagam is szeretnénk a házszabályszerű felszólalás biztosítása érdekében egy kérést megfogalmazni a tisztelt Házhoz. Ezért azt indítványozom, hogy az Országgyűlés adja előzetes hozzájárulását ahhoz, hogy a képviselői felszólalások mellett az ülés vezetésében is részt vállaljunk. Nagyon leegyszerűsítve, magyarra fogalmazva, az alelnökök is szeretnének részt venni majd a vita egyes szakaszaiban, és ehhez viszont az Országgyűlés hozzájárulását kell hogy kérjük.

Kérdezem tehát, hogy az Országgyűlés hozzájárul-e ehhez az indítványhoz. Kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Ezt én ebben az esetben sem tudom megtenni, de lelkemben önökkel szavaztam.

Úgy láttam, hogy maximális bizalmat élvezett a levezető elnöki indítvány, elfogadta az Országgyűlés a javaslatot.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése. A törvényjavaslatot T/4365. számon, az Állami Számvevőszék jelentését T/4365/3. számon, a Költségvetési Tanács jelentését T/4365/1. számon, a költségvetési bizottság ajánlását pedig T/4365/5. számon megismerhették.

Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem a páholyban helyet foglaló vendégeinket, akiknek dolguk is lesz a mai nap folyamán természetesen az Országgyűlés munkájával, Domokos László urat, az Állami Számvevőszék elnökét, Warvasovszky Tihamér alelnök urat és az Állami Számvevőszék vezetőit, és itt látom körünkben Járai Zsigmond urat, a Költségvetési Tanács elnökét is. A helyszínen figyelik a mai vitánkat, ahogy ez a korábbi években is hasonlóképpen történt.

Tisztelt Országgyűlés! Emlékeztetem önöket, hogy hétfőn az Országgyűlés az előterjesztés 30 órás időkeretben történő tárgyalásáról döntött. A korábbi változathoz képest, ahogy azt önök is tudják, tíz képviselőnek az MSZP-frakcióból történt kiválása, kilépése okán a függetlenek és a többi frakció időkerete növekedett. Felkérem Szilágyi Péter jegyző urat, hogy ismertesse az elfogadott időkereteket.

Felszólalások:  <<  1  >>    Ülésnap adatai